Hopp til innhold
Bybanen langs bryggen
Illustrasjon: Michael Kloos planning and heritage consultancy

Bybanen i Bergen

Oppsummert

Det er flertall i Bregen bystyre for å legge bybanen til Åsane over Bryggen. Avtalen innebærer at det ikke skal være kjøreledninger over Bryggen, der banen skal ha batteridrift.

 • Byrådet ber om innspel til bybane-utgreiing

  Fleirtalet i bystyret i Bergen ønsker ei ny tunnelutgreiing for bybanen i sentrum. No inviterer utviklingsbyråd Christine Kahrs til innspelsmøte om utgreiinga 16. april, der ho vil orientere om arbeidet og prosessen vidare.

  Målet er å vere ferdig med utgreiinga i 2025.

  På møtet kan folk «kome med sine innspel til kva tilleggsutgreiinga skal innehalde, og ulike perspektiv på kva som bør bli greia ut», skriv kommunen på si nettside.

  Nyleg uttala samferdselsministeren at det lokalt er skapt uvisse om bybanen i det siste. Det er knytt spenning til om bybanen vil få pengar i nasjonal transportplan som blir lagd fram fredag.

 • Ny rapport: Kan spare 7 milliarder kroner på Bybanen til Åsane

  Kostnadene for en bybane til Åsane ligger fast. En kvalitetssikring Holte Consulting har gjort for Vestland fylkeskommune viser at prosjektet vil koste 18,2 milliarder kroner i dagens kroneverdi.

  Samtidig blir det pekt på mulige innsparinger på inntil 7 milliarder:

  * Bygge bybanen fra Bergen sentrum til Åsane terminal og utsette videre utbygging til Vågsbotn. Mulig innsparing: 3,4 mrd kr.

  * Utsette bygging av ny sykkelvei fra Eidsvåg til Vågsbotn. Mulig innsparing: 1,4 mrd. kr.

  * Vurdere løsningen for holdeplass ved Sandviken kirke: Mulig innsparing: 1,2 mrd. kr.

  * Ikke oppgradere sykkelvei Bradbenken - Glass Knag (Sjøgaten), som er under bygging. Mulig innsparing; 0,7 mrd. kr.

  Dermed vil prosjektet ifølge rapporten kunne gjennomføres innenfor den økonomiske rammen i gjeldende Nasjonal transportplan.

  Bybanen til Åsane, illustrasjonar mars 2023
  Foto: Bergen kommune
 • Vil bruka bompengar til utgreiing av bybane i tunnel: – Latterleg frekt

  – Vårt utgangspunkt er at tunnelutgreiinga skal betalast med bompengar, seier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H) til BA.

  Geir Steinar Dale (Ap) meiner det ikkje heng på greip, når byrådet vil ha lågare bompengar.

  Høgres byrådsleiar Christine Meyer (biletet) meiner eit fleirtal i lokalvalet ønska ei ny tunnelutgreiing som har tillit i befolkninga, og at byrådet derfor må gjera jobben ein gong til.

  Thor Haakon Bakke (MDG) meiner valresultatet tvert om viste flertal for Bybanen langs Bryggen, fordi Høgre hadde lova veljarane å godta den traséen.

  – At byens mektigaste person bidrar til å spreia konspirasjonsteoriar, er både grovt og uverdig, hevdar han til BA.

  – Når Meyer først bløffa seg til makta, er det heilt latterleg frekt å misbruka fellesskapets midlar til å betala for konsekvensen av løftebrotet, meiner han.

  Christine Meyer på første dag som byrådsleiar
  Foto: Leif Rune Løland / NRK
 • Vegvesenet: – Tunnelutgreiing skapar usikkerheit for Bybanen

  – Ei tunnelutgreiing skapar usikkerheit om Bybanen til Åsane faktisk er lokalt prioritert. Det styrkar ikkje Bybanen at ein stadig forandrar på konseptet.

  Det seier avdelingsdirektør Tone Oppedal (biletet) i Statens vegvesen til BT.

  Christine Meyer (H) seier det trengst ei ny utgreiing for å sikre legitimitet i bybanesaka.

  Nyutnemnd byutviklingsbyråd Ruth Grung (Ap) er uroa for at Bybanen til Åsane då ikkje kjem med i Nasjonal transportplan som blir vedtatt til våren, og derfor blir kraftig utsett.

  Tone Oppedal
  Foto: Knut Opeide / Knut Opeide
 • Historisk vedtak: Bybanen vil gå over Bryggen i Bergen

  Bybanen til Åsane har skapt hodebry for politikere og innbyggere i Bergen i over ti år. I ettermiddag har flertallet i bystyret bestemt at banen skal gå foran verdensarven Bryggen til Åsane.

  Arbeiderparti- og Venstre-byrådet i Bergen sikret flertall med stemmene fra SV, MDG, KrF, Venstre, to representanter fra Senterpartiet og Rødt.

  Byrådet i Bergen håper på byggestart i 2025. Det avhenger mye av hvor stor del av regningen staten tar. Den nye nasjonale transportplanen kommer neste år.

  Bergen kommune illustrasjon Bybanen Bryggen
  Foto: Bergen kommune