En million til Valkeapääs bo

Nils-Aslak Valkeapääs bo skal sikres. Svarstad Haugland åpner lommeboken.

Kultur- og kirkedepartementet har meldt seg på spleiselaget og gir én million kroner til sikring av boet etter den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää.

Kultur- og kirkedepartementet bidrar med én million kroner til interimstyret som skal sikre boet etter den samiske multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää. Troms fylkeskommune, Sametinget, Storfjord kommune og Universitetet i Tromsø utgjør interimstyret som tar vare på boets framtid. Styret etablerer også en minnestiftelsse som ivaretar hans ettermæle.

- Valkeapää var en kunstner av internasjonalt format. Det er viktig at den åndelige og kulturelle arven etter kunstneren blir sikret, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Nordisk råds litteraturpris

Nils-Aslak Valkeapääs merittliste topper seg ved tildelingen av Nordisk råds litteraturpris som første same i 1991. Kunsteren har også skrevet musikken til suksess-filmen "Veiviseren" og hatt ansvaret for det samiske kulturinnslaget under OL-åpningen på Lillehammer i 1994.

Valkeapää virket både som poet, musiker, billedkunstner og skuespiller og var viktig i formidlingen og synliggjøringen av samisk kultur i Norge og i verden.

Minnestiftelsen, som skal ivareta boet, vil trolig bli etablert i løpet av høsten. Lásságámmi - det særpregede arkitekttegnede huset etter Valkeapää i sjøsamebygda Skibotn i Troms - tenkes bla. brukt til bolig og atelier for

gjestende kunstnere, forskere eller studenter.

Se også

Kulturstrøm