Nordlys – mystikk og frykt

Nordlyset fascinerer, men har også skapt frykt.

Nordlys over Tromsø

Nordlys over Tromsø.

Foto: Tore Meek / NRK

Den greske filosofen Aristoteles så antagelig nordlys så tidlig som i år 344 f.kr. De eldste beskrivelsene av fenomenet stammer fra middelhavslandene og Kina.

Nordlyset opptrer hovedsakelig over polområdene. Derfor har oldtidens mennesker i disse områdene i beste fall sett noen få nordlysutbrudd.

Test: Er du en ekte same-quiz

- Flammende ild

Profeten Esekiel oppfattet det han så som et tegn fra Gud:

”Jeg hadde et syn. Se, et stormvær kom fra nord. Det var en stor sky med flammende ild”.

Les også: Vinn et reinskinn!

Samene har lenge trodd at nordlyset har overnaturlig krefter og de påkalte det ved avgjørelser i tvistemål. Samene har også symboler fra nordlyset på sine runebommer (trommer).

Oppfatningen av nordlyset som noe overnaturlig har til alle tider eksistert hos folk som har bodd i områder hvor nordlyset oftest kan sees.

Les også: Snegle, gi meg reinlykke!

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Hørbart lys

I dag kan man høre folk fortelle om hvordan de som barn viftet med hvite klær mot lysspillene og hvordan de trodde at bevegelsene i nordlyset økte med styrke i deres egen vifting.

Samene har flere navn på nordlyset, blant annet Guovssahas som betyr det hørbare lyset.

Video: Reinlykke - ekstramateriale

Kulturstrøm