Vestland fylkesting i Håkonshallen oktober 2019
Foto: Vestland fylkeskommune

Politikk i Vestland

Oppsummert

Hordaland og Sogn og Fjordane slo seg saman til Vestland 1. januar 2020. Her får du siste nytt frå politikken i fylket.

 • Uroa for flytilbodet

  Kinn-ordførar Ola Teigen er uroa for flytilbodet i Florø. Det melder Firdaposten. Frå oktober tyder det meste på at det berre vil gå to rundturar mellom kystbyen og Oslo. Han har no bede om eit møte med departementet.

  Ola Teigen
  Foto: Truls Kleiven
 • Gir 2,6 millionar til miljøtiltak

  Vestland fylkeskommune gir vekk 2,6 millionar kroner til klima- og miljøtiltak. Mellom anna får Sunnfjord kommune og Vik kommune pengar til elsyklar. Gloppen kommune får 150.000 kroner for å sjå på korleis dei kan redusere klimagassutslepp.

 • Vil ha Vereide øvst

  AUF Vestland vil ha Torbjørn Vereide på topp til haustens stortingsvalliste for Sogn og Fjordane. Det blei klart under fylkesstyret i går ettermiddag. Fylkesleiar Endre Toft seier fylkesstyret var samrøystes.

  Torbjørn Vereide, Arbeiderpartiet
  Foto: Håvard Nyhus / NRK
 • Riksantikvaren vil ha bybanetunnel

  Riksantikvaren tilrår at bybanen i Bergen bør gå i tunnel i stedet for langs Bryggen, skriver BT. Riksantikvaren viser til kulturminneverdiene og verdensarven på stedet, og sier at det må tas hensyn til når bybanetraseen skal velges.

 • Må laga plan for vassverka

  Stad kommune har fått pålegg frå Mattilsynet, skriv Fjordabladet. Kommunen må lage ein plan for å sikre dei kommunale vassverka og legge til rette for ei alternativ vassforsyning. Fristen for å komme med ein langsiktig handlingsplan er våren 2022.