NRK Meny
Normal

Fikk ikke medhold i retten

Retten sier nei til at NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas får fortsette i jobben fram til konflikten med arbeidsgiveren er avgjort.

Steinar Mediaas

Steinar Mediaas får ikke fortsette i jobben i NRK i påvente av at konflikten med arbeidsgiver løses.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Det kommer frem i Oslo Byfogdembetes kjennelse, som ble offentliggjort onsdag formiddag.

Mediaas ba retten om at NRK skulle pålegges å videreføre arbeidsforholdet inntil en rettskraftig avgjørelse er klar, eventuelt til saken er ferdigbehandlet i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Må betale saksomkostninger

Men retten tar ikke Mediaas' begjæring om midlertidig forføyning til følge. Samtidig må Steinar Mediaas betale NRKs sakskostnader på 50.000 kroner.

Retten har ikke i denne omgang tatt stilling til om Mediaas har krav på å få tilbake jobben. Kjennelsen er ikke til hinder for at Mediaas kan gå til søksmål mot NRK.

Mediaas har klaget NRK inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi NRK ikke lot ham fortsette i jobben etter at han fylte 67 år. Mediaas mener den interne aldersgrensen er diskriminerende.

Ombudet: – I strid med loven

For tre uker siden konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at aldersgrensen på 67 er aldersdiskriminerende, og at NRK har handlet i strid med arbeidsmiljøloven ved ikke å la økonomikommentatoren få fortsette i stillingen.

I NRK er aldersgrensen 67 år for dem som er ansatt etter 1992, men dette kan utvides dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om dette.