NRK Meny
Normal

Anker injuriedom til Høyesterett

Aller Media ble dømt til å betale 1,8 millioner kroner etter en reportasje i magasinet Cosmopolitan. Nå anker de dommen inn for Høyesterett

Høyesterett og Cosmopolitan

I april slo Borgarting lagmannsrett fast at en reportasje i det nå nedlagte bladet Cosmopolitan varv ærekrenkende. Bladforlaget Aller Media vil nå ha prøvet saken i Høyesterett.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

For tre uker siden ble Aller Media AS, samt journalist og redaktør i det nå nedlagte magasinet Cosmopolitan dømt til å betale 1,8 millioner kroner etter å ha trykket en reportasje med injurierende innhold.

Av dette beløpet er 500.000 kroner oppreising, mens saksomkostningene beløper seg til 1,3 millioner kroner.

Nå anker Aller Media dommen fra Borgarting lagmannsrett inn for Høyesterett.

– Vi er rett og slett uenige i det som ble sagt og gjort under rettsbehandlingen, og mener at flere av vurderingene bør ses nøyere på, sier direktør Tore Sannum i Aller Media til NRK.no.

Utilstrekkelig anonymisering

Ingeborg Heldal

Daværende redaktør Ingeborg Heldal i Cosmopolitan ble sammen med artikkelforfatter og forlag dømt til å betale fornærmede et rekordhøyt erstatningsbeløp, samt saksomkostninger. Nå ankes dommen til Høyesterett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Bakgrunnen er at det nå nedlagte bladet Cosmopolitan i 2011 trykte et intervju som inneholdt ærekrenkende påstander. Offeret sto fram med fullt navn og hun fortalte om den fysiske volden ekskjæresten hadde påført henne.

Ekskjæresten sa i retten at han ikke fikk noen anledning til å imøtegå påstandene, som han omtaler som løgn. Han mente også at han er identifisert, ved at det i artikkelen er henvist til kvinnens blogg, hvor han er navngitt.

Artikkelen ble felt i Pressens Faglige Utvalg samme år. I 2012 gikk ekskjæresten til sak mot bladets redaktør, journalist og forlaget Aller Media AS, men tapte i Oslo tingrett.

Men i slutten av april i år vant han altså ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Retten mente at det ikke var noen grunn til at de ærekrenkende beskyldningene, som ikke var beviste, skal beskyttet av ytringsfriheten.

– Journalist og redaktør har ikke vært tilstrekkelige aktsomme ved utformingen og publisering av artikkelen, heter det i dommen, hvor det også slås fast at forsøkene på anonymisering var utilstrekkelige.

Retten slo også fast at det er straffbart å fremsette utsagnene, og at Den europeiske menneskerettighetskommisjonen gir anledning til å komme med en reaksjon mot ytringene.

Stusset på dommen

Advokat Morten Steenstrup, som representerer Aller Media, stilte seg uforstående til dommen da den forelå, og mente at lagmannsretten ikke har behandlet sakens fakta grundig nok.

– Oslo tingrett frifant Cosmopolitan i det jeg mener var en grundig dom, som diskuterte medias rolle som videreformidler. Dette har lagmannsretten i liten grad gjort, og spørsmålet er om det er gjort tilstrekkelige avveininger i forhold til hva Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sagt i lignende saker, sa Steenstrup.