- Jeg kan bli drept

Norske myndigheter vil sende etiopisk journalist tilbake til hjemlandet. Livsfarlig, mener Norsk Journalistlag.

Etiopiske studenter demonstrer i Addis Abeba, 2005

Etiopiske studenter demonstrer i Addis Abeba, 2005

Foto: LEA-LISA WESTERHOFF / AFP

Den etiopiske journalisten Abebe Demeke har fått avslag på sin søknad om asyl i Norge, og skal sendes tilbake til Etiopia.

- Det vil være livsfarlig for ham, mener Norsk journalistlag. Etiopia styres av et totalitært regime, og ytringsfriheten er totalt fraværende.

-Kan bli drept

- Jeg kan bli drept hvis jeg reiser tilbake, sier Demeke. Å sende meg tilbake til Etiopia vil være å sende meg tilbake til tortur og fengsel, og i verste fall til døden.

Etter seks år i Norge risikerer Abebe Alebacew Demeke nå å bli tvangsutsendt, fordi han etter 6 år i landet har fått endelig avslag på sin søknad om asyl. Etiopia er rangert blant de verste på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks, verre enn Irak og Zimbabwe. I følge organisasjonen for etiopiske journalister i eksil er Demeke en av svært få etiopiske journalister som har fått avslag på sin søknad om asyl i vesten.

Kjetil Haanes

Nestleder i norsk journalistlag, Kjetil Haanes.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Nestleder i Norsk Journalistlag Kjetil Haanes vil rapportere til det internasjonale journalistforbundet hvis Demeke blir deportert til Etiopia.

- Alle opplysninger vi har fått, tyder på at det er nokså farlig og at det ikke finnes frie og uavhengige journalister igjen i Etiopia. De har enten gått i dekning eller flyttet, eller de sitter fengslet.

Demeke har drevet med regimekritisk aktivitet i Etiopia og ble fengslet og torturert etter studentdemonstrasjoner i 2001. Siden han kom til Norge har han jobbet som journalist med kritisk søkelys på det etiopiske regimet.

- Basert på gjetninger

Rune Berglund Steen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, mener Utlendingsnemndas beslutning er basert på ren gjetning om situasjonen i Etiopia.

- Det er ingen tvil om at Utlendingsnemnda både kunne og burde ha innvilget opphold i denne saken. For å be en asylsøker vende tilbake til hjemlandet, bør man være nogenlunde sikker på at det er trygt. Her fremstår utlendingsnemndas vurderinger mer eller mindre som gjetninger.

Demeke er trygg

I Utlendingsnemnda ble saken enstemmig avgjort. Nemndsleder Harald Karlsnes mener Demeke ikke vil befinne seg i fare i hjemlandet.

- Etter våre vurderinger foreligger det ikke tilstrekkelig holdepunkter for at klageren ved retur til hjemlandet risikerer reaksjoner fra myndighetene. Det ble lagt vekt på at Demeke aldri publiserte noe i forbindelse med studentdemonstrasjonene og at han slapp relativt enkelt ut fra arrestasjonen. Det ville antakelig ikke ha skjedd dersom myndighetene hadde alvorlige anklager mot ham.

Nemnda finner at den generelle sikkerhetssituasjonen i Etiopia tilsier at det er trygt å dra tilbake.

Rune Berglund Steen i NOAS mener nemnda ikke tar høyde for den utbredte bruken av tortur i det etiopiske fengselsvesenet.

- Er han heldig kan det være snakk om en kortere tid i fengsel, men i etiopisk sammenheng innebærer det en ganske stor risiko for tortur. Dette er en uakseptabel konsekvens av å ha virket som regimekritisk journalist. Vi mener Demeke burde vurdere å forfølge denne saken videre i norsk rettssystem.

- Nemnda ivaretar ikke ytringsfrihet

Forlagssjef i Cappelen, Anders Heger

Leder i PEN, Anders Heger.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Leder i PEN, Anders Heger, mener denne saken viser den norske stats inkonsekvente opptreden i kampen for ytringsfrihet.

- Norge presiserer behovet for menneskerettigheter overfor land som Etiopia, men tar ikke innover seg at det faktisk må være noen som utøver denne ytringsfriheten. Demeke forvalter en verdi som Norge forsøker å eksportere, men dette tas ikke inn i asylvurderingen.

Heger mener deler av det norske asylsysstemet fungerer godt, men at Demeke-saken er et eksempel på at spesielle behov knyttet til utøvelse at ytringsfrihet ikke ivaretas.

- Avslaget er begrunnet med at han kan reise tilbake og leve uforfulgt, så lenge han ikke opererer som kritisk journalist. Man kan bruke asylinstutittet til å styrke ytringsfriheten i det landet det handler om, men dette skjer ikke i dag.

Demeke er fortvilet over at han som en av svært få etiopiske journalister i eksil nå risikerer å sendes tilbake til det regimet han flyktet fra.

- Min kamp for fri presse vil fortsette inntil regimet respekterer menneskerettighetene.

Kulturstrøm

  • Strengere filmsensur i UK

    Det britiske filmtilsynet, BBFC, har strammet inn på aldersgrensen på kinofilmer, melder The Guardian. Fra nå av vil filmer med voldtektsscener og annen seksuell vold få 15-års grense heller enn 12-årsgrense. Innstramningen kommer som et resultat av en spørreundersøkelse blant over 100.0000 personer. Resultatet viste et tydelig ønske blant publikum om strengere sensur for seksuell vold på film.

  • Sceneversjon av podkast utsolgt

    Sceneversjonen av podkasten «Synnøve og Vanessa» ble utsolgt på fem minutter, og ekstrashow måtte settes opp, melder NTB. Programleder Synnøve Skarbø- og blogger Vanessa Rudjord tar podkasten sin til scenen den 14. juni på Rockefeller. Tospannet kan skilte med fem millioner nedlastinger av podkasten og 100.000 ukentlige lyttere.

    Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord
    Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Flere kulturnyheter