NRK Meny
Normal

Oppfordrer til protest

Fylkespolitiker Åge Austheim fra Fremskrittspartiet mener fylkestinget bør samle seg i protest mot innsparingskravene som Helse Møre og Romsdal er pålagt. Han mener dette vil bety en nedbygging av sykehusene i fylket.

Åge Austheim

OPPFORDRER TIL PROTEST: Fylkespolitiker Åge Austheim (FrP) oppfordrer fylkestinget til protest mot innsparingskravene som Helse Møre og Romsdal er pålagt.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Helse Møre og Romsdal står overfor store krav til omstilling og kutt i kostnader. Fem arbeidsgrupper har fått frist til 15. oktober med å komme med forslag til innsparingstiltak.

Les også:

Helse Møre og Romsdal har en utfordring om å spare 130 millioner kroner i løpet av neste år.

Oppfordrer til protest

Åge Austheim (Frp) oppfordrer fylkestinget til å samle seg protest mot innsparingskravene som Helse Møre og Romsdal er pålagt.

Han mener kuttene vil bety en nedbygging av sykehusene i fylket.

– Sykehusene kan stå foran den største nedbyggingen i nyere tid. De viktigste helsetilbudene som er nærmest folk kan bli fjernet fra flere sykehus i fylket.

– Nå må vi bruke Møremakta og markere at vi er sterkt uenig i prosessene som Helse Midt-Norge kjører. Vi må si nei til nedbygging av akuttilbudet, av barneavdelinger, og av rehabiliteringsinstitusjoner i fylket, sier Austheim

Alvorlig situasjon

– Hvor alvorlig er denne situasjonen?

Den er svært alvorlig fordi tilbud som har tatt mange år å bygge opp, kan bli fjernet uten at kommunene gjennom samhandlingsreformen blir i stand til å etablere nye tilbud nært pasientene, sier Austheim.

– Hva kan fylkespolitikerne gjøre her?

De kan kreve at Helse Midt-Norge blir fjernet og at vi får sykehusene våre selv, avslutter Austheim.