Går i strupen på hverandre om avfallsdeponi

Arbeiderpartiet sier nei til deponi av farlig avfall både på Rausand i Møre og Romsdal og Brevik i Telemark dersom folk lokalt er imot det. Høyres stortingskandidat Helge Orten mener Ap opptrer uansvarlig.

Avfallsdeponi i Rausand

Rausand er en av to steder der det kan komme et nasjonalt deponi for farlig avfall.

Foto: Bergmesteren Raudsand

Spørsmålet om hvor farlig avfall skal lagres er blitt en heit potet i valgkampen. Det er to alternativer som ligger på bordet, Rausand i Møre og Romsdal og Brevik i Telemark.

Lokalt er motstanden stor mot et slikt deponi. Samtidig er det behov for å få på plass et nasjonalt deponi for farlig avfall som erstatning for dagens deponi på Langøya i i Oslofjorden som snart er fullt.

– Vi må si nei dersom folket sier nei

Geir Inge Lien og Else May Botten

Else May Botten (Ap) mener det er feil å gå mot folkemeningen. Her i samtale med Geir Inge Lien (Sp).

Foto: Trond Vestre / NRK

Arbeiderpartiets stortingskandidat i Møre og Romsdal, Else May Botten, sier det er uaktuelt å legge et deponi til et sted som er i strid med folkemeningen lokalt.

– Det er håpløst når folk føler at de får dette inn på nabolaget sitt, og de er usikre på hvordan situasjonen blir. Da går det ikke an å bare fortsette. Vi må se på hvordan vi kan gjøre dette på en annen måte. Det er ingen tvil om at dette er et nasjonalt ansvar, men vi ønsker å ha en nasjonal strategi og se på om det er mulig å plassere det unna der folk bor slik at vi unngår konflikter, sier Else May Botten.

– Men uten Brevik og uten Rausand så står vi uten et sted å lagre dette avfallet, og vi har vel ikke all verdens med tid til å utrede dette?

– Men nå er det slik at vi fortsatt har litt plass i det deponiet vi har.

– Svært uheldig av Støre

Helge Orten

Helge Orten (H) mener deponiplanene må utredes før det kan trekkes en konklusjon.

Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Botten gjentar dermed budskapet fra Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre tidligere på dagen. Støre sier nei til et deponi både i Brevik og på Raudsand dersom folk er i mote det.

Det får Høyres stortingskandidat i Møre og Romsdal, Helge Orten, til å steile. Orten mener Støre er uansvarlig.

– Jeg synes det er veldig uheldig og nesten litt desperat av Jonas Gahr Støre å forsøke å kortslutte denne prosessen. Spørsmålet er om det er Jonas Gahr Støre som er den rette til å peke på hvor det er riktig å ha et deponi eller skal vi stole på faglige og forsvarlige konsekvensutredninger, sier Helge Orten.

– Vi skal ta folk veldig på alvor. Men samtidig har vi et nasjonalt ansvar for å sørge for at vi klarer å lagre avfallet på en forsvarlig måte.

– Regjeringspartiene spriker

Mens Helge Orten skyter på Jonas Gahr Støre skyter Else May Botten tilbake på regjeringspartiene. Orten har gjort det klart at han mener konsekvensene av et deponi må utredes før det blir trukket noen konklusjoner mens Frp sin stortingskandidat Sylvi Listhaug for lengst har flagget at hun går imot et deponi på Rausand.

Else May Botten mener regjeringspartiene spriker i deponisaken

– Helge Orten prøver etter beste evne å stå regjeringen bi mens Sylvi Listhaug har fått springe fritt, sier Botten.