Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av alternativa for nytt nasjonalt deponi for farleg avfall. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • Fryktar konsekvensane

  Plassering av giftig avfall på Raudsand er blant sakene som kommunestyret i Molde skal behandle i dag. Ordførar og Høgrepolitikar Torgeir Dahl legg vekt på at dette ikkje er den store saka om eit nasjonalt avfallsdeponi, men at det handlar om plassering av ei mindre mengde forureina masse frå den gamle bedrifta Aluscan på Sunndalsøra. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden snart er fullt. Raudsand er eitt av alternativa, men det har vore sterk motstand mot å plassere det nasjonale deponiet der. Bjørn Jacobsen frå SV (bildet) fryktar at dersom kommunestyret seier ja i dag så er det eit skritt på vegen mot eit slikt deponi. – Får dei lov til dette så er det starten og finansieringa av eit nasjonal anlegg for farleg avfall, seier Jacobsen.

  Bjørn Jacobsen SV
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Opprop mot deponi

  I eit opprop til dei folkevalde seier 30 profilerte næringslivsleiarar i Molde nei til eit nasjonalt deponi i kommunen. Kommunestyret i Molde skal i morgon behandle den såkalla deponisaka. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden snart er fullt. Raudsand er eit av alternativa. Oppropet kjem på initiativ frå reiselivet. I oppropet meiner næringslivsleiarane at det er stor og aukande lokal motstand mot den planlagde etableringa av anlegget på Raudsand.

  Raudsand
  Foto: Oivind Leren
 • Protesterer mot anlegg

  Ordførarane i Gjemnes, Sunndal og Tingvoll, i tillegg til fylkesordførar Tove Lise Torve, protesterer mot at reguleringsplanen for gjenvinningsanlegget på Raudsand vart godkjend tidlegare i mars.

  I eit felles brev skriv dei at følgjene av anlegget ikkje er godt nok utgreidd og at interessene til motstandarane av anlegget er sett til side.

  I brevet blir det hevda at godkjenninga er gjort på sviktande grunnlag. Konsekvensane er vurderte i eit tiårs-perspektiv og ikkje hundre år fram i tida, heiter det i brevet

  Raudsand planar
  Foto: Bergmesteren/Stena Recycling
 • – Må få en avgjørelse før sommeren

  – Avgjørelsen om hvor farlig avfall skal lagres her i landet, må komme før sommeren. Det krever stortingsrepresentant Else May Norderhus fra Arbeiderpartiet. Alternativene har vært Raudsand i Molde kommune og Brevik mens regjeringens ekspertutvalg har spilt inn Odda og Gudvangen. - Lokalt er motstanden stor, men det haster med å få en avgjørelse og derfor må statsråden skjære gjennom, sier Norderhus.

  Else-May Botten
  Foto: Roar Strøm / NRK
Striden om eit nasjonalt giftdeponi og avfallsanlegg på Raudsand i Nesset har skapt vondt blod blant bygdefolket.