NRK Meny
Normal

Under halvparten av de yngste stemte

I år fikk 16 og 17-åringer i 20 norske kommuner lov til å stemme ved kommunevalget. Men valgdeltagelsen ser ut til å ha vært svært lav.

Valkø i Ålesund

Det var kø til flere av valglokalene i Ålesund. Men under halvparten av 16 og 17-åringene deltok ved valget.

Foto: NRK

Ikke minst etter terrorangrepet på Utøya 22. juli ventet mange at ungdom skulle strømme til valgurnene. I Ålesund, som var en av de 20 prøvekommunene, deltok under halvparten av 16 og 17-åringene.

Tore Hals

Tore Hals er overrasket over at så få 16-åringer deltok ved valget i Ålesund.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det var overraskende at tallene ikke var høyere. Vi hadde fått tilbakemeldinger om at interessen skulle være stor. Men når vi ser på tallene, ser at dette nok var i minste laget, sier bysekretær i Ålesund, Tore Hals.

Stemmerett for 16-åringer ble lansert gjennom stortingsmelding som fikk tittelen «Et sterkt lokaldemokrati». Gjennom stemmerett for de yngste skulle man styrke den politiske deltagelsen og øke engasjementet blant ungdom.

Den viktigste begrunnelsen var å få flere unge inn i rollen som aktive innbyggere i lokalsamfunnet. Nå skal Institutt for samfunnsforskning evaluere forsøket.

– I Ålesund var valgdeltagelsen blant de yngste på et sted mellom 47 og 48 prosent. Jeg vil ikke spekulere i årsaken til at det var så få som deltok. Det ville bli rene spekulasjoner, så det vil jeg ikke si noe om, sier Tore Hals.

I Ålesund var det 8 blant de yngste som leverte forhåndsstemmer på papir, 170 av de ungste forhåndsstemte elektronisk og 339 av velgerne på 16 og 17 år stemte på vanlig måte i valglokalene.

Valgdeltagelsen blant de yngste i Ålesund står i sterk kontrast til deltagelsen blant ungdom andre steder i landet. I Luster i Sogn og Fjordane deltok 84 prosent av 16 og 17-åringene.

Førebels frammøteprosent i forsøkskommunar med røysterett for 16-åringar

Kommune

Valgdeltaking 16-17 åringar

Valgdeltaking totalt

Luster

84 prosent

71 prosent

Vågå

71 prosent

70 prosent

Namdalseid

68 prosent

64 prosent

Lørenskog

55 prosent

64 prosent

Porsgrunn

51 prosent

61 prosent

Osen

41 prosent

74 prosent

I Telemark-kommunen Porsgrunn finner vi tall som ligner mer på Ålesunds-tallene. Der gikk 51 prosent av 16 og 17-åringene til urnene. Informasjonsrådgiver Hege Schjøth Øverås er fornøyd.

– Det er jeg. Men jeg kunne ha ønskt at enda flere hadde brukt stemmeretten sin, sier Schjøth Øverås.

De foreløpige tallene plasserer Osen i Trøndelag på bunn. Her ser valgdeltagelsen blant de yngste til å havne på 41 prosent.