Hopp til innhold

Dette er dei 25 mektigaste i Norge

På lista over dei 25 mektigaste i landet, finn vi åtte kvinner og sytten menn. Kåringa er gjort i samband med at boka «Makteliten» kom ut i dag.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen under pressekonferanse i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse på Statsministerens kontor tirsdag.

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen er naturlegvis to av dei mektigaste personane i Norge, ifølge boka «Makteliten».

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Knut Olav Åmås

Knut Olav Åmås er redaktør for boka «Makteliten». Med seg i redaksjonen har han hatt Kristin Clemet, Aksel Braanen Sterri og Kjetil Wiedeswang.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Redaktør for boka, Knut Olav Åmås, har hatt med seg Kristin Clemet, Aksel Braanen Sterri og Kjetil Wiedeswang i redaksjonen. I boka, som kjem ut på Kagge forlag, har dei kåra dei mektigaste innan arbeids- og næringsliv, politikk, forvaltning, kunnskap, kulturliv og media og samfunnsliv.

Dei 252 mektigaste er ikkje rangert, men redaksjonen har likevel plukka ut 25 personar som dei reknar som dei aller mektigaste, som dei presenterer som ei eiga liste. På denne lista finn vi åtte kvinner og 17 menn.

– Akkurat no er dei fire mektigaste kvinner. Erna Solberg, Siv Jensen, Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen. Gjerne i den rekkefølgen, seier Åmås.

Dei 25 mektigaste

Redaksjonen har vurdert fleire tusen personar før dei har arbeidd seg fram til den endelege lista på 252 personar, og plassert desse i ulike sektorar. Deretter har dei plukka ut dei 25 med mest makt.

Desse 25 blir presentert i urangert, men i alfabetisk rekkefølge:

 • Johan H. Andresen
Johan Andresen

Johan H. Andresen

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Industri- og finansmann. Han er ein av dei rikaste i Noreg, og er medlem av World Economic Forum i Davos. Han er også leiar for etikkrådet til Oljefondet. I tillegg har han markert seg som ein sosialt engasjert kapitalist og ein av dei mest aktive milliardærane på sosiale medium i Norge.

 • Rune Bjerke
Rune Bjerke

Rune Bjerke

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Næringslivsleiar og tidlegare politikar. Han er i dag konsernsjef i DNB. I grunngjevinga skriv redaksjonen at Bjerke leia banken gjennom finanskrisa på ein framifrå måte, betre enn banksjefar i mange andre land. Bjerke har også ein mektig familie og omgangskrins. Faren Juul var LO-økonom, storesøster Siri har vore miljøvernminister og kona Libe Rieber-Mohn har vore varaordførar i Oslo, no direktør i Intergrerings- og mangfaldsdirektoratet. Jens Stoltenberg var forlovar i bryllaupet.

 • Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen

Foto: Anders Leines / NRK

Kringkastingssjef i NRK. Han har tidlegare vore sjefredaktør i Dagbladet og konsernsjef i Amedia. I grunngjevinga skriv bokredaksjonen at Eriksen har bidrege sterkt til å forme viktige medieselskap, og at budsjettdisposisjonane han har gjort i NRK er klassisk maktutøving.

 • John Fredriksen
John Fredriksen

John Fredriksen

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Forretningsmann og tankreiar. Han er sveisersonen frå aust i Oslo som bygde seg opp innan tank, rigg og oppdrett. Han er den rikaste nolevande personen som er fødd i Norge, men har kypriotisk statsborgarskap og bor i London.

 • Hans-Christian Gabrielsen
Hans Christian Gabrielsen

Hans-Christian Gabrielsen

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

​2. nestleiar i LO, og favoritt til å ta over for LO-leiar Gerd Kristiansen, som går av for aldersgrensa i 2017. Han har arbeidd for Fellesforbundet og LO dei siste 20 åra. I tillegg har han hatt fleire verv i Arbeidarpartiet.

 • Trine Skei Grande
Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og leiar i Venstre. I grunngjevinga står det at ho har gjort partiet til eit meir tydeleg liberalt og borgarleg parti. Dei skriv også at ho er god til å fronte partiet, og er ein sjølvmedviten og populær leiar i eige parti.

 • Bjørn Guldvog
Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

​Direktør i Helsedirektoratet. Då han fekk jobben hadde han arbeidd ti år i direktoratet, åtte av dei som assisterande direktør. Han er utdanna lege, og har også arbeidd som forskar og byråkrat.

