Hopp til innhold

Politiet droppet å hente bevisene da jente forsvant. Nå henlegger de saken på ny.

Et vitne meldte fra om mulig menneskehandel etter NRK skrev om en ung jente som forsvant. Men nå skylder politiet på sen anmeldelse og henlegger saken. – Ansvars­fraskrivelse, mener advokat.

Eiendelene til jenta som lå igjen på rommet hennes da hun ble borte. Faksimile av bilde fra politietdokumentene.

Dette lå igjen på rommet til jenta da hun ble borte. Men politiet sikret aldri bevisene.

Foto: Faksimile politidokumenter/Mysebu asylmottak

Den rosa sekken hennes lå igjen på rommet. Jenta rakk bare å være på asylmottaket i noen timer før hun forsvant en natt i juli i fjor.

Selv om de ansatte varslet politiet neste dag, gikk det fem dager før hun ble registrert som savnet.

Politiet har innrømmet at det var et brudd på deres rutiner.

De hentet aldri tingene hennes. Politiet reiste ikke for å treffe de andre asylsøkerne som hadde snakket med jenta. De tok én telefon til asylmottaket og henla deretter saken. Det var ingenting som tilsa at noe kriminelt hadde skjedd, fortalte de.

Så tok saken en helomvending.

Da NRK omtalte jenta som var savnet, meldte et vitne seg. Hun satt ved siden av jenta på flyet til Oslo da hun ankom Norge i sommer.

– Jeg kjente igjen den rosa sekken og fikk klump i magen, sa vitnet til NRK.

En advokat anmeldte saken og politiet åpnet etterforskning med mistanke om menneskehandel.

Men det skulle vise seg å være for sent. I høst ble saken nemlig henlagt igjen.

Mysebu ankomsttransitt

Mysebu asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Foto: NRK

Politiet skylder på sen anmeldelse

– Saken er henlagt på grunn av mangel av bevis, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud ved Øst politidistrikt.

Hun forklarer at det ikke lenger var mulig å få tak i sentrale bevis, som for eksempel videomateriale.

Fordi det heller ikke fantes fingeravtrykk av jenta, hadde de lite informasjon.

På generelt grunnlag kan vi si at slike saker erfaringsmessig er vanskelig å avdekke, sier påtaleansvarlig Benedicte Granrud.

Vi oppfordrer derfor alle som vil anmelde slike saker om å gjøre det så tidlig som mulig, slik at det øker sannsynligheten for å få sikret sentrale bevis, sier hun.

– Hvorfor ble det ikke satt i gang etterforskning i juli slik at sentrale bevis kunne sikres?

– Anmeldelsen som lå til grunn for denne saken ble mottatt i september. Da jenta forsvant fra mottaket ble hun meldt savnet, og det ble opprettet en undersøkelsessak, ikke en straffesak, sier Granrud.

Benedicte Granrud

Påtaleansvarlig Benedicte Granrud.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Mener politiet diskriminerer

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener at saken om jenta viser at politiet hittil ikke har jobbet godt nok med å endre rutiner.

Han undrer seg over at politiet verken avhørte vitner eller besøkte mottaket etter jenta ble meldt savnet.

– Den manglende etterforskningen av disse sakene kan bety en forskjellsbehandling på bakgrunn av oppholdsstatus. Dette er bekymringsverdig, sier Thon.

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombud i Norge.

Foto: Thomas B Eckhoff

Ombudet mener at man må se nærmere på hva som lå til grunn for politiets vurdering den gangen.

Han peker på at staten har plikt til å bekjempe menneskehandel av jenter og kvinner, ifølge FNs kvinnediskrimineringskomité.

– Det betyr at sakene skal etterforskes effektivt, uten diskriminering på grunnlag av oppholdsstatus, sier han.

Både Thon og Barneombudet støtter opp om et forslag fra SV om en tiltakspakke enslige asylbarn. Et av tiltakene handler om at politiet må etterforske forsvinninger grundigere.

Et flertall på Stortinget ligger an til å si nei til tiltakspakken. De og justisminister Emilie Mehl (Sp) viser til at riksadvokaten flere ganger har bedt politiet å etterforske forsvinninger bedre.

Men Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret.

– Jeg mener det er grunn til bekymring når det gjelder norsk politis etterforskning av disse sakene, sier Thon.

Les også Alle barn skal behandles likt

Bakgate i Oslo. Ung mann i mørk jakke kjører el-sparkesykkel. En annen mann står langs veggen og venter.

– Burde tatt fingeravtrykk ved ankomst

Bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes var den som anmeldte saken etter at vitnet meldte seg. Hun er ikke overrasket over at saken nå henlegges, men retter sterk kritikk mot politiet.

– Når en mindreårig er rapportert savnet fra asylmottak, må politiet undersøke om det har skjedd straffbare forhold. Å unnlate å gjøre dette er en uakseptabel ansvarsfraskrivelse og representerer et brudd på våre internasjonale forpliktelser, sier Hånes.

Kristine Aarre Hånes

Advokat Kristine Aarre Hånes anmeldte saken på vegne av jenta.

Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Hun mener at jentas sak også viser at Norge ikke gjør nok for å bekjempe menneskehandel.

Videre mener hun at politiet burde reagert annerledes allerede da de stanset jenta i passkontrollen da hun kom til Norge med fly fra Athen.

I det minste burde de ha sikret fingeravtrykkene til jenta. Da kunne saken fått et helt annet utfall. Bare det faktum at jenta reiste med et falskt pass, burde ha utløst mistanke om mulig menneskehandel, sier Hånes.

Innførte rutiner i desember

Øst Politidistrikt vil ikke uttale seg ytterligere om jentas sak, men understreker at de tar disse sakene på alvor, og er positive til de nye rutinene.

Disse ble innført i desember i fjor, og innebærer ifølge Politidirektoratet en digital varsling fra mottak og omsorgssenter til politiet, og et oppdatert skjema som skal inneholde mer og bedre informasjon.

Hei! Har du tips?

Kontakt oss gjerne på epost eller bruk NRKs varslingstjeneste om du ønsker å dele tipset kryptert eller være anonym. 

Vi har tidligere skrevet om Agathe, niåringen og resten av asylbarna som har forsvunnet. Vi har også skrevet om følgepersoner, og jenta som skulle bo med en truende mann.