NRK Meny
Normal

- Gå videre i utredningen, for dette er interessant

Det er tilbakemeldingen statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet ga etter at Møreaksen AS presenterte første fase av sin utredning.

Møreaksen

Planene for Møreaksen som ble lagt frem for Samferdselsdepartementet på fredag fikk gode tilbakemeldinger.

Foto: Illustrasjon / NRK

Planene for Møreaksen ble lagt frem for Samferdselsdepartementet på fredag. Ønsket har vært å finansiere den påtenkt fergefrie forbindelsen på E39 Kyststamveien over Romsdalsfjorden ved offentlig-privat samarbeid (OPS).

Responsen fra departementet faller i god jord hos daglig leder av Møreaksen AS, Jan Peter Hammerø.

Jan Petter Hammerø

Jan Peter Hammerø, daglig leder i Møreaksen AS, er fornøyd med tilbakemeldingene fra Samferdselsdepartementet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Egner seg godt

Signalene fra statssekretær i departementet, Bård Hoksrud (FrP), er at Møreaksen er godt egnet som OPS-prosjekt, og at planene bør videreutvikles.

– Vi er godt fornøyd med konklusjonene så langt, sier daglig leder i Møreaksen AS, Jan Peter Hammerø i en pressemelding.

Han understreker at det er bra å ha dialog med Samferdselsdepartementet underveis i denne prosessen, slik at de kan få innspill om hva departementet anser som viktige tema å belyse.

Nå vil Møreaksen AS gripe fatt i det videre arbeidet umiddelbart.

Les også:

Forretningsplan for Møreaksen

På møtet kunne Hoksrud fortelle at Samferdselsdepartementet ønsker nye OPS-prosjekter, og at de er positive til at det utredes en slik løsning for Møreaksen.

Han mener det er spennende å se nærmere på OPS for prosjektet fordi bro- og tunnelteknologien er kjent.

– Vi oppfordrer derfor prosje

Møreaksen AS

Jan Peter Hammerø (daglig leder i Møreaksen AS), Einar Øien (styreleder i Møreaksen AS), Bård Hoksrud (statssekretær i Samferdselsdepartementet, FrP), Helga Orten (stortingsrepresentant, H), Sissel Husøy (Deloitte)

Foto: Møreaksen AS

ktet til å gå videre til neste fase i utredningene. Det som har kommet frem så langt er interessant, sier Hoksrud.

Tydelig konklusjon

Rådgivingsselskapet Deloitte står bak gjennomføringen av fase 1 av utredningen på vegne av Møreaksen AS.

Konklusjonen er at Møreaksen egner seg godt som OPS-prosjekt, og det er stor interesse for prosjektet i markedet, både blant entreprenører og finansieringsinstitusjoner.

Les også:

Møreaksen

Neste fase i prosjektet er å utarbeide forslag til finansieringsmodell.

Foto: Møreaksen

Neste fase i prosessen er å utarbeide forslag til finansieringsmodell for Møreaksen. Hammerø sier det vil innebære at de går dypere i materien og ser på hvordan Møreaksen best kan finansieres som OPS-prosjekt.

– Dette vil være en kombinasjon av ulike finansieringskilder, blant annet bidrag fra Staten og bompenger, forteller han.

Han trekker også frem det nye veiselskapet som regjeringen planlegger, og sier det gir muligheter man hittil ikke har hatt.