Hopp til innhold

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo har blitt avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Kunsthøgskolen i Oslo

Ved Kunsthøgskolen i Oslo har det blitt jobbet med varsler mot professoren siden før jul i fjor.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Oppsigelsen kommer etter måneder med intern oppvask ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), der anklagene om seksuell trakassering har versert i lang tid.

Skolen skriver på sine nettsider at det i saken mot mannen er «forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Saken har ført til avskjed.»

Ansatte og studenter er blitt informert om avgjørelsen på et allmøte ved skolen.

Rektor Jørn Christian Mortensen sier de ser alvorlig på konklusjonen.

– Vi mottok varsel i jula 2017, vi har innhentet mer info og jobbet med saken derfra. Det samlede bildet fram til i dag gjør at vi konkluderer som vi gjør.

Varslet Kunnskapsdepartementet

Like før jul hasteinnkalte Kunnskapsdepartementet ledelsen ved KHiO til et møte etter å ha mottatt varsler om alvorlig seksuell trakassering ved skolen.

Ifølge varslerne skal en ansatt over lang tid ha trakassert studenter.

Under møtet opplyste departementet at de så svært alvorlig på saken, at ifølge opplysningene som var kommet inn til dem, hadde tidligere ledelse ved skolen blitt varslet om seksuell trakassering fra en og samme person, uten at det hadde fått konsekvenser og uten at atferden hadde opphørt.

I januar ble mannen suspendert fra sin stilling i påvente av konklusjon rundt varslene.

«Jeg har tydeligvis gjort mye dumt»

Skolen har blitt anklaget for at de ikke har agert overfor den ansatte etter varsler som strekker seg mange år tilbake i tid.

Tidligere rektor ved skolen, Cecilie Broch Knudsen, opplyste imidlertid til Khrono i januar at de koblet inn både Studenthelsetjenesten og en ekstern jurist etter et anonymt varsel i 2008.

– Dessverre meldte det seg ingen, til tross for at vi informerte om systemet på fakultetet og på hele høgskolen. Det ble slått opp informasjon på veggene, og fakultetene ble oppfordret til å ta det opp i kollegiemøter, sa hun.

Den anklagede professoren fikk etter dette advarsler om sin oppførsel, noe han selv bekreftet i en SMS til NRK i januar i år. Han skriver at han fikk advarsler i 2009 om at han hadde «opptrådt flørtete» overfor studentene.

«Jeg har tydeligvis gjort mye dumt, såret og fornærmet en del mennesker. Dette beklager jeg dypt», skrev han.

– Ren forsømmelse

Nåværende rektor Jørn Christian Mortensen sa til NRK i januar at alt som har vært oppe tidligere skulle hentes opp igjen.

Jørn Mortensen

Rektor Jørn Christian Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto: Koro

– Dersom ledere har visst men ikke tatt tak i det så er det en ren forsømmelse, sa Mortensen.

Mortensen bekrefter nå overfor NRK at gamle saker er hentet fram i prosessen fra jul og fram til i dag.

– Det er også sett på gamle varsler, men da vi gjorde suspensjon i januar var det etter en vurdering som knyttet seg til nyere forhold.

– Mange har ikke våget å si fra

Kunnskapsdepartementet meldte til NRK at de holdt igjen flere varsler for å sikre anonymiteten deres. Varslerne mente den anklagedes mange roller på- og utenfor skolen gjorde det vanskelig å stå fram.

Kunsthøgskolen valgte derfor å etablere en varslingsnemnd som blant annet inkluderte en ekstern advokat, slik at sakene kunne behandles av skolen.

– Det er en kjensgjerning at mange ikke har våget å si fra, det er knyttet frykt, usikkerhet og skam til alle disse sakene, og anerkjenner at det er en av grunnene til ønsket om anonymitet.

Dette, innrømmer Mortensen, har imidlertid gjort det ekstremt krevende å få utført kontradisjon.

– De omvarslede er konfrontert med alle påstandene som er kommet.

