Hopp til innhold

Gulati om at Nasjonalmuseet får driftsstøtte: – Noko som skurrar

Framstegspartiet meiner det er oppsiktsvekkande at Nasjonalmuseet får pengar frå staten til full museumsdrift når dei i realiteten held stengt.

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for Frp, vil spørje kultur- og likestillingsministeren kva pengane faktisk går til.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Eg tenker at det er oppsiktsvekkande at dei skal få 2 milliardar kroner i løpet av tre år når dei ikkje held ope.

– Vi må få klarleik i dette, for det er noko som skurrar her.

Det seier Himanshu Gulati som er stortingsrepresentant for Frp.

I går kunne NRK melde at Nasjonalmuseet får nærmare 2,2 milliardar kroner tilskot frå staten til drift og flytting til det nye Nasjonalmuseet.

Trass i dette får ikkje publikum sjå kunsten før dei opnar det nye museet i 2022.

Det har fleire reagert på, blant anna redaktør i Bergensavisen Sigvald Sveinbjørnsson, som meiner at det er ein skandale at kunsten er utilgjengeleg i så lang tid.

Nasjonalmuseet

Fasaden til det nye Nasjonalmuseet. Museet skulle eigentleg ha opning denne hausten, men er no utsett til 2022.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Slag i ansiktet

Gulati er i tillegg svært kritisk til at Nasjonalmuseet får pengar frå staten for full museumsdrift når dei i realiteten held stengt.

Han meiner dei store overføringane til Nasjonalmuseet går utover andre institusjonar som allereie blør på grunn av koronakrisa.

– Eg synest det er eit slag i ansiktet til alle dei kulturinstitusjonane og bedriftene som akkurat nå kjempar for kvar einaste krone for å overleve, når dei ser at Nasjonalmuseet får så mykje pengar utan at dei driftar ein gong, seier han.

Ole Morten Fadnes, presseansvarleg i Nasjonalmuseet, veit at dei er i ein svært privilegert situasjon.

– Og det er fordi Stortinget har vedtatt å byggje eit nytt nasjonalmuseum, som skal vere ein visingsarena for kunst med eit publikumstilbod i verdsklasse.

– Og då følger det kostnadar med det, som politikarane har løyvd oss, seier Fadnes.

Flytting av Edvard Munch sjølvportrett på Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet skal flytte 100.000 verk. «Selvportrett» av Edvard Munch er eitt av dei.

Foto: Javier Auris / NRK

Meiner kritikken er feil

Han peiker vidare på at kritikken frå Gulati er feil.

For å få statleg tilskot føreset det at institusjonen har kontinuerleg drift i samsvar med måla med verksemda, og det meiner Fadnes at dei har hatt.

– Vi har utstillingar på turné, vi har førebudd Venezia-biennalen og vi har gjort andre aktivitetar. Vi gjer det vi skal, men vi gjer ikkje det i den utstrekninga vi burde.

– Men det er forståeleg, for vi har eit byggeprosjekt som har blitt forsinka, seier Fadnes.

Det er Statsbygg som er byggherren til Nasjonalmuseet. Dei har hatt problem med nybygget, noko som har ført til forseinkingar.

– Hadde vi visst det vi veit no i 2018 skulle vi sjølvsagt ha planlagt heilt annleis og funne måtar å vise kunst på undervegs, legg han til.

Ole Morten Fadnes

Ole -Morten Fadnes er presseansvarleg i Nasjonalmuseet.

Foto: Frode Larsen

Han fortel vidare at dei i søknadsprosessen har basert seg på informasjonen dei har fått til ei kvar tid, og søkt deretter.

Vil ta det opp med kulturministeren

For 2021 har Nasjonalmuseet fått nesten 900 millionar i driftstilskot.

Gulati vil nå spørje kulturministeren i spørjetimen kvifor Nasjonalmuseet får pengar til drift mens dei i realiteten har stengt.

– Vi ser jo at tusenvis av arbeidsplassar i kulturlivet står i fare for å bli lagt ned på grunn av krisa, og då kan ikkje Nasjonalmuseet forvente at dei får akkurat same sum med pengar som dei hadde fått dersom dei faktisk skulle ha ope i tre år.

Gunhild Berge Stang

– I tida fram til opninga reknar eg med at museet vil finne andre måtar å gje publikum gode kunstopplevingar på, seier statssekretær Gunhild berge Stang (V).

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Gunhild Berge Stang (V) som er statssekretær for kultur- og likestillingsminister Abid Raja, svarer til NRK at Nasjonalmuseet er i full drift i den forstand at alle tilsette er fullt ut sysselsette, men museet er ikkje i ein ordinær driftssituasjon.

Ho føyer til at det framleis er fleire faktorar i overgangen frå byggefase til driftsfase som inneber uvisse med omsyn til driftskostnadane kommande år.

– Det er løpande dialog mellom museet og departementet om situasjonen.

Ho understrekar vidare at ingen middel vil bli brukt til andre formål enn det dei er løyvd til.

Kulturstrøm

 • Flere norske filmfolk blir medlemmer av Oscar-akademiet

  Flere norske skuespillere og filmfolk er invitert inn som medlemmer av Oscar-akademiet, noe som gjør at de kan stemme på hvem som skal få Oscar-prisen.

  Skuespiller Renate Reinsve, samiske filmdirektøren Anna Lajla Utsi, castingdirektøren Yngvill Kolset Haga og filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen er invitert inn.
  (NTB)

  Renate Reinsve
  Foto: Tordis Gauteplass / NRK
 • Advokat mener R. Kelly maks bør dømmes til ti år

  – R. Kelly fortjener ikke mer enn 10 år i fengsel til tross for at han ble dømt for å ha gjort overgrep tiår for å rekruttere kvinner og jenter til sex, noe som gjenspeiler hvordan historie som misbrukt barn kan ha ført til hans voksne «hyperseksualitet», sa R&B-sangerens advokat ifølge Reuters.

  Påtalemyndigheten har sagt at Kelly bli fengslet for mer enn 25 år, noe de gjenspeiler hans fortsatte fare for publikum og mangel på anger for å ha utnyttet sin berømmelse for å lokke ofre til seg
  bane, hvor han kunne tilfredsstille sine rovvilte og seksuelle lyster.

 • TV 2 oppfylte krav som allmennkringkaster

  TV 2 oppfylte i fjor de fleste kravene som allmennkringkaster og mottar full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2021, ifølge Medietilsynet.

  Avtalen som trådte i kraft 1. januar 2019, gjør at kanalen kan få inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene ved å levere allmennkringkastingsinnhold. Avtalen varer fram til neste år.

  Som kommersiell allmennkringkaster skal TV 2 blant annet levere egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen (Bergen), norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama.

  (©NTB)

  Tv2 logo
  Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Flere kulturnyheter