Widvey sier ja til ny bokavtale

Den blå regjeringen gir godkjentstempel til den nye bokavtalen som Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har forhandlet frem. Dermed blir det fortsatt fastpris, i hvert fall frem til 2017.

Thorhild Widvey

SIER JA TIL AVTALE: Kulturminister Thorhild Widvey gir grønt lys til bransjens egen avtale, og gir dermed unntak fra konkurranseloven.

Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Kristenn Einarsson

FORNØYD MED AVTALE: Administrerende direktør Kristenn Einarson i Den norske forleggerforening er glad for at regjeringen satser på ny bokavtale.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

– Regjeringa har besluttet å godkjenne avtalen som bransjen har fremforhandlet, og vil nå iverksette et arbeid for å få på plass en unntaksbestemmelse fra konkurranselovgivningen, sier kulturminister Thorhild Widvey til NRK.

Det betyr at dagens boklov i hovedtrekk blir videreført.

Les også: Truer med å stoppe bokavtalen

Krever grønt lys fra departementet

Bokavtalen er en privat avtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, og gjelder for omsetning av faglitteratur og skjønnlitteratur.

Avtalen skal legge forholdene til rette for å styrke bøkenes stilling i Norge, og inneholder bestemmelser om blant annet hvor lenge bøker skal selges til fastpris, størrelsen på rabatter som kan gis og bokhandlernes og forlagenes gjensidige forpliktelser overfor hverandre.

Staten er ikke formelt part i avtalen, men fordi bestemmelsene om fastpris bryter med konkurranseloven, må regjeringen avgjøre om det kan gis unntak, slik det er gjort for dagens avtale.

– Regjeringen har besluttet å akseptere det vi synes er god litteraturpolitisk avtale. Vi kunne gjerne sett at det hadde vært flere konkurranseelementer i den, men totalt sett synes vi det er en god avtale, sier Widvey.

Dagens avtale fra 2009 utløper 31. mars 2014, og det har dermed vært et visst press på partene og på departementet for å få på plass en ny avtale eller et lovverk som kunne erstatte den.

– Vi er veldig glad for at regjeringen har bestemt seg for å bruke bokavtalen som et viktig verktøy for å sikre at lesere og forfattere får gode vilkår i fremtida, sier direktør Kristenn Einarson i Forleggerforeningen til NRK.

Boklov havarerte

Den rødgrønne regjeringen jobbet for å få på plass en egen boklov, som blant annet skulle gi forlagene en lovbestemt rett til å fastsette prisen på bøker.

Loven ble lagt frem i april i fjor , men ble ikke iverksatt før valget, og regjeringsskiftet i november satte i praksis en stopper for loven.

Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen kom tidligere i år frem til en ny avtale seg imellom, som langt på vei er en videreføring av dagens avtale.

Den nye avtalen ble sendt til departementet for vurdering i mars. Konkurransetilsynet advarte da mot avtaleteksten, som de mente var mer skadelig enn avtalen som gjelder i dag.

Når departementet nå har sluttet seg til innholdet, betyr det at den nye avtaleteksten går gjennom, og at regjeringen vil lage en ny unntaksforskrift for konkurranseloven.

Kulturdepartementet varsler at unntaksforskriften vil gjelde ut 2016, men Widvey vil ikke si noe om bransjen og forbrukerne kan vente seg endringer i fastprisordningen fra 2017 av.

– Det må vi komme tilbake til. Vi lever i en digital revolusjon, også når det kommer til bøker, og det er viktig å se an utviklingen fremover. Det er grunnlaget for at vi gir unntaket for to år, og ikke for fire år.

Kulturstrøm