Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av alternativa for nytt nasjonalt deponi for farleg avfall. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • Skal diskutere farlig avfall

  Politikerne i Molde skal behandle spørsmålet om farlig avfall i Raudsand, men det er usikkert hvort stor handlingsrom de har. Gamle Nesset kommune har vedtatt en reguleringsplan som åpner for lagring av farlig avfall på Raudsand og saken ligger i departementet. Administrasjonen i Molde kommune skal forberede en sak til kommmunestyret. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier til NRK han er godt fornøyd med utfallet i går.

 • Uaktuelt med radioaktivt avfall

  Det er ikke aktuelt å ta imot radioaktivt avfall i et deponi på Raudsand i Nesset. Det sier styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS. Direktoratet uttaler i en høring til Klima- og miljødepartementet at det bør vurderes om et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør kunne ta i mot noen typer av radioaktivt avfall.

  Styreleder John Strand og Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK
 • Nei til radioaktivt avfall

  Det er ikke aktuelt å ta imot radioaktivt avfall til et et deponi på Raudsand. Det sier styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS. Han er overrasket over at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer med en slik uttale i denne fasen av prosessen. Direktoratet uttaler i en høring til Klima- og miljødepartementet at det bør vurderes om et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør kunne ta i mot noen typer av radioaktivt avfall. Strand sier de også tidligere ved flere anledninger, både på folkemøte og i leserbrev, har gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta imot radioaktivt avfall i et deponi på Raudsand.

  Styreleder John Strand og Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand AS
  Foto: Gunnar Sandvik/NRK
 • – Dette er en dramatisk situasjon

  Et nasjonalt deponi for farlig avfall bør kunne ta i mot radioaktivt avfall. Det er konklusjonen til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i en høring om rapporten fra ekspertutvalget for farlig avfall. Raudsand er høyaktuell for lokalisering av et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall. Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde sier det er oppsiktsvekkende og dramatisk at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler ei slik løsning, som innebærer at radioaktivt og også atomavfall kan lagres i et felles deponi med annet farlig avfall.

  Stig O. Jacobsen med logo for Giftfritt Molde
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
Striden om eit nasjonalt giftdeponi og avfallsanlegg på Raudsand i Nesset har skapt vondt blod blant bygdefolket.