Frykter at litteratur blir borte

Flere kjente forfattere frykter framtiden for norsk samtidslitteratur, i et liberalt bokmarked.

Roy Jacobsen, Anne Oterholm, Vigdis Hjorth, Per Petterson

Vigdis Hjorth, Anne Oterholm, Roy Jacobsen og Per Petterson står sammen for bokens framtid.

Foto: Knut Falch/Geir Vestad/Bokprogrammet/Berit Roald

I et innlegg i Dagens Næringsliv skriver de fire forfatterne Anne Oterholm, Roy Jacobsen, Vigdis Hjorth og Per Petterson at de er redde for en liberalisering av bokmarkedet her i landet. De frykter at Norge får mindre mangfold av forfattere og litteratur, og at samfunnet dermed blir fattigere. Det er usikkerheten rundt den nye bokloven som ligger bak engstelsen.

Frykter at de blir ofret

«Ved en liberalisering av bokmarkedet er forfatterne, og dermed den norske samtidslitteraturen, de første som ofres» skriver de i innlegget. Forfatterne viser blant annet til situasjonen i Danmark, hvor bibliotekene kutter innkjøpsbudsjettene, og hvor de fullassorterte bokhandlene forsvinner.

De frykter at store deler av litteraturen i Norge blir for kun de spesielt interesserte. Forfatterne tror ikke at forleggerne i Norge vil opptre mer idealistisk enn sine danske kolleger.

I dag er bokbransjen fritatt fra konkurranselovgivningen gjennom bokavtalen. Dersom dagens fastprisordning blir fjernet, blir resultatet i første omgang billigere bøker for kjøperne.

Bestselgere som lokkevare

Gyldendal Norsk Forlag mener at det fortsatt vil trenges bokhandlere som er sterke på andre ting enn selve prisen på bøkene, ifølge informasjonssjef Bjarne Buset.

– Risikerer vi at fullassorterte bokhandlere blir borte, hvis det satses mest på bestselgere, slik som i Danmark?

– Det er dette som har vært hovedargumentet for fastprisregimer både i Europa og her hjemme. Det trengs dedikerte bokhandlere som konkurrerer på andre ting enn pris, altså informasjon, tilgjengelighet og rådgivning. Aktører som ikke bidrar i dette bør ikke kunne dumpe prisene og bruke bestselgere som lokkevare, sier Bjarne Buset.

Buset mener konsekvensen av dette fort blir at de som tilbyr hele bredden, mister fortjenesten på bestselgerne og dermed hele grunnlaget for å holde det gående.

– Det er dette økonomene kaller "gratispassasjer-problemet", sier han.

– Mangfoldet truet

– Har forfatterne grunn til å være bekymret for bok-mangfoldet i fremtiden?

– Evalueringene som er gjort av norsk bokbransje i det siste konkluderer med at rådende bokpolitikk virker som den skal og stimulerer til mangfold, kvalitet og tilgjengelighet. Samtidig har flere økonomer levert solide, faglige forklaringer på hvorfor fastpris er et godt virkemiddel til å stimulere bokproduksjonen. Til sammen gjør dette at svaret blir enkelt: Ja, vi tror at en eventuell overgang til et friprisregime vil true mangfoldet, sier Bjarne Buset.

Buset mener at Norge kan beholde mangfoldet av forfattere og litteratur, med en ny boklov, og viser til økonomene Espen R. Moen og Christian Riis .

– Økonomene sier at fastpris både kan effektivisere bransjen, stimulere til kvalitetsproduksjon og sikre lavere priser. Det er "Rene kinderegget" ifølge BI-økonomene Riis og Moen.

Gyldendal Norsk Forlag mener at fastpris ikke betyr at forlagene avtaler noe seg imellom.

– De konkurrerer tvert imot knallhardt på pris – bare at salgsleddet ikke kan starte priskrig seg imellom på en og samme bok i en begrenset periode, altså i utgivelsesåret og fram til 1. mai året etter.

Kulturstrøm