Hopp til innhold

Legger ned 18 lokførerstillinger i Hedmark

CargoNet vil legge ned stasjoneringsstedene i Hamar og Kongsvinger for å spare penger. Det betyr at 18 lokførere mister arbeidsplassen i Hedmark.

Lokomotiv, CargoNet

CargoNet vil flytte arbeidsplassene til elleve lokførere i Hamar og åtte lokførere i Kongsvinger over til Oslo og Alnabru.

Rolf Jørgensen

Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund sier godstransporten vil fordyres ved å legge ned arbeidsplassene i Hamar og Kongsvinger.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

– Konsekvensene for lokførerne er at de må pendle til Oslo, som gjør arbeidsdagen tre til fire timer lenger, forklarer Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Godstransportselskapet CargoNet planlegger å legge ned stasjonene i Hamar og Kongsvinger for å effektivisere driften.

Får konsekvenser for godstransporten

Lederen i Lokomotivmannsforbundet frykter at ved å legge ned arbeidsplasser på viktige jernbanesteder som Hamar og Kongsvinger vil få konsekvenser for videre godstrafikk.

– Hvis du vil kjøre gods på Raumabanen vil det fordyre transporten hvis du ikke har lokførere på Hamar. Skulle man få nye kontrakter i tømmertransporten vil transporten bli dyrere uten lokførere i Kongsvinger, sier Jørgensen.

De 18 stillingene skal etter planen flyttes til Oslo. Det betyr at på lengre strekninger må det brukes flere lokførere som må reise pass, det vil si at en lokfører må reise med tog fra for eksempel Oslo for å bytte med en annen for eksempel på Dombås.

Dette mener Jørgensen vil fordyre godstransporten på jernbane, som igjen vil bli mindre konkurransedyktig.

Utkonkurrerer jernbanen

Lederen i Lokomotivmannsforbundet mener CargoNet er desperate etter å finne løsninger for å effektivisere driften, og går løs på de ansatte i stedet for å finne effektive løsninger for å få en større del av godstransporten over på jernbanen.

– Men samtidig ser vi at mer gods flyttes over på veien i stedet for jernbanen, som er stikk i strid med det alle de politiske partiene sier, forteller Jørgensen.

Bjarne Wist

Pressekontakt i CargoNet, Bjarne Wist, sier veitransporten utkonkurrerer jernbanen med bedre veiutbygging og billigere arbeidskraft.

Foto: Cargonet

Pressekontakt i CargoNet, Bjarne Ivar Wist, forklarer utviklingen med at veitransporten stadig har fått bedre rammevilkår med bedre veier, og billig arbeidskraft som utkonkurrerer jernbanen.

Det kan også Jørgensen bekrefte.

– Veldig mange av sjåførene på lastebiler både med norske og utenlandske skilter kommer fra Øst-Europa. Når mange av kan ha lønninger som ligger på mellom 40 og 60 kroner timen så utkonkurrerer de både norske lastebilsjåfører og jernbanen, ved at en større del av godstrafikken flyttes over på veien.

For dårlig jernbane

Pressekontakten i CargoNet forklarer at en av hovedutfordringene ved å beholde godstrafikken på jernbanen er at jernbanestrekningene er for dårlige. Bare siden mai i år har Dovrebanen vært stengt i 33 døgn.

– Infrastrukturen er ikke god nok til å takle de kravene som vi blir stil ovenfor fra våre kunder med tanke på punktlighet og forutsigbarhet, forklarer Wist.

Han mener myndighetene må på banen for å gi bevilgninger til jernbanen og få gjennomført den jernbaneutbyggingen som allerede er klar på blokka for at godstrafikken på bane skal kunne være konkurransedyktig.

Se video her:

CargoNet legger ned godstransport, 18 lokførere må gå.

CargoNet legger ned stasjoneringssteder i Hedmark.