Hopp til innhold
Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av alternativa for nytt nasjonalt deponi for farleg avfall. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • Funn av gamalt sprengstoff

  Styreleiar i Bergmesteren Raudsand, Kari Helland Berntsen, seier det ikkje er uvanleg å finne gamalt sprengstoff der det har vore gruveverksemd. Nabo Synnøve Almås Harstad er blant dei som reagerer på at det ikkje har blitt varsla om funn av gamalt sprengstoff i deponi 2 på Raudsand i Molde. – Funnet ble gjort i mars, DSB blei varsla og det har blitt rydda opp, seier Helland Berntsen.

  Synnøve Almås Harstad
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Politikere ber anonymt om hjelp

  I høst har kontrollutvalget i Molde fått flere henvendelser fra politikere i kommunestyret som vil ha hjelp av utvalget anonymt, skriver rbnett. I begge tilfellene var sakene knyttet til etablering av avfallsdeponi på Raudsand. Politikerne mente det ville være for belastende å ta sakene opp i kommunestyret på vanlig måte. – De fryktet at familiemedlemmer skulle bli utsatt for hets og trusler, Vigdis Fjøseid, leder for kontrollutvalget i Molde til avisen. Kontrollutvalget har landet på at de ikke er rett instans til å behandle slike henvendelser og mener det er kommunedirektøren politikerne burde kontakte.

 • Går imot nasjonalt deponi

  Kommunestyret i Molde vedtok torsdag kveld at de går imot et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall. Det skriver Rbnett.no. Samtidig støttet et knapt flertall et forslag som gir muligheter for videre virksomhet for tiltakshaverne på Raudsand.

  Kommunestyret i Molde.
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Vedtak i deponisak i Molde

  Kommunestyret i Molde har torsdag kveld vedtatt at det skal bli utarbeidd ein ny reguleringsplan for Raudsand. I fleire år er det arbeidd med planar for eit giftdeponi i området. Det var mange engasjerte innlegg, også på tvers av partilinjene Bergmesteren har denne veka varsla at prosjektet kan bli berre ein tidel av det dei først hadde planar om.

  Kommunestyret i Molde.
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Vil skalere ned Raudsand-anlegg

  Bergmesteren Raudsand informerer Molde kommune om at dei vil skalere ned kraftig det planlagde anlegget for gjenvinning av uorganisk farleg avfall på Raudsand. Dei informerer om dette i forkant av behandlinga i kommunestyremøtet torsdag, og skriv at nedskaleringa i stor grad møter innvendingane mot deponi-planane. Planane var at anlegget skulle kunne ta imot store mengder svovelsyre på Raudsand, men no har den største leverandøren av dette avfallet, Krono Titan i Fredrikstad, funne ei anna løysing enn Raudsand, og dermed kan dei lage eit mindre anlegg, opplyser Bergmesteren.

  Raudsand
  Foto: Oivind Leren
Striden om eit nasjonalt giftdeponi og avfallsanlegg på Raudsand i Nesset har skapt vondt blod blant bygdefolket.