Normal

– Bra å få markert at Møreaksen skal ligge i front

Tirsdag kveld ble innstillingen fra Stortinget sin transportkomite offentliggjort. Møreaksen har kommet styrket ut av behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Else-May Botten

Else-May Botten er optimistisk. Innstillingen fra transportkomiteen gir håp om en byggestart for Møreaksen i 2018.

Foto: Trond Vestre / NRK

Møreaksen, som innebærer fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, er positivt omtalt i flere av merknadene – både fra regjeringspartiene og fra opposisjonen.

Tirsdag kveld ble innstillingen fra Stortinget sin transportkomite offentliggjort.

Transportkomiteen på Stortinget har ikke delt ut penger, men har først og fremst skrevet merknader. Disse merknadene er viktige fordi de legger sterke føringer.

Møreaksen

Møreaksen innebærer fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, og avløser fem ferger på tre strekninger.

Foto: Illustrasjon / NRK

Stortingsrepresentant Else May Botten fra Arbeiderpartiet mener innstillingen som tirsdag kveld ble offentliggjort styrker Møreaksen sine sjanser.

– Det mener jeg absolutt. Det var en offensiv Nasjonal Transportplan som allerede lå til grunn, så er det bra at vi nå får markert at Møreaksen skal ligge i front i forhold til priorteringene når vi skal begynne å bygge nye anlegget etter Rogfast, sier Botten.

LES OGSÅ:
– Ikke konkurrenter i vegkampen
– Forventer at regjeringen holder det de lover om fergefri E39

– Ja! Jeg er optimist

I regjeringen sitt forslag er Rogfast i Rogaland det eneste fergeavløsningsprosjektet på E39 som er foreslått satt i gang.

Prosjektet E39 Rogfast innebærer mulig kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Det store spørsmålet er hva som kommer etter Rogfast, og hvor raskt disse kan komme.

I transportkomiteen sin behandling blir det flere steder både fra regjeringspartiene og opposisjonen pekt på to prosjekter på E39: Møreaksen og Hordfast i Hordaland. Det gir håp om en byggestart for Møreaksen i 2018.

– Ja, jeg er optimist. I forhold til merknadene viser det klart at det er fullt mulig. Hvis man holder tempoet på det planarbeidet som skal skje fremover, sier Botten.

Stortinget skal gjøre det endelig vedtaket 18.juni.