Hopp til innhold

Dette har du som pasient rett på

Som pasient har du mange rettigheter, men noen av rettighetene er det få som benytter seg av.

Når du som pasient blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal sykehuset vurdere om du har rett på behandling innen en viss frist. Har du det kalles du "rettighetspasient".

Sykehuset ser blant annet på hvor alvorlig tilstanden er, og om du vil få en dårligere prognose eller bli sykere dersom behandlingen ikke gis. De vurderer også sannsynligheten for at du blir bedre og om prisen står i forhold til effekten av behandlingen.

Når det settes en frist for behandling er det bare faglig skjønn som skal telle, ikke kapasiteten ved sykehuset.

Fristen brytes for mange

Ifølge en masteroppgave i helseadminiastrasjon av Carmen Louwerens ved universitetet i Oslo, brytes den fristen for 70.000 pasienter hvert år.

Dersom sykehuset ikke klarer å gi deg behandling innen en viss frist, har du rett på behandling, for eksempel en operasjon, et annet sted. Det kan for eksempel bety at sykehuset må betale for en operasjon i utlandet.

Få ber om hjelp

Likevel er det bare rundt 2000 pasienter som kontakter HELFOs pasientformidling som kan hjelpe disse pasientene med å få behandling et annet sted.

- Det er nok ulike årsaker til det. Det er nok et problem at både helsepersonell og pasientene selv ikke har god nok oversikt over rettighetene man har, sier Louwerens som selv er anestesisykepleier ved Rikshospitalet.

Hun mener det også er et komplisert regelverk som ligger til grunn, og at det er et problem at mange først skal sette seg inn i det når de allerede er syke.


Dette har du rett på:

- Du har rett på en allmennpraktiserende lege som din fastlege. Fastlegetelefonen 810 59 500 kan hjelpe deg dersom du ikke vet hvem din fastlege er eller om du vil bytte.
- Alle som blir henvist til sykehus (spesialisthelsetjenesten) har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. Barn og unge under 23 år med psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet har rett til vurdering innen 10 virkedager etter at henvisningen er mottatt.
- En pasient og pasientens eventuelle ledsager har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp. Informasjon finnes på www.pasientreiser.no
- Pasienter med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til å få utarbeidet en plan for sitt behandlingsopplegg.
- Pasienten kan selv peke ut hvem han eller hun anser for å være sin nærmeste pårørende.
- Når du får hjelp i helsevesenet har du rett til å være aktivt med i prosessen.
- Du har rett på innsyn i egen journal
- Spesialisthelsetjenesten skal vurdere om du har rett på behandling innen en viss frist. Da kalles du "rettighetspasient". Dersom sykehuset bryter fristen som er satt for behandling har du krav på behandling et annet sted, eventuelt i utlandet eller ved et privat sykehus. Du kan da kontakte HELFO pasientformidling for hjelp på telefonnummer 815 33 533
- Du har rett til å velge hvilket sykehus du vil behandles på. På nettsiden www.frittsykehusvalg.no står sykehusenes ventetider for ulike behandlinger. Du kan også ringe telefonnummer 800 41 004 for hjelp.

Kilde: Helsedirektoratet

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)