 • Knut Arild Hareide
Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Stortingsrepresentant og leiar for Kristeleg Folkeparti. I grunngjevinga blir det blant anna trekt fram at Hareide gjennomførte omfattande prosessar i partiet før valet i 2013, som endte med ein samarbeidsavtale med Høgre/Frp-regjeringa.

 • Siv Jensen
Siv Jensen

Siv Jensen

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

​Finansminister og partileiar i Frp. Ho er ifølge bokredaksjonen med på lista fordi ho har makta å forvandle partiet til å bli eit regjeringsparti. Ho har vore politisk aktiv sidan tenåra. Ho har fleire gongar blitt kritisert for sterke utsegner, men legg seg aldri flat, skriv dei i grunngjevinga.

 • Johan Johannson
Johan Johannson

Johan Johannson

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

​Eig størsteparten av Norgesgruppen, og er ein av dei rikaste personane i Norge. Norgesgruppen er den største aktøren i norsk daglegvarebransje og eig blant anna Kiwi, Meny, Deli de Luca, Mix og Kaffebrenneriet.

 • Raymond Johansen
Raymond Johansen

Raymond Johansen

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

​Byrådsleiar for Arbeidarpartiet i Oslo. Etter 20 år med borgarleg styre i hovudstaden, klarte Johansen og Arbeidarpartiet å få til ein koalisjon som førte til maktskifte etter lokalvalet i fjor. Johansen har tidlegare vore byråd, då han representerte SV, statssekretær i UD og partisekretær.

 • Bjørn Kjos

Bjørn Kjos

Bjørn Kjos

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Administrerande direktør i flyselskapet Norwegian. Han har bygd opp flyselskapet til å bli hovudkonkurrenten til SAS i Norden. Selskapet er fleire år på rad kåra til det beste lågprisselskapet i Europa. I grunngjevinga står det blant anna at Makta til Kjos ligg «delvis i en rufsete sjarm, som ble satt på en hard prøve å 2015 under en elleve dager lang pilotstreik».

 • Gerd Kristiansen
Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen

Foto: Skolt, Henrik / NTB scanpix

​LO-leiar. Kristiansen er frå Harstad og utdanna hjelpepleiar. I grunngjevinga blir det blant anna trekt fram at ho blei aleinemor som 17-åring, lenge var ein ivrig røykar og at ho styrer unna sportsleg aktivitet. «Kristiansen representerer dermed mange nordmenn som sjelden blir hørt i den offentlige debatten».

 • Stein Lier-Hansen
Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Stein Lier-Hansen

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

​Administrerande direktør i Norsk Industri, den største landsforeininga i NHO. Han leiar med det arbeidsgjevarsida for nesten all norsk fastlandsindustri. Med det er han også NHO sin sjefforhandlar i lønsoppgjera. Lier-Hansen har tidlegare vore statssekretær i Miljøvernsdepartementet i 2000–2001.

 • Kristin Skogen Lund
Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

​Direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon sidan 2012. Ho er den første kvinna som har fått toppjobben i organisasjonen, og har engasjert seg for å få fleire kvinner i leiarstillingar. To år før Erna Solberg blei statsminister, blei ho kåra til den mektigaste kvinna i Norge av Kapital.

 • Øystein Olsen

Øystein Olsen

Øystein Olsen

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Sentralbanksjef sidan 2011. Han kom til jobben etter å ha vore direktør i Statistisk sentralbyrå. Før det hadde han stillinga som ekspedisjonssjef i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet. Her var han med å utvikle handlingsregelen, som framleis legg føringar på korleis politikarane kan bruke pengane på statsbudsjettet.

 • Hans Henrik Scheel
Hans Henrik Scheel

Hans Henrik Scheel

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Overtok som øvste administrative leiar i Finansdepartementet, Finansråd, i fjor. Han har tidlegare hatt fleire stillingar i departementet, blant anna ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling. I perioden 2010 til 2014 administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå.

 • Yngve Slyngstad
Yngve Slyngstad

Yngve Slyngstad

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

​Administrerande direktør i Noregs Bank Investment Management, som er ansvarleg for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). I grunngjevinga blir det blant anna trekt fram at korleis oljeformua blir forvalta har stor innverknad for både notidige og framtidige generasjonar i Norge.

 • Erna Solberg
Erna Solberg

Erna Solberg

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

​Statsminister og partileiar i Høgre. I tillegg til den makta det å vere statsminister er, har bokredaksjonen lagt vekt på kor uthaldande Solberg er. Mange har prøvd å avskrive henne etter valnederlag. Men ho har klart å utvikle både seg sjølv og partiet, som har gjort at dei i dag sit i regjering.

