Vestlandet
Foto: Ruud/Hommedal/Pedersen/Kleiven / Scanpix

Debatt om namnevalet «Vestlandet»

Oppsummert

«Vestlandet» som namneval for det nye fylket som Hordaland og Sogn og Fjordane har gått saman om, skaper furore på resten av Vestlandet. Mange politikarar har tatt til orde for at det nye fylket må ha eit anna namn.

Kva seier ekspertane om "Vestlandet"? Direktøren i Språkrådet, Åse Wetås, svarar.