Geolog: - Det blir som å skjære i en grushaug

– Berget på Sørbråten består av oppsprukket skifer og er fullstendig uegnet til monumentale fasader, sier kjent geolog. Han reagerer på at ikke fagpersoner ble kalt inn før et vinnerutkast ble kåret.

Geologer sier grunnen er for dårlig og at fjellet kan smuldre opp dersom man bygger et minnesmerke for Utøya-ofrene på Sørbråten.

SE VIDEO: Geolog sier grunnen vil smuldre bort dersom man bygger minnesmerke på Sørbråten.

Hele grunnen på Sørbråten består av samme, porøse stein

Hele grunnen der monumentet er planlagt består av småstein eller lagdelt skifer.

Foto: Gabrielle Graatrud/NRK

– Dette er en grushaug forkledd som en kolle. Å lage dette monumentet blir som å skjære i en haug med oppsprukken, myk småstein. Monumentet kan komme til å smuldre opp med en gang, sier geolog Hans Erik Foss Amundsen om Sørbråten-høyden der det planlagte nasjonale minnestedet etter 22. juli skal ligge.

Amundsen reagerte kraftig da han så vinnerutkastet til minnestedet på Sørbråten. Her skal fjellsiden gi plass til en utsiktsveranda og ha rette, glattslipende flater med de avdødes navn inngravert. Dette vil ikke la seg gjøre i fjellmassene i området, mener han.

– Bergartene er oppsprukne og porøse. De er svært dårlig egnet for den slags fasader, sier han til NRK.

Etter å ha besøkt stedet er kritikken enda klarere.

– Dette er enda verre enn jeg hadde fryktet, sier han og sparker lett i stykker noen av skiferplatene i grunnen.

– Det å skjære en bit ut av kollen er lett, men å få veggen og de formene til å stå stabilt, det stiller jeg meg veldig skeptisk til at er en grei sak, sier han.

Amundsen har tatt med seg en hammer for å undersøke hvor mye steinen i området tåler. Men han trenger ikke engang å ta hammeren fatt for å demonstrere hvor porøs steinen er.

– Steinen er som en litt hard kjeks, sier han og knuser flere av steinene mellom fingrene.

Hans Erik Foss Amundsen

Hans Erik Foss Amundsen knuser noen av steinene på Sørbråten mellom fingrene.

Foto: Gabrielle Graatrud/NRK

Minnesmerket en snakkis blant geologer

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 besluttet regjeringen å opprette et minnested på Sørbråten i Hole kommune og et minnesmerke i det nye regjeringskvartalet. Åtte kunstnere og arkitekter ble invitert til å delta i en konkurranse om å få utforme verkene. Den svenske kunstneren Jonas Dahlberg vant kåringen ved å foreslå et fysisk kutt i fjellmassen like nord for Utøya camping. Kuttet skulle hedre de omkomne på Utøya og være som et uhelbredelig sår i naturen.

Men nå har ideen om et åpent sår i naturen blitt en verkebyll for flere. Naboene protesterer kraftig mot minnesmerket. Foreldre til flere av de avdøde ser det som et overtramp at barnas navn skal benyttes i minnesmerket.

Nå reagerer også det geologiske fagmiljøet.

Steinen i området er full av sprekker som vannet trenger inn i. Dette fryser om vinteren, utvider seg og så smuldrer steinen opp. Denne steinen egner seg ikke til pukk engang, sier Amundsen og forteller at forslaget har blitt en snakkis blant geologer.

– Geologmiljøet over det ganske land gir seg helt over og mener saken blir rarere og rarere. Men du trenger ikke å ha doktorgrad i geologi for å forstå at dette området er totalt uegnet, sier han og lager små stein av en skiferbit.

Hans Erik Foss Amundsen: steinen på Sørbråten er myk

– Steinen i området er utrolig myk, sier Hans Erik Foss Amundsen og demonstrere hvor lett det er å skrape i steinen.

Foto: Gabrielle Graatrud/NRK

Amundsen mener eneste måte å lage det foreslåtte monumentet på, er å bekle steinveggen.

– De kan ikke lage en naturlig flate i porøs oppsprukken stein som ser ut som det monumentet. De må enten kle det i betong eller importert fasadestein à la Aker brygge.

Han tviler derimot på at dette vil duge til et varig monument.

– Man kan prøve å stabilisere fjellet ved fylle alle sprekkene med et syntetisk stoff og lime det hele sammen. Men det må eventuelt gjøres over et stort område, ned til flere meters dyp. Hvis dette ikke blir hundre prosent effektivt så vil frostsprengning stadig få tak, sier han.

– Å følge med på prosjektet som det blir fremstilt nå er som å se en ulykke i sakte film, sier han.

Hans Erik Foss Amundsen, Sørbråten

Steinene på Sørbråten går lett i stykker med et lett hammerslag. Hans Erik Foss Amundsen mener grunnen er uegnet til det planlagte minnesmerket.

Foto: Gabrielle Graatrud/NRK

Skal gjøre undersøkelser

Statens fagorgan for Kunst i offentlige rom (Koro) har ansvaret for utformingen av minnestedene i Regjeringskvartalet og på Sørbråten ved Utøya. Direktør i Koro Svein Bjørkås forteller at de har planer om å gjøre geologiske undersøkelser i området.

– Vi kan ikke arbeide på en sånn måte at ethvert synspunkt kan stoppe dette prosjektet. Det ligger alternative løsninger i planen ettersom hvilke type grunnområde som er der. Grunnen skal undersøkes av geologer, det arbeidet er på gang. Vi er kjent med at det er vekslende steinkvalitet i området, men dette er for tidlig for oss å si noe om og det er kunstnerens sak, han arbeider nå i forhold til entreprenører som skal gjøre de tekniske sidene ved dette. Disse undersøkelsene er ikke gjort.

Hans Erik Foss Amundsen kaller det uansvarlig at Koro ikke har gjort geotekniske undersøkelsen før en vinner ble kåret.

– De burde ha konsultert geologer på et tidligere tidspunkt, sier han til NRK.

Jørn Mortensen i Koro svarer søndag kveld at Koro aldri gjør slike undersøkelser før et vinnerutkast foreligger.

– Vi synes ikke det er naturlig å gjøre undersøkelsene før vi vet hvilket utkast vi skal gå for. Det er naturlig å gjøre undersøkelsene nå etter at dette er klart.

Laster kart, vennligst vent...

Kulturstrøm