Hopp til innhold

CargoNet går inn for å slutte å kjøre godstog mellom Oslo og Åndalsnes

Bjarne Wist i CargoNet sier at de ikke har stort nok belegg på godstogene til å fortsette tilbudet. – Det ser ut til at vi fra ruteendring i midten av desember, trolig vil avvikle tilbudet mellom Oslo og Åndalsnes.

Godstog Raumabana

CargoNet går inn for å slutte å kjøre godstog mellom Oslo og Åndalsnes.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Bjarne Wist

Bjarne Wist, direktør for strategi og informasjon i CargoNet.

Foto: Cargonet

– Vi har, i likhet med andre strekninger, hatt utfordringer gjennom flere år. Dels store avvik på Dovrebanen i form av flom og ras, og dels knyttet til sterk konkurranse fra veisiden, gjør at vi ikke har utsikter til å få stort nok belegg på godstogene per i dag, sier Bjarne Ivar Wist, direktør for strategi og informasjon i CargoNet.

Vil trolig bli avviklet i desember

CargoNet kjører i dag ett tog, i hver retning, hvert døgn, mellom Oslo og Åndalsnes.

– Det hadde vi også lagt opp til for 2014. Men det ser ut til at vi ikke lykkes med, men dette skal vi drøfte med våre ansatte, sier Wist.

CargoNet har altså ikke avsluttet prosessen, men Wist sier at det ser ut til at de fra ruteendring i midten av desember, trolig vil avvikle tilbudet.

Kundene som velger

Kundene til Cargo Net har til enhver tid mulighet å velge om de ønsker å benytte toget mellom Oslo og Åndalsnes eller om de vil benytte lastebil til å frakte varene sine.

Mange utenlandske selskaper kjører billig på strekningen, i tillegg til at flere av veistrekningen rundt Oslo har blitt bedre.

– Det er jo opp til kunden å velge om de vil kjøre tog eller bil. Men når vi har hatt problemer på Dovrebanen i perioder, så har kundene måttet bruke bil, og da har de gjerne ikke gått over igjen til tog, forklarer Wist.

Betyr 70 flere vogntog på strekningen

Ett tog erstatter mellom tretti og trettifem vogntog. Det betyr at det vil bli 70 flere vogntog i døgnet som skal til og fra Oslo. Men Wist sier at de må ta økonomiske hensyn.

– De siste årene så har det skjedd veldig mye på veisiden. Man har bedre veier på deler av strekningen, mens det har skjedd mindre på jernbanen, sier han.

Det har ifølge Wist forskjøvet konkurranseforholdet en del.

– I tillegg har transport på vogntog blitt billigere spesielt med tanke på utenlandske trailere. Da er det krevende å konkurrere med togtransport på en såpass kort strekning hvor man kanskje også skal kjøre langt med lastebiler når de kommer til Åndalsnes, sier Wist.