Leo Ajkic får Fritt Ords honnørpris for «Flukt»

Stiftinga Fritt Ord har delt ut to utmerkingar tysdag, der den eine går til NRK-programleiar Leo Ajkic for TVserien «Flukt» om menneske på flukt i Europa.

FLUKT

Fritt Ord heidrar Ajkic for å gi innsikt om situasjonen til flyktningane.

Foto: Pandora Film A/S / Pandora Film A/S

Serien vart sendt på NRK tidlegare i år, og er produsert av Pandora Film i Bergen.

Prisen er på 100 000 kroner, og vert skildra av Fritt Ord som: «En påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.»

Norsk dokumentarserie. Leo Ajkic reiser til Libanon, landet der hver fjerde innbygger er flyktning. Han treffer en syrisk flyktningfamilie og følger dem på den viktigste dagen i deres liv. De skal på intervju med norske myndigheter, som kan gi dem et nytt liv i Norge. Hva skal til for å komme igjennom nåløyet? Hvem bestemmer? Og vil familien lykkes? (1:5)

– Brukar eigen flyktningbakgrunn som tilnærming

Honnørane til Fritt Ord er løpande prisutdelingar som vert delt ut i løpet av året når det har skjedd eitt eller anna som Fritt Ord ønsker å utmerke, ifølgje Brochmann.

Flukt FLUKT

Ajkic besøkte blant anna syriske flyktningar i Libanon under «Flukt».

Foto: Pandora Film A/S / Pandora Film A/S

Den andre honnøren er til dei sokalla «de skamløse jentene» ved tre av dei – Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour – for deira personlege og modige innsats for å sette fokus på sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer, skriv Fritt Ord i ei pressemelding.

– Vi har lagt vekt på at «Flukt» har vore god, undersøkande journalistikk der det vert gitt tid til ettertanke. Der Ajkic har spelt ei veldig viktig rolle sjølv med si personlege tilnærming fortel ho.

Ajkic er flyktning sjølv. Han er fødd i Mostar i Bosnia og var på flukt med familien i fire år før han kom til Bergen som 11-årig flyktning.

– Gjennom desse programma har Ajkic gitt ny innsikt når det gjeld sjølve fluktprosessen, kva slags situasjon folk lever i i utgangspunktet og kva dei opplever undervegs. Kva barrierar dei møter, sjølve dramatikken i flyktningsituasjonen har kome veldig godt fram i denne serien, fortel Brochmann.

Fritt Ords Honnør tildeles Leo Ajkic for hans nyskapende bidrag i TV-serien Flukt, som har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver.

Fritt Ords Honnør

Ein overraska Leo Ajkic seier at han er mållaus over å få utmerkinga.

– Kva gjorde sterkast inntrykk med å lage serien?

– Å sjå så mange born som ikkje får gå på skole. Å sjå så mange som ikkje får det som mine foreldre og Noreg gav til meg, det er trist og gjør sterkast inntrykk, seier han.

Ajkic seier han skal gi pengepremien til noko viktig, enten til ein organisasjon eller direkte til nokon han veit treng hjelp.

Sofia Srour (fra venstre), Nancy Herz og Amina Bile

«Dei skamlause jentene» får honnør av Fritt Ord. Fra venstre: Sofia Srour, Nancy Herz og Amina Bile.

Foto: Privat

Tek oppgjer med kultur og kjønnsroller

«Dei skamlause jentene» vart eit omgrep etter at Nancy Herz brukte det i eit debattinnlegg i Aftenposten våren 2016.

Der skreiv ho: «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne».

Dette er viktige, unge stemmer som vil definere kva slags liv dei ønsker å leve sjølv og dei har tatt eit oppgjer med sosial kontroll når det gjeld æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll på kvinner i minoritetsmiljø, seier Brochmann.

De har satt sine egne dagsordener i hittil underbelyste debatter om æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer. De unge kvinnene setter tydelige spor etter seg i offentligheten. De snakker og skriver ut fra vidt forskjellige erfaringer som enkeltmennesker, som oftest uten organisasjoner i ryggen. Modige unge kvinner har inspirert dem, når ser vi at mange kommer etter.

Fritt Ords Honnør

Kulturstrøm

  • «Norsk» James Bond-film lanseres

    Tittelen og skuespillerne i James Bond-filmen som delvis er spilt inn i Nittedal i Akershus, blir offentliggjort torsdag på et «ikonisk 007-sted». Filmen er den 25. om verdens mest berømte etterretningsagent.

  • Advarer mot TV-titting for babyer

    Babyer under ett år bør ikke se på elektroniske skjermer i det hele tatt, anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO). Barn under fem år bør unngå passiv skjermtitting i mer enn én time daglig. Det er første gang FN-organisasjonen mener noe om hvor mye småbarn bør se på TV eller andre skjermer.

Flere kulturnyheter