Sjåarane strøymer til serien «Et sted å høre til»

Den australske TV-serien «Et sted å høre til» er ein av dei mest populære utanlandske seriane på NRK TV. Dei tre første sesongane har hatt over 700.000 visningar så langt.

"Et sted å høre til". Stemningsbilde NRK TV

POPULÆR: Den australske dramaserien «Et sted å høre til» har blitt ein stor hit på NRKs strøymeteneste. Til no er alle dei seks sesongane som ligg ute i snitt sett av 550.000.

Trass i lite medieomtale, har ein sju år gammal dramaserie med handling frå Australia på 50-talet blitt ein av dei mest populære seriane i Noreg i sommar.

I serien følger vi Sarah Adams som vender tilbake til Australia for å starte eit nytt liv, etter over 20 år i Europa. Gjennom arbeidet som sjukepleiar, kjem ho i kontakt med den velståande familien Bligh.

Serien har blitt kalla eit melodrama om kjærleik og tap. Og det ser ut til å ha treft ein nerve, seier analysesjef Kristian Tolonen i NRK.

– Sommaren er vanlegvis ikkje ein høgkonsumsperiode. Men dei tre første episodane av tredje sesong, ligg no på rundt 700.000 sjåarar, og det ser ut til å auke. I tillegg er det 250.000 som følger serien på god gammaldags kringkasta TV.

Koronaeffekten

Sjef for NRK Analyse, Kristian Tolonen.

Pandemien har ført til store endringar i medievanane til nordmenn, seier analysesjef Kristian Tolonen i NRK. Han trur mange har hatt eit behov for underhaldning og avslapping etter tida vi har vore gjennom dei siste månadane.

Foto: Iakob Prebensen

Ein av grunnane til at denne serien går så godt no, kan ha samanheng med tida vi er inne i. Då Noreg stengde ned på grunn av koronapandemien, auka mediebruken. Og det var særleg nyheiter på TV og nett folk ville ha.

Men no som situasjonen er litt meir under kontroll, kan det sjå ut til at fleire søker seg til underhaldning. Både utanlandske og norsk strøymetenester har meldt om sterke sjåartal denne sommaren.

Det kan tyde på ei endring i vanane, meiner Tolonen.

– Vi har knapt sett at medievanane har vore så mykje endra over så lang tid som no. «Et sted å høre til» er ein del av det folk treng når dei ikkje kan leve liva sine slik dei eller hadde ønskt.

Tok av på sosiale medium

Ein av dei som har blitt hekta på serien er journalist og programleiar Sarah Natasha Melbye. Ho trur grunnen til den manglande mediedekninga skuldast at serien blir for folkeleg.

Sarah Natasha Melbye

«Et sted å høre til» treff breitt, meiner Sarah Natasha Melbye. Ho er hekta på serien, og seier ho diskuterer serien med vennar som i utgangspunktet har veldig forskjellig smak når det kjem til filmar, TV-seriar og bøker.

Foto: TV2

– Mange av dei som skriv om seriar i media, er opptekne av at det dei omtaler skal ha eit kvalitetsstempel, og så definerer dei kvaliteten annleis enn ein del vanlege sjåarar. Det kan godt hende at denne serien ikkje oppfyller krava til korleis ein serie skal lagast i 2020, men det spelar ingen rolle så lenge vi som ser på likar han.

Ho trur også at pandemien har spelt ei viktig rolle for å gjere serien populær. Mange har vore heime, og har eit behov for å snakke med nokon om noko underhaldande. Og det får dei i rikt monn på sosiale medium.

– Det er mange som har skrive om serien på sosiale medium. Der er det lange kommentarfelt, og folk kastar seg på. Det dukkar opp stadig nye menneske som høyrer om serien gjennom sosiale medium og startar å sjå. Så eg trur sjåartala berre vil halde fram med å auke, seier ho til NRK.

Kulturstrøm

  • Malte over kritisert gatekunst

    Lørdag kveld forsvant veggmaleriet av den jødisk-ortodokse mannen fra lekeplassen i Bergen. – Bør tenke seg nøye om før man tar ned et kunstverk, sier advokat og ytringsfrihetsekspert.

  • Bergen tok storeslem i korps-NM

    Bergen vant både innen brass og janitsjar i årets NM for skolekorps. Mesterkapet var digitalt. 66 skolekorps leverte inn bidrag.

    I 1. divisjon janitsjar tok Bergenskorpsene alle de tre første plassene og tapetserte pallen. Midtun Skoles Musikkorps vant, foran nabokorpset Skjold Skoles Musikkorps. Ulriken Janitsjar tok siste plassen på podiet.

    I 2. divisjon brass gikk Skodvin Skulemusikk til topps, med nyskrevet stykke av Kjetil Djønne.