NRK Meny
Normal

Sterk mistillit til museumsdirektøren

Stormen rundt Nasjonalmuseet har ikke lagt seg. Misnøyen med museumsdirektør Allis Helleland er så stor, at de ansatte nå gjør opprør. Fire klagebrev er sendt til styreleder Christian Bjelland.

Unni Askelands kunst og Allis Helleland

Unni Askelands kunst og Nasjonalmuseets direktør Allis Helleland

Foto: NRK / Scanpix

Det har toppet seg for de ansatte ved Nasjonalmuseet. Museumsdirektør Allis Hellelands egenrådige handletur i forbindelse med Unni Askelands bilder , er den berømte dråpen som nå utløser opprøret.

Fire klagebrev som uttrykker sterk mistillit til direktøren er oversendt styreleder Christian Bjelland. Et av dem kommer fra 20 av de kunstfaglige medarbeiderne. Det vil si nesten alle fagmedarbeidere har signert brevet. Av frykt for sanksjoner ønsker ingen av dem å stå frem, men etter det NRK Kulturnytt erfarer inneholder brevet kraftig kritikk av direktør Allis Helleland.

Ødeleggende lederstil

De ansatte mener lederstilen hennes har forverret arbeidsmiljøet og at den er ødeleggende for museets profil. De er misfornøyd med at direktøren stadig endrer de ansattes arbeidsoppgaver, og mener hun ikke er åpen for kritikk. Misnøyen er så stor at det er det kan være vanskelig for Helleland å fortsette som direktør, men de ansatte fremsetter ikke et krav om at hun må gå. Det må styret ta stilling til.

Full tillit fra Giske

Kontroversiell fortid

Det har blåst hardt rundt direktøren siden hun ble utnevnt 16. februar i fjor. Helleland tiltrådte i august, men allerede i oktober ble lederstilen hennes tema i offentligheten da hun ga de ansatte ved Nasjonalmuseet munnkurv.

Kunsthistoriker Allis Helleland ble ansatt etter 13 år i direktørstolen ved Statens museum for kunst i Danmark. Også der vakte lederstilen hennes kontroverser forteller kunstkritiker og kritikkredaktør i den danske avisen Politiken, Peter Mikael Hornung:

- Det var klart at alle beslutninger skulle tas av direktøren. Hun ønsket å se all vesentlig korrespondanse omkring museets forhold. Hun ønsket å se alle brevene som forlot museet og alle brevene som kom til museet.

Hornung forteller at Helleland i sin periode som direktør ved Statens museum for kunst i Danmark, tok mesteparten av ansvaret fra de ansatte og gjorde det til sitt eget ansvar.

- Det var hun som bestemte hvilke utstillinger som skulle avholdes og når de skulle avholdes. Ansettelser trakk hun også beslutninger om, og det var et brudd med en tradisjon som lå i huset om at det skulle være demokratisk enighet om å foreta nye ansettelser ved museet, sier han.

- Tror hun vil klare seg

I Danmark som i Norge, ble direktøren kritisert for innkjøpspolitikken sin. Dette sammen med en autoritær lederstil resulterte i at de ansatte mistet tilliten til henne som kunstfaglig leder av museet, og da gjorde de opprør.

- Det var på et tidspunkt et mistillitsvotum til Allis Helleland fra de ansatte, sier Hornung.

Men opprøret fikk ikke den ønskede effekten. Helleland ble sittende med støtte fra den danske regjeringen. Som i Danmark har nå mange av Hellelands understotter i Norge mistet tilliten til henne. Styreleder Christian Bjelland er på reise i Danmark og vil foreløpig ikke kommentere brevet. Peter Mikael Hornung tror hun vil klare seg.

- Jeg tror ikke at dette fører til Hellelands fall. Jeg tror hun vil klare seg slik hun gjorde i København, der hun skaffet seg regjeringens støtte.

Kulturstrøm