Avfallsdeponi i Rausand
Foto: Bergmesteren Raudsand

Avfallsdeponi Raudsand

Oppsummert

Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal er ein av to alternativ for nytt nasjonalt deponi for farleg avfall. Det andre er Brevik i Telemark. Eit nytt deponi trengst, då dagens deponi på Langøya i Oslofjorden er snart fullt.

 • Vil stoppe deponiplaner

  Frank Sve (Frp) er forundret over at fylkesmannen godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset. – Vi kommer til å gjøre det vi kan for å stoppe dette. Vi skal ikke ha noe giftdeponi i Raudsand, sier Sve, og legger til at partiet vil bruke all sin tyngde i regjering og storting for å stoppe dette.

 • Godkjenner reguleringsplan

  Fylkesmannen godkjenner reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand i Nesset og har sendt den over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling. Denne planen åpner for å etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand, men Fylkesmannen har ikke vurdert forurensingsfaren. – Saka er svært kompleks og konfliktfylt så den er løftet opp på direktoratsnivå, sier fagsjef Jon Ivar Eikeland i Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen. Tilrådinga gjelder bare området på land.

  Jon Ivar Eikeland
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Solholm ny styreleder

  Årsmøtet i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» har valgt tidligere fylkesmann Lodve Solholm som ny styreleder. Kristin Sørheim ble samtidig valgt som nestleder. Organisasjonens formål er å stoppe planene for etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand.

  Lodve Solholm
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Kritiske til statleg sal

  Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" er kritisk til at næringsdepartementet har lagt staten sine eigedomar på Raudsand ut for sal. Området som skal seljast, inneheld i følgje organisasjonen forureining, som til dels er ukjent i omfang både i grunn og deponi. Den meiner staten må rydde opp, og at salet må stoppast.

 • Blir ikke ekskludert

  Styret i Nesset Ap vil ikke ekskludere kommunestyremedlemmene som stemte ja til deponiplanene i Raudsand i forrige uke. Et medlemsmøte i partiet hadde før kommunestyremøtet pålagt gruppen å stemme samlet mot planene. Styret sier i en melding at de fortsatt har full tillit til Anders Torvik som leder i lokallaget, melder Driva

  Avstemmingen i kommunestyret i Nesset om deponi
  Foto: Øyvind Sandnes / NRk
Striden om eit nasjonalt giftdeponi og avfallsanlegg på Raudsand i Nesset har skapt vondt blod blant bygdefolket.