Mannens advokat: – Foreligger ennå ikke noe rettskraftig vedtak

Mannen ønsker ikke selv å kommentere dagens avgjørelse, men henviser til sin advokat i Forskerforbundet, Mariann Helen Olsen. Hun sier hennes klient reagerer på offentliggjøringen.

Olsen peker på at saken fortsatt er under behandling, ettersom klagefristen ennå ikke er utløpt og at det ikke på dette tidspunktet foreligger et rettskraftig vedtak.

– På dette stadiet mener min klient at prosessen og saksbehandlingen er under enhver kritikk.

Olsen mener det fortsatt er en sjanse for at de som skal behandle saken videre kan komme til et annet resultat.

– Dermed mener min klient at skolen burde ha ventet med en slik offentliggjøring.

Hun opplyser om at det i utgangspunktet er en klagefrist på tre uker etter vedtaket, som ble fattet på mandag denne uken.

Rektor Jørn Christian Mortensen møter kritikken med å understreke at dette er utvalgets konklusjon.

– Klageretten finnes, legger han til.

– Skal være trygt å si fra

Rektor Jørn Christian Mortensen har tidligere bekreftet at varslene som er kommet til skolen og til Kunnskapsdepartementet er «omfattende og av høy alvorlighetsgrad».

Han ønsker ikke i dag å komme inn på hvor mange varsler som er behandlet i forbindelse med mannen som nå er avskjediget.

– Vår jobb nå blir å produsere tillit framover slik at dette ikke skal skje ved skolen, og om det skjer så skal det være trygt å si fra, sier Mortensen.

Kunsthøgskolen i Oslo består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk. Mannen har vært tilknyttet skolen i mange år.

Varslingsutvalget ved KHiO har også behandlet varsler om to andre ansatte. I den ene saken mener de det ikke er grunnlag for å konkludere med handlinger som representerer seksuell trakassering, men at det er sannsynlig at det har skjedd brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo. Den ansatte har sagt opp sin stilling.

Den tredje og siste saken avsluttes, da påstanden om seksuell trakassering/tilnærmelser ikke er tilstrekkelig underbygget.

Kulturstrøm

 • Flere norske filmfolk blir medlemmer av Oscar-akademiet

  Flere norske skuespillere og filmfolk er invitert inn som medlemmer av Oscar-akademiet, noe som gjør at de kan stemme på hvem som skal få Oscar-prisen.

  Skuespiller Renate Reinsve, samiske filmdirektøren Anna Lajla Utsi, castingdirektøren Yngvill Kolset Haga og filmfotografen Sturla Brandth Grøvlen er invitert inn.
  (NTB)

  Renate Reinsve
  Foto: Tordis Gauteplass / NRK
 • Advokat mener R. Kelly maks bør dømmes til ti år

  – R. Kelly fortjener ikke mer enn 10 år i fengsel til tross for at han ble dømt for å ha gjort overgrep tiår for å rekruttere kvinner og jenter til sex, noe som gjenspeiler hvordan historie som misbrukt barn kan ha ført til hans voksne «hyperseksualitet», sa R&B-sangerens advokat ifølge Reuters.

  Påtalemyndigheten har sagt at Kelly bli fengslet for mer enn 25 år, noe de gjenspeiler hans fortsatte fare for publikum og mangel på anger for å ha utnyttet sin berømmelse for å lokke ofre til seg
  bane, hvor han kunne tilfredsstille sine rovvilte og seksuelle lyster.

 • TV 2 oppfylte krav som allmennkringkaster

  TV 2 oppfylte i fjor de fleste kravene som allmennkringkaster og mottar full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2021, ifølge Medietilsynet.

  Avtalen som trådte i kraft 1. januar 2019, gjør at kanalen kan få inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene ved å levere allmennkringkastingsinnhold. Avtalen varer fram til neste år.

  Som kommersiell allmennkringkaster skal TV 2 blant annet levere egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen (Bergen), norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama.

  (©NTB)

  Tv2 logo
  Foto: Javad Parsa / Javad Parsa

Flere kulturnyheter