Hopp til innhold

Nye 1,85 milliarder skal bedre situasjonen for kultur, idrett og frivillighet

– Jeg oppfatter dette som at han forstår bedre hvordan krisen rammer kunstnerne, og nå er mer på ballen, sier Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

STIPEND TIL KUNSTNERE: Abid Raja lanserer nytt stipend til kunstnere. Men pengene kan gå til kunstnere som ikke trenger økonomisk hjelp.

Foto: Ilja C. Hendel

Kulturministeren håper nye 1,85 milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet skal bidra til mer aktivitet.

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningene for kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet til 31. august, samtidig utvides ordningene med 1,5 milliarder kroner.

650 millioner kroner går til kompensasjonsordningen for kulturlivet, og 850 millioner til ordningen for idrett og frivillighet.

– Vi er veldig avhengig av Kultur-Norge, og håper dette er midlene som må til, sier Abid Raja under pressekonferansen.

I tillegg til kompensasjonsordningene, så vil regjeringen sette av 350 millioner til tre ordninger som skal bedre situasjonen for kulturlivet og norske kunstnere.

  • Det gis økt tilskudd på 200 millioner kroner til museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner.
  • Det lanseres et nytt stipend til kunstnere på 100 millioner kroner.
  • Det gis 50 millioner kroner til vedlikehold av de tre skoleskipene, Sørlandet, Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl.
Christian Radich

Det gis 50 millioner kroner til vedlikehold av de tre skoleskipene, Sørlandet, Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Ordningene til kultur, idrett og frivillighet skal bidra til mer aktivitet.

Pengene er et viktig sted på veien

Kode i Bergen er et av museene som får 12 millioner kroner i kulturministerens nye tiltakspakke.

– Det er vel første gang vi opplever en kulturminister som tar den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i på alvor, sier direktør Petter Snare som sier det er gode nyheter.

Han legger til at pengene er et viktig steg på veien til å løse de akutte problemene, men ikke de langsiktige.

– Med handlekraften han viser i dag er jeg optimistisk på at han klarer å løse den langsiktige utfordringen også, sier Snare om statsråd Abid Q. Raja.

Godt å bli hørt

Hans Ole Rian

Kunstnerorganisasjonen Creo er glad for at denne ordningen kommer nå.

Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Hans Ole Rian er forbundsleder i kunstnerorganisasjonen Creo. Han er veldig fornøyd med den lanserte stipendordningen.

– Det at det bør settes av egne midler til et koronastipend, er et innspill som alle kunstnerorganisasjonene har levert til kulturministeren – det er både er treffsikkert og nødvendig, sier Rian.

Også interesseorganisasjonen for artister i Norge, GramArt og Norske Billedkunstnere er fornøyd.

– Dette har vi spilt inn tidligere, så det er godt å bli hørt på, sier konstituert daglig leder Marius Øvrebø-Engermoen.

De synes det er godt å se at regjeringen kommer kunstnerne i møte.

– Jeg oppfatter dette som at han forstår bedre hvordan krisen rammer kunstnerne, og nå er mer på ballen, sier styreleder i Norske Billedkunstnere, Ruben Steinum.

Prioriterer kvalitet

De 100 millionene som skal deles ut som stipend, skal deles ut basert på rene kvalitetskriterier, uten krav til at kunstneren skal være blant dem som har økonomiske problemer.

– Betyr det at kunstnere som har mye penger fra før kan søke på stipendene?

Jeg tror det vil bli brukt godt av kunstnerne og at de vil utvise solidaritet med hverandre slik de alltid har gjort, sier Abid Raja.

Han sier at Statens Kunstnerstipend og Fondet for utøvende kunstnere skal bestemme hvem som får stipendiene. Kulturministeren vil holde en armlengdes avstand til disse beslutningene.

Utbetaling til høsten

Trude Gomnæs Ugelstad

Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder Statens Kunstnerstipend mener pengene vil være til god hjelp for kunstnere.

Foto: Geir Mogen

– Dette er en veldig stor sum som vil være god hjelp for mange kunstnere i den situasjonen vi er i nå, sier Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder Statens Kunstnerstipend.

Men pengene vil ikke komme veldig fort. Søknadsprosessen vil trolig ta flere måneder, ifølge utvalgslederen.

– Det vil sannsynligvis ikke bli utbetaling før utpå høsten, sier Trude Gomnæs Ugelstad.

Krisestipend

Ved siden av kunstnerstipendet kommer det et krisestipend for utøvende artister. Profesjonelle artister, musikere og andre scenekunstnere som driver virksomhet i Norge kan søke på et krisestipend på 30 av de 100 millionene regjeringen setter av.

Fondet for utøvende kunstnere skal dele ut stipendene. Styreleder Mette Møller sier at pengene skal gå til å dekke underskudd for eksempel etter konsert eller turne. Utlysningen kommer snart, pengene trolig over sommeren.

Over 300 får stipend

Kulturdepartementet regner med å gi stipend til over 300 kunstnere. Hver enkelt kan få opptil 200.000 kroner. Kulturministeren sier at de vil følge med på hvordan ordningene virker.

– Hvis det ikke treffer godt nok skal vi være på tilbudssiden med å gjøre fortløpende justeringer, sier Abid Raja.

Kulturstrøm