Overvektige eldre lever lenger

Ikke bare lever man lenger med noen ekstra kilo, man blir lykkeligere også. Det viser norsk forskning.

Eldre dame med kaffekopp

Ekstra kilo kommer godt med på eldre dager.

Foto: Monkey Business Images / Colourbox

Eldre over 65 år lever lenger hvis de har en kroppsmasseindeks over 25, det vil si at de er overvektige.

Det viser doktorgradsarbeidet til overlege Jan-Magnus Kvamme ved Universitetet i Tromsø.

Han vil imidlertid ikke konkludere med at overvekt i seg selv er livsforlengende.

– Her kan vi nok anta at vi her snakker om en «selektiv overlevelseseffekt». Hvis du først har blitt 65 år med moderat overvekt, tilhører du en gruppe som tåler overvekt bedre, sier Kvamme til Forskning.no.

Noe å gå på

Noen ekstra kilo kan også komme godt med i perioder med sykdom på eldre dager.

– De som er moderat overvektige har ekstra energireserver og relativt mer muskelmasse, som er viktige faktorer for å takle både akutt og kronisk sykdom, sier Kvamme.

Resultatene tyder på at det kan være mye å vinne på å følge nøyere med på vekta til den eldre delen av befolkningen, for å unngå underernæring.

– Vi finner betydelig økt sykelighet, dødelighet og redusert livskvalitet i denne gruppen, og jeg mener det er svært viktig at man i primærhelsetjenesten er klar over problemet, sier han til Forskning.no.

Åtte prosent i faresonen

Ifølge Kvamme er underernæring et vanlig problem hos eldre, og åtte prosent står i fare for å bli det.

Hittil har sykehusene hatt større fokus på dette enn primærhelsetjenesten, mener han.

– Og det er jo tross alt fastlegene og hjemmesykepleien som oftest er i kontakt med hjemmeboende eldre, sier Kvamme.

Han understreker at han ikke er ute etter å kritisere noen, men at han håper undersøkelsene hans kan føre til at det oftere blir gjort enkle undersøkelser av høyde og vekt.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)