Ny kreftscanner brukes lite

For en måned siden fikk Ullevål sykehus en ny kreftscanner til 30 millioner kroner i gave. Men den er bare i bruk en til to dager i uka. - Overraskende at sykehuset ikke har gjort mer for å få fagfolk på plass, sier stiftelsen som ga bort maskinen.

Åpning av PET-senteret på Ullevål

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Grete Waitz åpner PET-senteret på Ullevål sykehus 14. februar 2011.

Foto: Anders Leines / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Det var stor jubel og offisiell åpning med helseministeren tilstede da Ullevål sykehus fikk ny PET-CT-maskin 14. februar i år. Maskinen til 30 millioner kroner var en gave gitt av stiftelsen Aktiv mot kreft, med penger samlet inn fra anonyme donorer.

Det avanserte kameraet kan fortelle nøyaktig hvor i kroppen kreftcellene gjemmer seg, om det er spredning og om en behandling virker som den skal. Men foreløpig er den bare i bruk en eller to dager i uka.

Tore Bach-Gansmo, leder PET-senteret på Ullevål sykehus

Tore Bach-Gansmo, leder PET-senteret på Oslo universitetssykehus, Ullevål

Foto: Tina Sletbak-Akerø / NRK

- Noe av grunnen er at vi trenger litt tid på å bli kjent med maskinen, men problemet er også at vi mangler fagfolk til å tolke bildene, sier Tore Bach-Gansmo, leder av PET-senteret ved Oslo universitetssykehus, til NRK Puls.

I tillegg til den nye PET-CT-scanneren på Ullevål er det i Oslo en maskin på Radiumhospitalet og en på Rikshospitalet, men tilsammen står de tre ubrukt halvparten av tiden de kunne vært i bruk.

Den fjerde offentlige PET-CT-scanneren i Norge på Haukeland universitetssykehus i Bergen er også bare i bruk tre dager i uka. Problemet er også her at det ikke er nok fagfolk som kan betjente maskinene og tolke bildene.

Avslag og ventetid

Konsekvensen av den dårlige kapasiteten er lange ventetider på å få undersøkelse ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

- Det blir så lenge å vente at enkelte pasienter bare må sette igang behandling likevel. For eksempel en operasjon, selv om grunnlaget og oversikten over sykdommen da ikke er så godt som det kunne være, sier Tore Bach-Gansmo ved PET-senteret.

Det kan for eksempel bety at pasienter får unødvendige operasjoner den siste tiden de har igjen å leve, eller at spredning ikke oppdages, ifølge Bach-Gansmo.

Prioriterer de viktigste

På Ullevål avviser de nå hver femte pasient med henvisning til undersøkelse.

- Noen av dem er det ikke grunnlag for å gi en undersøkelse, mens andre kunne hatt nytte av det, men vi har ikke kapasitet. Vi mener vi prioriterer de viktigste, understreker Bach-Gansmo.

Han er imidlertid redd for langt flere rammes enn de som avvises.

- Vi tror jo at mange ikke blir henvist i det hele tatt fordi legene der ute vet at kapasiteten er så dårlig og ventetidene lange.

Pasientene får da heller en annen type undersøkelse, for eksempel MR eller CT.

Overrasket giver

Bilde tatt av en PET/CT-scanner

Bilde tatt av en PET/CT-scanner. Viser kreftspredning.

Foto: Tina Sletbak-Akerø / NRK

Stiftelsen Aktiv mot kreft som ga Ullevål PET-CT-maskinen er overrasket over at den foreløpig er så lite i bruk.

- Det var overraskende for oss at de ikke hadde gjort mer for å få folk på plass fagfolk før de fikk denne maskinen, sier Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft.

- Den er gitt med forutsetning om at den skal brukes på en effektiv måte. Vi vet at de nå er i ferd med å oppbemanne, men må si at vi er forundret over at det ikke har blitt gjort før, legger hun til.

Aktiv mot kreft vil nå følge med på bruken i tiden fremover.

Kjøper undersøkelse privat

I tillegg til de fire offentlige maskinene har det private sykehuset Aleris i Oslo også en PET-CT-scanner. De siste tre månedene har rundt 700 personer ringt dit med spørsmål om PET-CT undersøkelse viser sykehusets egen oversikt, men de har bare utført rundt 70 undersøkelser.

- Mange synes selvfølgelig det dyrt å betale for denne undersøkelsen selv, sier Grete Aasved, administrerende direktør i Aleris.

En PET-CT-undersøkelse ved Aleris koster rundt 30.000 kroner.

Viktige funn hos mange

Pet-scanner på Aleris

Pet-scanneren på det private sykehuset Aleris i Oslo.

Foto: Anders Leines

Til Aleris kommer pasienter som ikke har fått en henvisning til PET-CT i det offentlige, pasienter som har time langt fram i tid eller pasienter som har fått avslag på en undersøkelse betalt av det offentlige. Selv om pasientene som kommer til Aleris allerede er «silt ut», får undersøkelsen betydning for valg av videre behandling for mer enn halvparten, ifølge Frode Willoch som er overlege i nukleærmedisin ved Aleris.

- Det er vi igrunnen overrasket over. At det oppdages ting som endrer behandlingen for så mange, sier Frode Willoch.

Det private sykehuset understreker at de ikke gir undersøkelsen til hvem som helst, men følger internasjonale retningslinjer for bruk av PET-CT.

Prøver å finne løsning

På Oslo universitetssykehus jobber de nå for å få tak i flere fagfolk slik at flere kan undersøkes.

- Vi jobber nå med å få tak i folk. På grunn av omorganisering av sykehusene i Oslo har det ikke vært helt lett å få flere stillingshjemler og så videre, men vi er nå i gang. Vi håper å kunne lære opp noen halvferdige folk så det kan gå litt fortere. Men vi må ta selvkritikk vi har kommet for sent i gang, sier lederen for PET-senteret på Ullevål Tore Bach-Gansmo.

Han tror situasjonen vil være bedre etter sommeren.

Ved Haukeland universitetssykehus jobber de også for å få på plass flere ansatte, men kan ikke si når de kan være i full drift.

- Vi driver nå med opplæring og håper å få på plass flere ansatte, men det er ikke gjort over natta, sier senterleder Nina Kleven-Madsen ved senter for nukleærmedisin/PET ved Haukeland universitetssykehus.

- Det er vanskelig å finne folk som både har riktig formell bakgrunn og erfaring med dette utstyret.

Hun sier videre at nukleærmedisinerne på Haukeland samarbeider tett med henvisende leger for å sikre at de viktigste pasientene får undersøkelsen.

I et samarbeid mellom de fire helseregionene ble det i fjor tatt initiativ til en nasjonal utdannings- og rekrutteringsplan innen nukleærmedisin. Dette arbeidet er i sluttfasen.

- Det er viktig at vi har en kontrollert utvikling på dette fagområdet i Norge, sier Folke Sundelin, konstituert fagdirektør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst.

Mer om denne saken på Puls på NRK1 mandag 14. mars klokken 19.45.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)