Hopp til innhold

19 fylker blir til 11 – dette skal de hete

Regjeringen har bestemt seg for hva de elleve nye regionene skal hete. Flere av forslagene er allerede omstridt.

Nye regionnavn

8. juni 2017 ble regionreformen vedtatt i Stortinget. Da ble det bestemt at landets 19 fylker skulle erstattes av elleve regioner i 2020. Nå har regjeringen også bestemt seg for hvilke navn de elleve regionene skal få.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier det har vært en grundig jobb som er gjort for å kunne bestemme navnene på de nye fylkeskommunene.

– Vi har tatt hensyn til fylkenes egne ønsker, språkrådets anbefaling og gjort våre egne vurderinger. Men her er det slik at det først og fremst er fylkenes egne ønsker som har gått igjennom.

Dette er regjeringens forslag til ny inndeling av Norge:

 • VESTLAND = Sogn og Fjordane + Hordaland
 • AGDER = Vest-Agder + Aust-Agder
 • VIKEN= Buskerud + Akershus + Østfold
 • VESTFOLD OG TELEMARK = Telemark + Vestfold
 • INNLANDET = Oppland + Hedmark
 • TROMS OG FINNMARK = Troms + Finnmark
 • ROGALAND
 • MØRE OG ROMSDAL
 • NORDLAND
 • OSLO
 • TRØNDELAG – Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2018.

Det er Stortinget som til slutt skal vedta de nye navnene.

Sauesank på Joranger Indre Hafslo

VESTLAND: Navnet på Hordaland og Sogn og Fjordane har skapt kraftig debatt allerede. Her er regionen representert ved Joranger i Sogn og Fjordane.

Foto: Torodd Joranger

Navnet Vestland løste striden

Flere steder i landet har det vært opphetet debatt rundt de nye navnene. Spesielt har debatten rast på Vestlandet.

Der har ønsket om nettopp dette navnet fra kompanjongene Sogn og Fjordane og Hordaland gjort at Rogaland og Møre og Romsdal følte seg skjøvet ut av landsdelen.

Nå er forslaget Vestland.

– Det har vært en debatt der og jeg har hatt møter med alle de fire fylkesordførerne. Jeg kjenner godt til synspunktene både i Rogaland og Møre og Romsdal. For meg har det vært avgjørende at et overveldende flertall, et nesten enstemmig fylkesting i Hordaland og Sogn og Fjordane begge først ønsket seg Vestlandet og senere Vestland, sier Mæland.

Ministeren poengterer også at Rogaland og Møre og Romsdal selv ikke ønsket å inngå noen allianse på Vestlandet. Da mener hun det ble vanskelig å gjøre de to til premissleverandører for navn på fylket de ønsker å stå utenfor.

– Det kommunale selvstyret er viktig for meg så vi anbefaler at Stortinget vedtar Vestland på det nye storfylket, sier Mæland.

Namnemøte

VAR FIRE, BLE TO: Kommunalminister Monica Mæland møtte de fire fylkeskommunene på Vestlandet for å diskutere navnevalget til det nye storfylket. Rogaland og Møre og Romsdal valgte å gå ut av storfylket. Bak fra venstre: Fylkesordfører i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap), framme f.v.: fylkesvaraordfører i Rogaland Marianne Chesak, kommunalminister Monica Mæland (H), fylkesordfører i Hordaland Anne Gine Hestetun (Ap) og fylkesordfører i Sogn og Fjordane Jenny Følling (Sp).

Foto: Margunn Sundfjord / NPK

Satte Språkrådet til side

På det sentrale Østlandet har diskusjonen handlet om Buskerud, Akershus og Østfold, skulle bli til Vika eller Viken. Språkrådet var klare i sin sak og mente Vika var det rette.

Likevel ble fylkene hørt. Mæland anbefaler Viken.

– Her har de tre fylkene vært veldig tydelige på hvordan de ønsker at navnet skal være. Derfor mener jeg vi skal legge det til grunn selv om Språkrådet har gode argumenter for sitt syn, sier ministeren.

Akershus + Østfold + Buskerud + Vestfold = Viken

GÅR FOR VIKEN: Buskeruds Roger Ryberg, Østfolds Ole Haabeth, Akershus´ Anette Solli og Vestfolds Rune Hogsnes var med da navnet Viken ble lansert som en mulig storregion. Senere valgte Vestfold å vende seg mot Telemark.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det har også være bitter strid i de nordligste av de nye fylkeskommunene. Monica Mæland synes ikke avgjørelsen om Troms og Finnmark som navn har vært vanskelig.

– Nei, der har det vært sammenslåingen som har vært vanskelig. Navnet har de vært enige om, sier hun.

Mæland forteller at jobben med å innføre nye fylker stort sett har gått fint over hele landet. Med ett unntak: Troms og Finnmark.

Torsdag ble det bestemt hvordan en fellesnemnd som skal finne løsningen for fylkene i nord skal være. Det har allerede skapt sterke reaksjoner.

– Samtidig vil vi kalle inn til et møte før ferien om regionen i nord, sier Mæland.

Tromsø og Vadsø

NORD: Troms og Finnmark, her representert ved Troms og Vadsø, har vært den største verkebyllen i regionreformen.

Foto: NRK

Fylkesnavnene som forsvinner

Ni fylkesnavn vil altså forsvinne ut av norgeskartet. Kommunal og moderniseringsministeren mener det er bare er fylkeskommunene som får nye navn, og at identiteten til folk vil være den samme.

Dette er navnene som forsvinner helt ut av norgeskartet:

 • Buskerud
 • Akershus
 • Østfold
 • Hedmark
 • Oppland
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder

– Jeg tror fortsatt finnmarkinger vil komme fra Finnmark og hordalendingene komme fra Hordaland. Det blir nye navn på nye og større fylkeskommuner som vi ønsker skal bli sterkere, få nye oppgaver og bli viktige premissleverandører for de ulike landsdelene.

1. januar 2020 er planen at gjennomføringen av sammenslåingene skal skje.