Kalt inn på teppet av Trond Giske

Kulturminister Trond Giske griper nå inn i konflikten mellom ledelsen og de ansatte ved Nasjonalmuseet.

Allis Helleland

MÅ FORKLARE SEG: Det har stormet rundt direktør Allis Helleland siden hun tok over stillingen i fjor høst. Nå er hun, sammen med styreleder Christian Bjelland, kalt inn til et oppvaskmøte på kulturminister Trond Giskes kontor.

Foto: Kristiansen, Lars Harald J. / SCANPIX

De ansatte er nå så misfornøyde med ledelsen at de boikotter all omorganisering. I går ble det uttrykt mistillit både til direktør og styreleder.

Nå griper kulturminister Trond Giske inn for å forsøke å løse konflikten.

- Jeg har innkalt alle parter til et møte på mitt kontor torsdag klokka elleve. Da vil jeg få en orientering om hvordan de ulike partene ser på situasjonen. Jeg vil også komme med en sterk anmodning om at de nå må jobbe sammen for å løse konfliktene, sier Giske.

- Har du fortsatt tillit til styret i Nasjonalmuseet?

- Ja, det har jeg. Men jeg åpner for en ny diskusjon om styringsmekanismene rundt Nasjonalmuseet. En mulighet er å forkorte maktavstanden mellom kulturdepartementet og Nasjonalmuseet.

Giske mener museet nå må konsentrere seg om ansvaret med å forvalte den visuelle kunstformen i Norge.

- Dette er den tyngste kulturinstitusjonen i Norge på det visuelle kunstuttrykket, og den institusjonen som får tredje mest statsstøtte av alle kulturinstitusjoner. Det er helt avgjørende at denne institusjonen fungerer, sier Giske.

Boikotter ledelsen

I går hadde fagforeningene på museet et felles møte hvor de bestemte seg for å boikotte ledelsens forslag til omorganisering inntil konfliktene med direktøren er løst.

- De tre fagforeningene på Nasjonalmuseet er samstemte i sin mistillit til ledelsen ved museet, hvilket omfatter både direktør og styret, sier Randi Godø i Forskerforbundet.

- Enestående situasjon

Professor i kunsthistorie, Øyvind Storm Bjerke synes de ansattes reaksjoner er oppsiktsvekkende.

- At de ansatte velger å gå så hardt ut er helt enestående, jeg vet ikke om noe lignende. Dette må jo bety at konflikten er meget sterk. Vi snakker ikke bare om én konflikt, men om et helt mønster av konflikter. Dette er tydeligvis en direktør med et mønster i sin adferd som skaper konflikter.

- Hva blir enden på visa?

- Det er umulig å si. Enten må styret gå, eller så må nesten de ansatte gå, og sistnevnte er jo utenkelig.

Kritikk mot lederstilen

Det har stormet rundt den danske direktøren Allis Helleland siden hun tok over stillingen i fjor høst. Hun ble tidlig kritisert for å kneble sine ansatte overfor pressen, og skapte enda mer bråk da hun kjøpte inn kunst av Unni Askeland i strid med sine egne fagfolks anbefalinger.

Allis Helleland, direktør Nasjonalmuseet

Direktør ved Nasjonalmuseet, Allis Helleland, møtte sterk kritikk da hun i februar overstyrte innkjøpskomiteen ved museet og kjøpte kunst av Unni Askeland for 600 000 kroner.

Foto: Scanpix

- Ting har ikke endret seg på museet

I slutten av februar sendte 20 ansatte et klagebrev til styreleder Christian Bjelland. Klagen var rettet mot direktør Allis Hellelands lederstil.

"Direktøren endrer stadig de ansattes arbeidsoppgaver og er ikke åpen for kritikk", het det i brevet. Det kom også frem at arbeidsmiljøet er dårlig, noe de ansatte mener er ødeleggende for museets profil.

Randi Godø i Forskerforbundet forteller at ingenting har forandret seg til tross for klagebrevet.

- Jeg vil ikke gå konkret inn i hva klagen gikk ut på. Men ting har ikke endret seg på Nasjonalmuseet, sier Godø.

Nekter å samarbeide

Museumsdirektør Allis Helleland har tidligere i år varslet at hun ønsker å foreta en omorganisering av Nasjonalmuseet for å styrke de forskjellige fageligelige områdene i huset

Men nå nekter fagforeningene og samarbeide med direktøren.

- Det sier seg selv at når man har en konflikt gående mellom ansatte og toppleder så er det veldig vanskelig å kjøre museet gjennom en omorganiseringsprosess. Det sa medlemmene klart fra om under allmøtet, og dette er også de tillitsvalgte enig i, sier Godø.

Feil premisser

Randi Godø understreker at det ikke er selve omorganiseringen de ansatte er negative til, men sier at det på nåværende tidspunkt er umulig å inngå et samarbeid med direktøren fordi konfilikten mellom dem er så stor og vanskelig.

- Omstendighetene tilsier at det ikke er forsvarlig å sette i gang en omorganisering nå, sier Godø.

Fagforeningens klage er nå sendt til styreleder, og Godø forventer at Christian Bjelland gjør det han kan for å løse konfilkten.

- Vi ønsker jo at styret skal ta ansvar. For det første må de lytte til de ansatte, og ta mistilliten til etterretning. De må være sitt ansvar bevisst, og ta de grep som er nødvendig, sier hun.

- Er løsningen på denne konflikten at styret og direktøren må gå?

- Det ønsker jeg ikke å svare på.

Hverken styreleder Christian Bjelland eller direktør Allis Helleland har ønsket å stille til intervju, men Bjelland sier i en kommentar at alle er opptatt av å finne gode løsninger og bringe omorganiseringen videre.

Nasjonalgalleriet

ALLMØTE: I går hadde fagforeningene på Nasjonalmuseet et felles møte hvor de bestemte seg for å boikotte ledelsens forslag til omorganisering inntil konfliktene med ledelsen er løst.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Kulturstrøm