Hver tredje vil ta lappen på nytt

Hver tredje sjåfør vet for lite om bilkjøring, viser ny undersøkelse. Ønsket om å friske opp kunnskapene bak rattet er aller størst i Nord-Norge.

Unge bilførere

Halvparten av bilførerne i Nord-Norge mener de ville hatt utbytte av å ta føreropplæringen på nytt. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Colourbox.com

Unge menn er landets dårligste bilførere, og kvinnene er de dyktigste. I hvert fall hvis vi skal tro resultatet av en ny spørreundersøkelse, der NAF har kartlagt holdningene til kjøreskoler og medtrafikanter.

Ett av spørsmålene var hvordan folk vurderer førerdyktigheten til disse gruppene:

De beste og dårligste førerne

– Burde aldri hatt førerkort

Hver fjerde i den yngste aldersgruppa (18 til 29 år) svarer at dagens førerprøve er for enkel. De mener at det slippes igjennom sjåfører som aldri burde hatt førerkort.

Har de et poeng?

– Muligens, ettersom teorikurs er frivillig. Mange dropper dette for å spare penger. De spiller bingo og håper på flaks når de går opp til teoretisk prøve, sier NAFs kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen til NRK.no.

– Stryker de, er det bare å prøve på nytt. Først når teoriprøven er i boks, kan du gå opp i praktisk kjøring. Noen er selvsagt flinke til å lese teori selv, og snakker med læreren om det viktigste. Men mange av dem som gambler med teoriprøven kan få et dårligere grunnlag som bilfører, mener han.

jan ivar engebretsen

At teorikurs er frivillig kan være en ulempe, mener Jan Ivar Engebretsen i NAF.

Foto: NAF

Engebretsen tror at kostnadene ved å ta førerkortet kunne blitt lavere for noen av dem som spiller bingo med teoriprøven.

– For de må jo betale også for selve prøven, sier han.

Ta lappen på nytt?

På spørsmål om de ville hatt utbytte av å gjenta føreropplæringen, svarer nesten halvparten (47,7 prosent) i Nord-Norge bekreftende. Landsgjennomsnittet er 29,8 prosent.

Dette samsvarer med en spørreundersøkelse for to år siden som viste at selvtilliten blant sjåfører er dårligst i Nord-Norge.

Størst tiltro til egne ferdigheter i trafikken har folk på østlandet utenom Oslo, der «bare» 25 prosent mener at ny førerprøve hadde vært fornuftig.

Størst skepsis i nord

Det er også i nord at folk har minst tillit til føreropplæringen.

8,1 prosent av de spurte i Nord-Norge svarer at tilliten er svært liten, mens bare 0,9 prosent i Midt-Norge og 1,1 prosent på vestlandet svarer det samme. Landsgjennomsnittet er 3,0 prosent.

Selv om tilliten til føreropplæringen gjennomgående er stor, mener én av tre at det er vesentlige kvalitetsforskjeller mellom trafikkskolene:

Hvor stor tillit har du til føreropplæringen i Norge?

Hvor stor tillit har du til føreropplæringen i Norge?

Tror du det er vesentlige forskjeller i kvaliteten på trafikkskolene?

Tror du det er vesentlige forskjeller i kvaliteten på trafikkskolene?

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund er ikke overrasket over de sprikende meningene om kvalitet.

– Dette handler om én til én-undervisning, der personkjemi er viktig. Hvis noen mener læreren er kjempedårlig, kan andre mene at den samme læreren er veldig god. Alle kjørelærere har god utdanning, og vil også få like god erfaring etter hvert, sier administrerende direktør Sonja Sporstøl til NRK.no.

Hun er godt fornøyd med at så mange har tillit til opplæringen som blir gitt av trafikklærerne.

Strykstatistikk

NAF mener at trafikkskolenes strykstatistikk bør være offentlig.

56 prosent av de spurte er enige, og svarer at de tror offentliggjøring vil ha positiv virkning på skolenes kvalitet.

14 prosent tror at offentlig strykstatistikk vil slå negativt ut, mens 11 prosent antar at det ikke får noen betydning.

Vil luke ut useriøse

NAF vil bruke resultatene fra spørreundersøkelsen til å øke presset på sitt krav om offentliggjøring av strykstatistikken.

– Offentlig statistikk vil kunne luke ut useriøse kjøreskoler. Dermed vil elever kunne velge gode kjøreskoler og få bedre opplæring, sier NAFs Jan Ivar Engebretsen.

NAF mener at lokale forhold kan forklare hvorfor noen kjøreskoler har høyere strykprosent enn andre. – I slike tilfeller kan statistikken brukes til å sammenligne kjøreskolene som ligger innenfor samme geografiske område, sier Engebretsen.

– Dårlig idé

Sonja Sporstøl

Sonja Sporstøl i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund har liten tro på effekten av offentlig strykstatistikk fra kjøreskolene.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund mener derimot at offentliggjøring av strykprosenten er en dårlig idé.

– En elev kan selv bestemme tidspunktet for førerprøven. Hvis kjørelæreren mener at vedkommende trenger mer undervisning, så er det fritt fram for eleven å shoppe opplæring hvor som helst. Det skjer ofte, sier administrerende direktør Sonja Sporstøl til NRK.no.

– Men hvis du går til en annen trafikkskole og kjører opp hos dem, for så å stryke, havner du ikke i statistikken hos den skolen der du faktisk fikk opplæring. En offentlig statistikk vil dermed ikke bli et nyttig hjelpemiddel for publikum, sier Sporstøl.

Hun viser til at Vegdirektoratet vurderte dette for noen år siden. Da var konklusjonen at offentliggjøring av strykstatistikk ikke er formålstjenlig.

– Langt flere nordpå enn andre steder i landet kan tenke seg å ta lappen om igjen. Hva kan grunnen være?

– Behovet for å friske opp kunnskap er ikke overraskende. Mange bilførere har mye nytt å forholde seg til. Men jeg har ingen teori om hvorfor Nord-Norge skiller seg ut, sier Sporstøl.

– Altfor dyrt

Et stort flertall av de spurte (65,4 prosent) mener at dagens føreropplæring er altfor dyr.

Ytterligere 22 prosent er enige i at det er dyrt, men legger til at "det bør det være for å få sikre sjåfører".

Kun 7 prosent svarer at prisen for å ta lappen er helt ok.

Ettersom det ikke finnes listepris på kjøretimer, bestemmer skolene selv hva elevene må betale. Mange vil derfor velge kjøreskole ut fra lommeboka, noe som ifølge NAF kan føre til at valget faller på skoler der kvaliteten ikke står i høysetet.

  • Den landsomfattende spørreundersøkelsen ble gjennomført for Norges Automobil-Forbund (NAF) av InFact Norge 27. juni i år. 1012 personer er intervjuet, hvorav 785 som kjører bil. Feilmarginen er +/- 3,5 prosent.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)