NRK Meny
Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Nedlagte gruver i Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av to alternativ for nytt nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall. Det andre er Brevik i Telemark. Eit nytt deponi trengs, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

  • Ja til nasjonalt deponi i Nesset

    Konklusjonen i konsekvensutgreiinga for eit nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall i nye fjellhallar på Raudsand i Nesset, er ja til planane. Det seier dagleg leiar i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik. Utgreiingane og risiko- og sårbarheitsanalyse er basert på 50 rapportar og 150 kjelder og blir presentert på folkemøte i Nesset i kveld.

    Harald Storvik
    Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
  • Ny frist for Rausand-deponi

    Miljødirektoratet har sett ein ny og absolutt frist for bedrifta Bergmesteren Rausand AS til å avslutte arbeidet med å dekke til og fylle opp masse rundt Deponi 1 på Rausand. Fristen for å rydde opp er sett til 1. oktober neste år. Blir fristen broten, kjem direktoratet til å krevje inn tvangsmulkt på vel 1,2 millionar kroner frå bedrifta.