- Nytt bastardfag

Mens kristenfolket mener kristendommen vil bli svekket i det nye religionsfaget som skal erstatte KRL, frykter Human-Etikerne at kristendommen vil fortsette å dominere faget.

Uranienborg kirke, Oslo.
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Det er tema for denne ukas Detektor

Striden om religion på skolen går helt tilbake til 50-tallet da flere lærere følte seg tvunget til å undervise i kristendom mot sin overbevisning.

Den gang fantes det kun ett religionsfag – kristendom - og en del lærere unnlot å undervise i læren om helvete.

Så kom innvandringen. På 70 og 80-tallet ble innslaget av muslimer, hinduer og buddhister og andre grupper - større og større i flere norske byer.

Dessuten vokste den Human-Etiske bevegelsen fram og fikk stadig flere tilhengere. Særlig blant de som meldte seg ut av statskirken.

Eget fag

I 1974 ble det innført et eget livssynsfag for de som ikke ville ha kristendom.

Og på midten av 90-tallet ønsket politikere å skape et fellesfag for alle elever uansett religion og bakgrunn. Dette faget ble kalt Kristendom, religion og livssynskunnskap - også omtalt som KRL.

Men det ble aldri ro rundt KRL-faget heller, til tross for at det skulle virke samlende.

Faget har skapt strid mellom de forskjellige trosretningene og ført til både demonstrasjoner og rettssaker.

Etter å ha tapt i det norske rettsystemet kunne KRL-motstanderne endelig innkassere en seier i juni i fjor. Da falt dommen i den internasjonale menneskerettighets-domstolen i Strasbourgh som slå fast at KRL-faget var i strid med internasjonale menneskerettigheter.

- Ny kamp

Nå er kampen om innholdet i KRL-faget igjen i gang.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny lov og læreplan ut på høring. De vil endre navnet på faget fra KRL - til RLE – det vil si Religion, livssyn og etikk.

Og dermed er Kristendom fjernet fra selve navnet på faget. Reglen om at kristendom skal ta minst 55 prosent av plassen i undervisningen vil trolig også falle.

- Bastard-løsning

Mens kristenfolket mener kristendommen vil bli svekket i det nye religionsfaget som skal erstatte KRL, frykter human-etikerne at kristendommen vil fortsette å dominere faget.

- Det vi har fått i Norge er en slags bastard-løsning. Mens de som ikke tilhører majoritetsreligion opplever at deres barn får altfor lite om familiens religion, mener Hans Kristian Nes, i Human-Etisk Forbund.

Han mener endring av navnet på faget vil ha liten betydning. For innholdet er fremdeles det samme.

- Selv om faget skal være kritisk og objektivt skal religionene fortsatt presenteres ut i fra sin egenart. Og det er en umulig oppgave, mener Nes.

- Utvanner kristendommen

Detektor har tatt turen til Vigrestad skole i Hå kommune for å overvære en time i KRL. Til tross for dommen i Strasbourg er elever og lærere godt fornøyde med dagens fag – og motstanden mot å endre KRL-faget er sterk.

Ordfører i Hå kommune i Rogaland Terje Mjåtveit vil kjempe for at KRL-faget forblir som det er.

- Igjen prøver man å vanne ut kristendommen, man tynner det ut og man gjør det på en måte som gjør at alt skal bli likt. Norge er et kristent land og derfor mener jeg at man skal beholde det faget vi har i dag, sier Mjåtveit.

Hør Detektor på P2 lørdag kl. 16:03

Kulturstrøm

  • «Norsk» James Bond-film lanseres

    Tittelen og skuespillerne i James Bond-filmen som delvis er spilt inn i Nittedal i Akershus, blir offentliggjort torsdag på et «ikonisk 007-sted». Filmen er den 25. om verdens mest berømte etterretningsagent.

  • Advarer mot TV-titting for babyer

    Babyer under ett år bør ikke se på elektroniske skjermer i det hele tatt, anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO). Barn under fem år bør unngå passiv skjermtitting i mer enn én time daglig. Det er første gang FN-organisasjonen mener noe om hvor mye småbarn bør se på TV eller andre skjermer.

Flere kulturnyheter