NRK Meny
Normal

Dannelse på timeplanen

Dannelse er ikke noe som bare handler om bordskikk, eller kun hører hjemme hos den rike eliten. Er du et dannet menneske? Sjekk selv her.

Dannelse, borskikk
Foto: Colourbox

Noen enkle stikkord for hva dannelse kan være: Det kan være å stille seg i kø, huske å takke, lytte til andre, ta vare på de som er svakere enn deg, og toleranse.

Oppføre seg som folk

- Dannelse er å kunne oppføre seg som folk, sier Inge Eidsvåg. Han har skrevet en kronikk i Aftenposten om hva dannelse egentlig er. For det finnes ingen bestemt definisjon på hva dannelse er.

Hør hvordan mannen i gata definerer dannelse: Hva er dannelse?

- Dannelse dypest sett handler om å være et godt menneske forteller Eidsvåg. Han er til daglig lektor ved Nansenskolen på Lillehammer.

Dette mener Eidsvåg er dannelse:

  • Er for alle. Dannelse er ikke noe som bare hører hjemme blant professorer på et universitet eller hos den rike eliten. Alle mennesker blir til gjennom en dannelsesprosess.
  • Har kunnskap som viktig ingrediens. Selv om dannelse ikke forutsetter at du har lest alle Ibsens samlete verker, er kunnskap om verden rundt deg en viktig del av god dannelse.
  • Er folkeskikk. Å oppføre seg som folk, rett og slett, er en måte å se på dannelse, sier Eidsvåg. Dannelse kan beskrives som en kombinasjon av kunnskap og sosial kompetanse.
  • Er mer enn gode manerer. I tillegg til manerer og folkeskikk, innebefatter dannelsesbegrepet rett og slett formingen av et menneskes personlighet – og tanker rundt hva slags mennesker vi ønsker å være, i følge Eidsvåg.
  • Er en kontinuerlig prosess. Dannelse av et menneskes karakter begynner før vi er født, og fortsetter til dagen vi dør, mener Inge Eidsvåg.

Dannelse i skolen?

Mener dannelse bør inn som en naturlig del av timeplanen ved barneskoler. Hør hvorfor her: Dannelse på timeplanen

Hva mener du?