 • Jonas Gahr Støre
Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

​Stortingsrepresentant og partileiar for Arbeidarpartiet. Han er ein av dei mektigaste politikarane i Norge. Støre var utanriksminister og helseminister i den raudgrøne regjeringa mellom 2005 og 2013. Han blei vald til partileiar i 2014, og gjorde eit betre lokalval enn mange hadde rekna med i 2015.

 • Olaug Svarva

Olaug Svarva

Olaug Svarva

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Administrerande direktør i Folketrygdfondet. Ho rår over 200 milliardar kroner, og er med det ei av dei mektigaste kvinnene i Norge. Ho har leia det statlege selskapet sidan 2006. Ho har tidlegare vore blant anna leiar for bedriftsforsamlinga og valkomiteen i Statoil og nestleiar i bedriftsforsamlinga i Telenor.

 • Hadia Tajik
Hadia Tajik

Hadia Tajik

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

​Stortingsrepresentant og nestleiar i Arbeidarpartiet. Ho blir rekna som eit stort politisk talent, og har allereie, trass sin unge alder, blant anna vore kulturminister og leiar for justiskomiteen på Stortinget. I grunngjevinga står det blant anna at «som muslim og etterkommer av innvandrere er hun også en annerledes og omstridt politiker, som tidvis må tåle både flere livvakter og trusler enn andre politikere må».

 • Olav Thon
Olav Thon

Olav Thon

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

​Forretningsmann og ein av dei rikaste i Norge. Han eig hundrevis av sentrale nærings- og bustadeigedommar i Oslo og andre byar. Han eig også fleire store kjøpesenter og ein av dei største hotellkjedene i landet, Thon Hotels. Han har med det indirekte stor innverknad på dagleglivet for mange nordmenn.

 • Sigrun Vågeng
Nav-direktør Sigrun Vågeng

Sigrun Vågeng

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

​Arbeids- og velferdsdirektør, dvs. at ho leiar NAV. Før ho fekk jobben, leia ho ekspertutvalet som granska organisasjonen. Ho har tidlegare vore administrerande direktør i KS, leiar for fleire arbeidsgjevarorganisasjonar og dagleg leiar for Statens institutt for forbruksforsking.

 • Lars Øy
Lars Øy

Lars Øy

Foto: .Thomas Haugersveen / Statsministerens kontor

Statssekretær ved Statsministerens kontor. Han var hovudsekretær under regjeringsforhandlingane på Sundvollen i 2013. Han driver også nettstaden PollofPolls saman med jusprofessor Johan Giertsen, og er ifølge de som har utarbeidd lista «truleg den viktigaste politikkutformeren ved Statsministerens kontor, og den som forsøker å ta seg tid til å tenke langsiktig og strategisk».

Kulturstrøm

 • Norsk stjernedirigent til prestisjefylt orkester

  Den unge norske dirigenten Tabita Berglund er utnevnt til første gjestedirigent for symfoniorkesteret i Detroit.

  Detroit Symphonic Orchestra omtales som et orkester på høyt nivå i internasjonal og amerikansk sammenheng.

  Det kalles en merkedag for norsk musikkliv, skriver NTB.

  Berglund (34) starter det fire år lange engasjementet som første gjestedirigent i oktober, og vil dirigere Detroit Symphonic Orchestra flere uker hver sesong.

  Tabita Berglund
  Foto: NTB
 • R.E.M.-vokalist donerer tekst

  R.E.M.-vokalist Michael Stipe har donert den håndskrevne teksten av «Nightswimming» til en nettauksjon for å støtte arbeidet til Leger uten grenser sitt arbeid i Gaza. Det opplyser bandet på sin Facebook-side.

  I skrivende stund har auksjonen mottatt et bud på 3200 dollar, rundt 33.800 kroner, for verket.

 • «Sjelløst og kommersielt»

  I snart 30 år har Banksy markert seg som en geriljakunstner på siden av kunstinstitusjonen, men når Økernsenteret i Oslo nå presenterer konseptet «The Mystery of Banksy: A Genius of Mind», rommer ikke utstillingen et eneste originalt Banksy-verk, kun reproduksjoner og kopier.

  – Jeg ville mye heller ha bladd meg igjennom en tykk bok med gode reproduksjoner enn å vandre rundt i denne kunstige og überkommersielle scenografien, skriver NRKs kunstkritiker Mona Pahle Bjerke om kunstutstillingen «Mysteriet Banksy» ved Økernsenteret.