Hopp til innhold

Godstogene mellom Bodø og Oslo bruker to timer mer enn for 17 år siden

Hvis vi ikke får opp farta, blir enda mer frakta på trailere, mener transportselskap. I dag bruker godstogene to timer lengre tid på strekningen enn i 2002.

Godstog

Godstoget fra Alnabru i Oslo ankommer Bodø etter nesten 23 timer. Det er to timer lengre tid enn i 2002. En oversikt fra Bane Nor viser at godstogene bruker stadig lengre tid på strekningen.

Foto: Kari Skeie

Hver morgen og kveld tøffer et godstog inn til Bodø stasjon. Da er det 22 timer og 47 minutter siden det forlot godsterminalen på Alnabru i Oslo.

Men i en verden der transporttida som regel går ned, bruker godstogene stadig lengre tid på turen mellom nord og sør. Hele to timer mer bruker godstogene på strekningen i dag sammenliknet med i 2002. Det viser en oversikt fra Bane Nor.

Kjøretid for godstog mellom Bodø-Oslo

2002*

2005*

2010

2015

2019

Bodø-Oslo

19:20

19:20

19:19

21:16

21:16

Oslo-Bodø

20:37

20:53

20:59

22:47

22:47

*Basert på tall fra CargoNet

– Hovedårsaken til at det går saktere er at det har blitt mer trafikk på persontogsiden i og rundt byene. Kort sagt er det trangt på sporet, sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane Nor.

Carl Fredrik Karslen

Carl Fredrik Karslen er kommersiell direktør i CargoNet. Det eneste selskapet som i dag kjører godstog mellom Oslo og Bodø.

Foto: CargoNet

CargoNet er det eneste selskapet som i dag kjører godstog på strekningen mellom Oslo og Bodø. Kommersiell direktør, Carl Fredrik Karlsen, sier de har søkt om å få kjøre en ekspressgodsrute på ned mot 18 timer neste år. Svaret var ikke det han hadde håpet på.

– Foreløpig får vi tilbakemelding på at det ikke er mulig å få kjøretida ned under 20 timer. Hovedårsaken er økt persontrafikk, men også at det er for få krysningsspor.

Karlsen sier at spesielt Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø, er en flaskehals. Her er det langt mellom krysningssporene hvor lange godstog kan møte hverandre. Det fører til mange og lange stopp.

Treige godstog gir flere trailere på vegen

Ifølge Bane Nor har persontrafikken førsteprioritet på jernbanesporet.

Karlsen i CargoNet mener at dette ikke lenger bør være hovedregelen. Spesielt hvis regjeringas mål om at mer gods skal transporteres med tog skal nås.

– Vi må finne løsninger som gjør det mulig å framføre togene raskere. Dersom det går treigere, reduseres fordelen med tog. Da øker også risikoen for at tungtransporten søker løsninger langs vegene. Det må også innebære at næringstransport gis prioritet på sporet.

Karlsen mener det er grunnlag for flere avganger mellom Bodø og Oslo. CargoNet har opplevd økt etterspørsel det siste året. Selv om selskapet har fått nei til en ekspressrute neste år, vil de likevel prøve å tilby flere avganger. Fra neste år øker selskapet fra 11 til 13 avganger i uka. På sikt på kapasiteten opp.

– Godstrafikken på Nordlandsbanen kan dobles på få år, men da må vi få til effektive ruter og et godt tilpasset rutenett.

Lover bedring

I Jernbanedirektoratet sin egen godsstrategi legges det opp til at kapasiteten skal øke både på Dovrebanen og Nordlandsbanen. Målet er å få plass til flere og lengre godstog samtidig som persontrafikken øker. Det sier fungerende kommunikasjonssjef Njål Svingheim.

– Kapasiteten for godstrafikken vil gradvis bli bedre dersom våre forslag vedtas politisk og blir gjennomført. For neste Nasjonal transportplan (2022-33) har vi spilt inn tiltak som vil kunne gi betydelig økt kapasitet og lønnsomhet for godstrafikken Oslo–Trondheim–Bodø i form av lengre tog (minst 600 meter) og flere tog. Dette skal bli mulig samtidig som også persontrafikken øker, sier Svingheim.

Men i nord mener Elnar Remi Holmen at arbeidet går for sakte. Han er administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap. Holmen mener det er et problem at godstogene bruker lenger og lengre tid på strekningen.

– I åra som kommer skal vi øke produksjonen av sjømat. Vi skal videreforedle mer og vi skal transportere mer til markedene. Vi må ha flere tog og de må gå raskere. Vi kan ikke ende opp i en situasjon der vi får titusenvis av flere trailere langs nordnorske veger. Det har vi ikke råd til. Vi må øke eksporten på en mest mulig effektiv, bærekraftig og trafikksikker måte.

Holmen er skuffa over at CargoNet ikke fikk ja til å få plass en godsrute på ned mot 18 timer, men sier det er et skritt i riktig retning når det settes opp flere avganger neste år.

– Det er kjempebra, men de tekniske løsningene må på plass og det haster, sier Holmen.

Elnar Remi Holmen

Elnar Remi Holmen er administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap

Foto: Kari Skeie / NRK