Hopp til innhold

- Kan mangedoble godstrafikken

Naturvernforbundet vil ha mer gods over fra trailer til tog for å begrense klimautslippet og mener godstrafikken over Raumabanen minst kan seksdobles.

CargoNet sitt godstog

Naturvernforbundet mener det er store muligheter for å flytte godstrafikken fra veg til tog.

Foto: Jernbaneverket, Øystein Grue.

I en fersk rapport som omfatter togtrafikken i Midt-Norge, Østlandet og Sørlandet, blir det påpekt at jernbanenettet opp Romsdalen må utbedres.

Blant annet ønsker Naturvernforbundet elektrifisering av Raumabanen og utbygging av dobbeltspor.

- Et stort potensial

Holger Schlaupitz

- Det må gjøres noe med jernbanenettet dersom mer av godstrafikken skal over på tog, mener Holger Schlaupitz

Foto: Jo Straube

– Potensialet for å overføre gods fra lastebil til tog er veldig stort. Dagens trafikk med gods på Raumabanen fra Åndalsnes er omtrent ett godstog om dagen. Vi ser at det er et potensial for å få dette opp i kanskje seks tog pr. dag, sier Holger Schlaupitz som har vært med å utarbeide rapporten.

I dag må mange som bor langs E6 tåle mye belastning på grunn av støy og forurensing fra trailertrafikken. Store utslipp av klimagasser og forurensing fra lastebiler gjør at Naturvernforbundet vil ha gods over til tog.

Analysen har et tidsperspektiv frem til 2025 og viser at man kan spare miljøet for mye for forurensing.

– Rundt 200.000 trailerlass mindre på vegnettet mellom Østlandet og Midt- Norge årlig. Får vi dette over på tog kan vi spare opp mot 100.000 tonn CO2 årlig, sier Holger Schlaupitz.

Alnabru godsterminal

Alnabru godsterminal er det store knutepunktet for godstrafikken i Norge.

Foto: Cargonet

Dobbeltspor og elektrifisering

Men for å få mer gods over fra trailer til tog må det gjøres noe med jernbanenettet, mener Schlaupitz.

– Første skritt er å få fart på utbygginga av dobbeltspor mellom Eidsvoll og Lillehammer. Dette er også veldig viktig for godstrafikken videre til Midt-Norge og Møre og Romsdal. Så ser vi også for oss at Raumabanen må elektrifiseres, sier Holger Schlaupitz.