Hopp til innhold

Forlag får millionbot: – Me er fundamentalt ueinige i vurderinga

Konkurransetilsynet ilegg Noregs fire største forlag eit gebyr på 545 millionar for prissamarbeid. Gyldendal seier dei er totalt ueinige i tilsynets vurdering.

Leser i en bok foran en bokhylle i en bokhandel.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

«Det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked», melder Konkurransetilsynet.

Dei skuldar no dei fire største forlaga i landet, Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug, og Bokbasen for å ulovleg ha delt informasjon om framtidige bokprisar.

Konsernsjef Tørres Thuv i Gyldendal stiller seg «fundamentalt uenige i tilsynets vurdering» i ei børsmelding, og skriv vidare at dei vil forfølga saka vidare:

«Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Det foreligger heller ikke noe som viser en slik adferd fra de involverte partene».

John Tørres Thuv

Konsernsjef Tørres Thuv i Gyldendal.

Foto: Petter Sommer / NRK

– Me er skaka

Bokbasen tilbyr fleire digitale abonnement, og er eigd av dei fire forlaga. Eitt av abonnementa dei tilbyr er Mentor Forlag, og det er gjennom dette at Konkurransetilsynet meiner forlaga skal delt og mottatt konkurransesensitiv informasjon.

Konkurransetilsynet opplyser til NRK at dei gjennom etterforsking har funne mange bevis på at forlaga har delt denne informasjonen i ein database alle hadde tilgang til.

– Dette har gitt aktørane fullstendig oversikt over kvarandre si framferd i marknaden, og kan ha ført til at me forbrukarar har måtta betala høgare prisar på bøker, seier konkurransedirektør Tina Søreide i ei pressemelding.

Tina Søreide

Konkurransedirektør Tina Søreide i Konkurransetilsynet.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Konsernsjef og forleggar Mads Nygaard i Aschehoug seier i ein kommentar at dei er skaka over kvaliteten på Konkurransetilsynets arbeid.

Forlaget opplyser vidare i ei pressemelding at dei klager på Konkurransetilsynets vedtak, og hevdar påstandane og vedtaket er feil.

Administrerande direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm seier i ei pressemelding at for dei, framstår ei slik verkelegheitsbeskriving som fullstendig absurd.

Dei kallar vedtaket for «et grunnløst angrep på norsk bokbransje».

1000272550

Administrerande direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm

Foto: Norrud, Erik / Samfoto Dagsavisen

– Går utover forbrukarane

Nese i Konkurransetilsynet seier han ikkje er overraska over at selskapa er ueinige i dette vedtaket, men presiserer at arbeidet deira er basert på ei omfattande vurdering av alle sider i denne saka.

– Utveksling av denne informasjonen, for eksempel om framtidige prisar på bøker, er midt i kjernen av det som skadar konkurransen. Dei høge gebyra som er gitt i saka reflekterer at me ser på dette som eit alvorleg brot på konkurranselova, seier Nese til NRK.

Han peikar vidare på at brot på konkurranselova til sjuande og sist alltid går utover forbrukarane.

I denne saka er det grunn til å tru at samarbeidet har ført til at prisane på bøker har blitt høgare enn dei elles ville vore.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør Konkurransetilsynet

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet meiner at det er forbrukarane som til sjuande og sist tapar på det dei omtaler som eit alvorleg brot på konkurranselova.

Foto: Konkurransetilsynet

– Alvorleg

– Det er jo alvorleg når det kjem skuldingar på ein halv milliard. Ut ifrå informasjonen eg har fått, kjem alle forlag til å bestrida gebyret, seier leiar Heidi Austlid i Forleggerforeningen til NRK.

Ho understrekar at dei foreløpig ikkje har noko meir informasjon utover det som Konkurransetilsynet har skrive tysdag føremiddag.

– Så no er det opp til dei stemna partane å bestrida eller klaga dette inn for Konkurranseklagenemnda.

Allereie i 2020 varsla Konkurransetilsynet at dei ville pålegga dei fem aktørane gebyr.

Bobasen AS blir pålagt eit lovbrotsgebyr på 4.1 millionar kroner for å legga til rette for informasjonsutvekslinga gjennom Mentor Forlag.

Cappelen Damm får eit gebyr på 131,4 millionar kroner for bevisst utveksling av sensitiv informasjon. Vigmostad & Bjørke AS/Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS får eit gebyr på 92,6 millionar kroner, medan Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA og Aschehoug får eit lovbrotsgebyr på høvesvis 252,1 millionar kroner og 64,6 millionar kroner.

Kulturstrøm

 • Besøksrekord for Deichman

  Bibliotekene i Oslo hadde 4,6 millioner besøkende i 2022. Det er en økning på 1,5 millioner sammenlignet med normalåret 2019. I tillegg fikk bibliotekene 48 000 nye lånere.

  I året som gikk bidro Deichmans 24 biblioteker, spesialavdelinger og pilotprosjekter til veksten. Det nye hovedbiblioteket er hovedgrunnen til den store veksten, men også nyoppussede lokalbibliotek bidro til at flere bruker Oslos folkebibliotek.

 • «Ellos Eatnu – La elva leve» vant to priser på filmfestivalen i Göteborg

  Den norske filmen «Ellos Eatnu – La elva leve» mottok lørdag kveld både publikumsprisen og kritikerprisen på filmfestivalen i Göteborg.

  Den var en av to norske filmer som deltok i den nordiske konkurransen Nordic Dragon Award, og endte opp med å være den filmen festivalpublikummet satte størst pris på.

  Festivalen i Göteborg er Nordens største filmfestival.

  Den norske filmen om Altasaken har artist Ella Marie Hætta Isaksen i hovedrollen.

  – Den setter dagsordenen og gir ny forståelse for et samisk perspektiv på norsk politikk og kraftutbygging, det er fantastisk at både publikummet og kritikerne verdsetter dette så høyt, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

  Filmen vant Den internasjonale filmkritikerorganisasjonen FIPRESCI sin pris. I juryens begrunnelse står det blant annet at «På mesterlig vis formidler filmen den sorgen som ble forårsaket av truslene om forsvinnende kultur og tap av identitet, språk og familiebånd».(NTB)

  Ellos eatnu - La elva leve
  Foto: Mer Filmdistribusjon

Flere kulturnyheter