NRK Meny
Normal

786 millioner mer til kultur

Kulturbudsjettet økes med ti prosent for 2009.

Trond Giske
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Dermed utgjør Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett for neste år 8,474 milliarder kroner.

Alt om statsbudsjettet 2009

- Regjeringen fortsetter satsingen på kultur og øker også i år bevilgningen til kunst- og kulturformål mer enn noen gang tidligere. De samlede overføringene til kulturformål har økt med nesten to milliarder kroner siden regjeringsskiftet, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en pressemelding fra departementet.

- Med 2009-budsjettet gjør vi det største løftet noensinne på kulturområdet, mener Giske.

- I rute med Kulturløftet

Fra talerstolen på Stortinget fremhevet finansminister Kristin Halvorsen viktigheten av å styrke kulturfeltet.

- Å satse på kultur er å satse på verdier som ikke nødvendigvis lar seg måle i kroner og øre: Fellesskapet, livskvaliteten, opplevelsene har en egen verdi, men like viktig er det som er nytt, provoserende og utfordrende.

- Vi er i rute med å følge opp målsettingen om at en prosent av statsbusjettet skal gå til kulturformål innen 2014, sa Halvorsen.

Kulturstrøm