Hopp til innhold

- Toppledelsen må bæres ut

- Ledelsen ved Nasjonalmuseet er inkompetent og må gå av, sier kunsthistoriker Steinar Gjessing. Men han tror ikke at styreleder Bjelland og direktør Helleland vil gå av for egen maskin.

Styreleder ved Nasjonalmuseet, Christian Bjelland.

I HARDT VÆR: - Styreleder Christian Bjelland (bildet) må bæres ut av Nasjonalmuseet, mener kunsthistoriker Steinar Gjessing.

Foto: MORTEN HOLM / Scanpix

Steinar Gjessing er kunsthistoriker, tidligere førstekonservator museet for samtidskunst på hele 90-tallet, og i dag rådgiver i kunstlivet. Han har vært en av de sterkeste kritikerne mot Christian Bjelland de siste årene. Hans tale er klar:

- Bjelland bør gå av straks, men det kommer han ikke til å gjøre. Det viste han som styreleder i Kværner. Han gikk ikke av, han måtte bæres ut. Nå må han bæres ut av Nasjonalmuseet.

- Hvem er det som skal bære ham ut?

- Det må departementet gjøre. Selv om dette er en stiftelse, så er det departementet som eier stiftelsen og har ansvar for den.

Opprør blant de ansatte

I morges kunne du høre i Kulturnytt at de ansatte ved Nasjonalmuseet nå gjør opprør mot sin direktør Allis Helleland. Fire klagebrev er sendt til styreleder Christian Bjelland. Men Bjelland kommer ikke til å gjøre det som trengs, mener Gjessing:

- Han har håndtert hele denne saken alt for lenge. Han har gjennom mange år vist sin absolutte inkompetanse til å fatte noen vettug beslutning på Nasjonalmuseet, sier han.

- Vi tar kritikken på alvor

Bjelland selv sier Nasjonalmuseet tar kritikken på alvor.

- Gjessing skal ha for engasjementet. Men jeg mener det er viktig for museet at vi har en klar, kraftfull og tydelig ledelse. Vi står overfor en rekke store og viktige oppgaver.

- Det kan virke som ledelsen har blitt litt for kraftfull?

- I tillegg til å være klar og tydelig i sin ledelse, må man også sørge for at kommunikasjonen er god internt. Vi tar bekymringsmeldingen fra de ansatte på alvor.

- Hva er din kommentar til klagen du har mottatt fra 20 ansatte i dag?

- Jeg vil ikke si konkret hva som står i brevet. Vi ønsker å ta et møte med de ansatte, slik at vi kan forstå situasjonen fullt ut.

Ifølge Kulturnytts kilder handler klagebrevet om at ansatte skal føle seg mobbet av Helleland. De sier blant annet at hennes lederstil er autoritær, og at hun ikke tar kritikk. De bruker også ordet "kollektiv depresjon" i sin karakteristikk av situasjonen ved Nasjonalmuseet.

Bjelland mener problemene kan løses gjennom god dialog.

- Dette er i aller høyeste grad alvorlig. Men gjennom god kommunikasjon skal vi finne fornuftige løsninger for museet.

- Hvor lenge skal du frede Helleland?

- Som sagt så vil vi prøve å finne gode løsninger for museet fremover. Vi må respektere at hun trenger en innkjøringsfase.

- Ingen tar dem alvorlig

Nasjonalmuseet for kunst har med sin ledelse et problem som er større enn bare spørsmålet om innkjøp av omstridt samtidskunst, påpeker Steinar Gjessing.

Han mener Helleland og Bjelland har troverdighet lik null.

- Det er i dag ingen som tar Bjelland og Helleland alvorlig. Skal vi ta sjansen på å drive voksenopplæring i fire-fem år fremover med en 55 år gammel maktperson som i et dusin år har vist seg å være absolutt uforbederlig? Det er et politisk valg som må tas, sier han.

Giske vil ikke gripe inn

Men Trond Giske avviser enhver inngripen overfor museets ledelse:

- Jeg har snakket med både styrelederen og direktøren og forsikret meg om at de har gode prosesser når det gjelder å lytte til de ansatte og å få Nasjonalmuseet brakt videre. Jeg har full tillit til begge de to nevnte. Nasjonalmuseet skal ha en ledelse med autoritet og myndighet.

- Men de ansatte synes ikke å ha tillit til sin ledelse. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at det er en situasjon som ledelsen må håndtere. Men ledelsen skal være ledere, og det må også de ansatte forholde seg til. Ledelsen ved Nasjonalmuseet har min fulle tillit, sier Giske.

Kulturstrøm