Hopp til innhold
Bybanen i Bergen
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Politikk i Bergen

Oppsummert

Byrådet i Bergen består av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Byrådsleder er Christine Meyer (H).

 • Byrådet i Bergen vil følge opp barn som står i fare for å bli kriminelle

  Vinningskriminaliteten blant 10-14-åringar i Bergen har auka med 175 prosent dei siste fem åra. For dei mellom 15 og 18 år har den auka med 122 prosent.

  Det kjem fram i saka der byrådet i dag la fram ei innsatspakke mot ungdomskriminalitet.

  Byrådet er oppteke av meir førebygging og oppfølging, i tettare samarbeid med politiet, føresette og næringslivet.

  Etter inspirasjon frå København, Oslo og Gøteborg foreslår dei mellom anna å følge tettare opp einskilde barn og unge som er i faresona for å komme inn i kriminelle løypebanar. Dei foreslår også eit prosjekt for unge under 15 år der dei kan få deltidsjobb og lommepengar.

  Byrådsleiar Christine Meyer fekk i vår kritikk for å la skattebetalarar betale for sin studietur med andre Høgre-politikarar til nettopp København. Høgre enda opp med å ta rekninga. Men i kontrollutvalet denne veka fekk Meyer kritikk for å vere vag på rolla si - fordi det kan stå fram som ei tenestereise, ifølgje BT.

  Byrådet set ikkje av ekstra pengar til innsatspakka, men håper å få meir pengar frå eksternt hald, eller omprioritere internt.

 • Bergensbyrådet møter Statkraft fredag

  Byrådet i Bergen har måtta legge seg flat etter sterk kritikk for at dei ikkje varsla i god tid om at dei ville byte ut styreleiaren i det offentleg eigde kraftselskapet Eviny.

  Sitande styreleiar fekk beskjeden først søndag kveld, mens styremedlem Hege Økland fekk beskjed om at ho ville bli bytt ut på ein kort e-post frå kommunen, skriv BT.

  Fredag er byrådsleiar Christine Meyer (H) og finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) inviterte til Statkraft for å snakke om saka, skriv avisa.

  Overfor NRK ønsker Nævdal-Bolstad ikkje å gå inn på detaljane i prosessen for kvifor dei vil byte ut styreleiaren. Men han opplyser at dei har jobba med saka i «to-tre månadar». Han bedyrar også at det handlar om at dei ønsker ein styreleiar med meir kompetanse på kraft og energi.

  Saka om styresamansetninga skal opp på eit ekstraordinært styremøte i slutten av juni. Før den tid skal det kallast inn til aksjonærmøte, som blir førebudd av Statkraft, finansbyråden og Alver-ordførar Sara Sekkingstad (Sp).

  Sekkingstad seier til NRK at ho ikkje har tatt stilling til forslaget om å byte ut styreleiaren i Eviny. Det har heller ikkje Øygarden-ordførar Tom Georg Indrevik (H).

  Dei er begge kritiske til byrådets framgangsmåte, og meiner det er viktig å ha styremedlemar med lokal kjennskap til Vestland.

  – Det triste no, er at vi som offentleg eigar viser at vi av og til ikkje er profesjonelle. Det er uheldig for rekrutteringa for offentlege styreverv, og tilliten til opne prosessar som vi er så avhengig av frå næringsliv og befolkning, seier Indrevik til NRK.

 • Meyers København-reise kan bryte med korrupsjonsreglane i Bergen

  Byrådsleiar Christine Meyer (H) forklarte seg i dag for kontrollutvalet i Bergen kommune, om den omstridde København-turen i desember.

  Høgre arrangerte turen, men reisa vart først betalt av kommunen, før Høgre overtok rekninga etter kritikk frå opposisjonen i bystyret.

  Striden handlar om korvidt Meyer tok reisa som byrådsleiar eller Høgre-medlem, noko ho tidlegare har gitt ulike svar på.

  I kontrollutvalet svarte ho at erfaringane frå turen vil inngå i byrådet si saksførebuing av tiltak mot ungdomskriminalitet, skriv BA.

  I så fall er det i strid med Bergen sitt etiske regelverk mot korrupsjon at Høgre betalte reisa, fordi kommunen skal dekka alle reiseutgifter som er relevante for arbeidet til byrådet, skriv avisa.

  Leiar Per-Arne Hvidsten Larsen (V) i kontrollutvalet meiner forklaringa som Meyer gav i dag, etterlet nye spørsmål og større usikkerheit om saka og Meyers rolle på reisa.

  Pressesjefen hennar, Rune Indrøy, skriv til NRK at byrådsleiaren har ingen kommentarar utover det ho svarte på alle spørsmåla som vart stilt i møtet.

  Christine Meyer, byrådsleder (H) i Bergen
  Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK
 • Utsetter valg av ny styreleder i Eviny

  Byrådet i Bergen trekker saken om ny styreleder i energiselskapet Eviny, skriver BT. Byrådet skal ønske å få inn den tidligere sjefen i Eidsiva, Øistein Andresen, som ny leder for styret.

  Saken skulle etter planen behandles på den ordinære generalforsamlingen i dag. Finansbyråd Eivind Nævdal Bolstad i Bergen ber nå om at saken i stedet behandles på en ekstraordinær generalforsamling innen 30. juni.

  Eviny
 • Freder sjøboder i Bergen

  Riksantikvaren freder Sandviksbodene 12-24 i Bergen.

  Sjøbodene og naustene i Sandviken i Bergen står i fire grupper og ble bygd mellom cirka 1672 og 1892.

  Bodene ble brukt til flere formål.

  - De var pakkhus handelsvarer, som korn og salt, men har også vært brukt i forbindelse med fremstilling av tørrfisk, klippfisk, tran og rogn. Her har seilmakere, bøkkere og blokkmakere hatt tilhold, og noen av bygningene har vært brukt som naust, til lagring av båter og annet utstyr, sier Hanna Geiran i en pressemelding.

  Bodenes betydning for den historiske kystkulturen fremheves som begrunnelse for fredingen.

  Sandviksbodene 12-24, Handelsanlegg
  Foto: Trond A. Isaksen / Riksantikvaren