Skriver på dialekt på Facebook

Unge bruker dialekt for å legge personligheten sin inn i tekstmeldinger og status på sosiale medier. Og de gjør det mer enn tre ganger så ofte som de over 60 år, viser en ny undersøkelse.

Mange unge bruker dialekt på sosiale medier.

VIDEO: Stine Hadland fra Egersund forteller at hun ofte bruker dialekt når hun skriver.

Olav Kvipt fra Fyresdal er blant dem som bruker dialekt når han skriver på Facebook. For ham blir det kunstig å skrive nynorsk eller bokmål.

Facebook status

Slik bruker Olav Kvipt fra Vartdal på Sunnmøre dialekt når han oppdaterer på Facebook.

Foto: Olav Kvipt

– Jeg synes det er viktig å ta vare på lokale dialekter, ettersom de er i ferd med å bli vannet ut og tapt, sier han til NRK.

Over halvparten av unge under 30 år sier at de bruker dialekt når de skriver i private sammenhenger, for eksempel på sosiale medier. Det viser en ny undersøkelse fra Språkrådet og Opinion.

– Unge turnerer sosiale medier på en annen måte enn de eldre. De velger å være mer personlige og det gjør de ved å bruke dialektene sine, forteller Språkrådets direktør, Åse Wetås.

Nordlendinger best

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller på landsdelene, og det er nordlendingene som er ivrigst til å bruke dialekten sin i private sammenhenger.

Også mange på Vestlandet og i Midt-Norge bruker dialekt når de kommuniserer med noen privat.

Folk fra Østlandet derimot er mer tilbakeholdne med å bruke dialekt – trolig fordi mange av dialektene ligger tett opptil bokmål.

Unge skriver oftere på dialekt på sosiale medier

VIDEO: Flere skriver dialekt når de skriver private meldinger, viser en ny undersøkelse fra Språkrådet.

Status for dialekter

Unge opplever sosiale medier som muntlige selv om kommunikasjonen skjer ved bruk av tekst. Og de uttrykker seg på dialekten sin for å legge på sin egen personlighet. Noe som kan spille inn er også at ulike dialekter, har hatt ulik status, mener språkdirektøren.

– Men det er blitt enklere å snakke dialekten sin nå enn det var for 30 til 40 år siden, sier Åse Wetås.

– Det er kanskje mange unge som har mindre skam for dialekten sin enn eldre har hatt. Jeg har hørt mange historier om at noen dialekter før i tiden ble sett ned på, sier Karl Peder Mork, leder for Studentmållaget i Oslo.

Stolt av Grenlands-dialekten

Stine Hadland er fra Egersund :

– Jeg tror det blir mer personlig når jeg bruker det. Det blir som å skrive slik du snakker, sier hun.

Hanna Kvam er veldig stolt av Grenlandsdialekten.
– For meg gir det et særpreg og viser at jeg er stolt over å være fra Porsgrunn. Jeg har bodd mange år i Oslo, men jeg vil vise at jeg fortsatt er «blodporsær» som vi sier, forteller Hanna Kvam.

Kulturstrøm