NRK må nedbemanne

NRK må kutte 22 funksjoner i Nyhetsdivisjonen som følge av et kutt på 16–17 millioner i neste års budsjett.

Dagsnytt

NEDBEMANNE: Nyhetsdivisjonen i NRK må kutte 22 funksjoner som følge av kutt i neste års budsjett. Det er foreløpig ikke klart hvor mange stillinger det er snakk om.

Foto: Ole Kaland / NRK / Ole Kaland

På et allmøte på Marienlyst mandag ble det klart at Nyhetsdivisjonen i NRK må kutte 22 funksjoner. Det skjer som følge av et kutt på rundt 17 millioner kroner i neste års budsjett.

Bakgrunnen er at NRKs Nyhetsdivisjon både har med seg kutt fra årets budsjett som foreløpig ikke er tatt, og at man møter nye effektiviseringskrav for 2016.

– Dette betyr at vi må effektivisere driften, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

To faser

Alexandra Beverfjord

– EFFEKTIVISERE: Nyhetsdirektør i NRK, Alexandra Beverfjord, mener nedbemanningen vil være håndterbart for NRK.

Foto: Marte Garmann

Beverfjord forteller at nedbemanningen vil bli gjennomført i to faser. I første fase, som går fra januar til mars, vil 14 funksjoner kuttes. Dette er kutt som løses gjennom naturlig avgang, sluttpakker eller ubesatte stillinger.

Formell drøfting av fase én skjer på et samarbeidsutvalg mellom klubbledere og ledelse i slutten av denne uken.

I fase to skal opptil åtte nye funksjoner kuttes, og nyhetsledelsen utreder nå ulike alternativer. Mer informasjon om fase to vil komme etter nyttår.

– Vi har stor forståelse for at medarbeiderne opplever kuttene som krevende, og vi beklager at vi mister dyktige medarbeidere. Vi mener likevel at vi har gjort disse funksjonsnedtakene på en slik måte at det blir håndterbart for organisasjonen, sier Beverfjord.

Alle berørt

Nedbemanningen vil berøre alle deler av driften. Nyhetsdivisjonen har i dag 37 redigere og 28 fotografer, og det foreslås nå kutt i produksjonen på 3,2 årsverk innenfor dette området.

– Vi må endre arbeidsflyten for skape økt fleksibilitet i 2016, sier Beverfjord.

Hun forteller at flere skal involveres i produksjon av levende bilder. Fotografer skal kunne redigere, og redigerere skal kunne fotografere.

– Vi skal dessuten jobbe for å få flere videojournalister. Flere reportere skal kunne redigere klipp og saker, sier nyhetsdirektøren.

For publisering, reportasje og magasin/debatt vil nedbemanningen løses ved å inndra ubesatte stillinger, naturlig avgang og sluttpakker.

– Vi ønsker i så stor grad som mulig verne journalistikken og innholdstilbudet til publikum, dette har vært den viktigste føringen i arbeidet med hvor kuttene skal gjennomføres, sier Alexandra Beverfjord.

Kulturstrøm