NRK Meny
Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Nedlagte gruver i Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av to alternativ for nytt nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall. Det andre er Brevik i Telemark. Eit nytt deponi trengs, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • Vil ikke ha deponi på Raudsand

  Miljøorganisasjonen Bellona går inn for Brevik som nytt deponi for farlig avfall. I et høringsnotat stiller miljøorganisasjonen seg kritisk til det konkurrerende alternativet. De karakteriserer forslaget fra Bergmesteren i Nesset, som direkte useriøst. Daglig leder i Bergmesteren AS, Harald Storvik, mener høringsnotatet er uten betydning fordi det er for tette bånd mellom Bellona og NOAH. – Vi regner med at myndighetene har evne til å se at de aktørene som står bak alternativet på Raudsand er seriøse, sier han.

  Harald Storvik
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Planlegg gjenvinning på Raudsand

  Bergmesteren og Stena Recycling planlegg no eit større gjenvinningsanlegg på Raudsand. Det skriv rbnett.no i ei Pluss-sak. Bergmesteren Raudsand la i november fram konsekvensutgreiing, KU, i samband med at bedrifta ønsker å etablere nasjonalt deponi for farleg avfall på Raudsand. På oppfordring frå direktoratet har dei no laga eit tilleggsdokument til KU på korleis dei vil ta hand om det farlege avfallet. Det meste av gjenvinninga vil dreie seg om ulike salt, kjemikaliar og eventuelt anodeavfall frå aluminiumsindustri, samt flygeaske frå forbrenningsanlegg og syreavfall, skriv avisa.

 • Ja til nasjonalt deponi i Nesset

  Konklusjonen i konsekvensutgreiinga for eit nasjonalt deponi for uorganisk farleg avfall i nye fjellhallar på Raudsand i Nesset, er ja til planane. Det seier dagleg leiar i Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik. Utgreiingane og risiko- og sårbarheitsanalyse er basert på 50 rapportar og 150 kjelder og blir presentert på folkemøte i Nesset i kveld.

  Harald Storvik
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK