NRK Meny
Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av to alternativ for nytt nasjonalt deponi for farleg avfall. Det andre er Brevik i Telemark. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • – Nei til deponi på Raudsand

  Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune i Romsdal. – Vi ønsker heller ikke statlig salg av eiendom i Raudsand. Staten, ved Miljødirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet, må uansett rydde opp i gamle deponier i kommunen, enten det blir gitt tillatelse til nye deponier i området eller ikke, uttaler Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre i en pressemelding.

  Randi Walderhaug Frisvoll
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Norsar: Fått melding om rystelser

  Flere personer har meldt at de registrerte rystelser i går i grunnen i nærområdet til gamle Rødsand Gruber på Rausand i Nesset. Melderne undres om det var jordskjelv eller ras eller eksplosjon inne i de gamle gruvegangene. Forskingsinstituttet Norsar har også fått flere meldinger, men har selv ikke fanga opp dette på sine måleinstrument, sier direktør i Norsar, Anne Lycke. – I dette området har vi for dårlig instrumentering til å registrere små ras, sier hun. Dette er området der det blir vurdert å legge et nasjonalt anlegg for lagring av farlig avfall i nye haller i fjellet.

  Anne Strømmen Lycke, NORSAR
 • Vil redusere behovet for deponi

  Selskapa som står bak planane om eit nasjonalt resirkuleringsanlegg på Raudsand i Nesset, ønskjer også å etablere eit forskings- og kompetansesenter i kommunen. Ny forsking skal redusere behovet for deponi og auke gjenvinningsgraden på avfall, seier Ulrik Sverdrup Molton i Nesset Næringsforum. To selskap i Veidekke-konsernet, to selskap i Bergmesteren-gruppa, Langseth AS og Nesset Næringsforum skal eige selskapet.

 • Vil ikke ha deponi på Raudsand

  Miljøorganisasjonen Bellona går inn for Brevik som nytt deponi for farlig avfall. I et høringsnotat stiller miljøorganisasjonen seg kritisk til det konkurrerende alternativet. De karakteriserer forslaget fra Bergmesteren i Nesset, som direkte useriøst. Daglig leder i Bergmesteren AS, Harald Storvik, mener høringsnotatet er uten betydning fordi det er for tette bånd mellom Bellona og NOAH. – Vi regner med at myndighetene har evne til å se at de aktørene som står bak alternativet på Raudsand er seriøse, sier han.

  Harald Storvik
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK