Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av alternativa for nytt nasjonalt deponi for farleg avfall. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • Positiv utvikling

  Lodve Solholm i aksjonsgruppa «Giftfritt Nesset» er nøgd med at utvalet som har sett på kvar det skal etablerast eit nytt deponi for farleg avfall, no peikar på fleire alternativ. – Dette er veldig positivt, no håper eg kommunestyret i nye Molde også går i mot planane på Raudsand, seier Solholm.

  Lodve Solholm
  Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK
 • «Giftfritt Nesset» fornøgd


  Lodve Solholm i aksjonsgruppa «Giftfritt Nesset» er fornøgd med at utvalet som har sett på kvar det skal etablerast eit nytt deponi for farleg avfall, no peikar på fleire alternativ. Utvalet har samrøystes blitt einige om at Brevik i Telemark ikkje lenger er aktuelt, og meiner Raudsand i Nesset er eitt alternativ. Men utvalet peikar også på at det er mogleg å legge det til både Odda i Hordaland og Gudvangen i Sogn og Fjordane. Solholm seier dette er positivt og håper no at det nye kommunestyret i nye Molde går imot planane i Raudsand. Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) seier departementet vil ha klar ei tilråding om stad for deponi i god tid før dagens deponi i Oslofjorden skal stenge i 2022.

 • – Staten bør ikke regulere

  Staten bør ikke regulere hvor det skal etableres et nytt avfallsdeponi, mener et ekspertutvalg ifølge NTB. Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik. Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et av flere alternativ. Utvalget peker på fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane. Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg om farlig avfall i april i år. Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022.

 • Kan hamne i rettssystemet

  Striden rundt eit nasjonalt deponi på Raudsand i Nesset, kan hamne i rettssystemet. Nabokommunane hevdar reguleringsplanen som er godkjent av kommunestyret, har vesentlege saksbehandlingsfeil. Avdelingsingeniør Per Gunnar Løset i Tingvoll, seier dei kjem til å forfølge saka for å unngå at alt farleg avfall i Noreg blir sendt til Nesset. Det er for tidleg å seie om reguleringsplanen blir sendt tilbake til kommunen, opplyser kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  Per Gunnar Løset, avd.ing Tingvoll
  Foto: Synnøve Hole / NRK
Striden om eit nasjonalt giftdeponi og avfallsanlegg på Raudsand i Nesset har skapt vondt blod blant bygdefolket.