Hopp til innhold

– Politiarbeid av lav kvalitet

En forsker ved politihøyskolen er sterkt kritisk til politiets etterforskning av forsvunne asylbarn. Nå konkluderer også Politidirektoratet med at arbeidet er mangelfullt i mange av sakene.

Asylmottak og omsorgssentre skal varsle politiet når noen forsvinner.

En åtteåring er blant barna som har forsvunnet siden 2015. Gutten er fortsatt savnet

Foto: RONALD HOLE FOSSÅSKARET / NRK

Politidirektoratet (POD) har gjennomgått 62 savnetsaker med enslige asylsøkere under 18 år, som har forsvunnet de siste åtte årene.

De har avdekket flere alvorlige funn:

  • I det store flertallet av sakene mangler grunnleggende undersøkelser og dokumentasjon av opplysninger.
  • Det er stor variasjon i tidsforløpet fra barnet forsvinner, til vedkommende blir meldt savnet til politiet.
  • Mangelfull etterlysning av den savnede nasjonalt og internasjonalt.
  • Behov for rutiner når den enslige mindreårige asylsøkeren kommer til rette.

Bakgrunnen for gjennomgangen er NRK og Senter for undersøkende journalistikk sin kartlegging av de 432 asylbarna som har forsvunnet de siste åtte årene, og som fortsatt ikke har kommet til rette.

– En rettssikkerhetssvikt

I kjølvannet av NRKs avsløringer startet Egil Hove Olsvik, Ph.d. i filosofi og førsteamanuensis ved politihøgskolen, et forskningsprosjekt for å se på hva som faktisk blir gjort når asylbarn forsvinner fra mottak og omsorgssentre.

Egil Hole Olsvik gjennomgår etterforskningsdokumenter med enslige mindreårige asylsøkere på kontoret sitt ved politihøyskolen.

Egil Hove Olsvik har startet et forskningsprosjekt kalt SAMBA (Sammen gjør vi Norge tryggere for asylbarna)

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han har foreløpig analysert 49 savnetsaker med enslige mindreårige asylsøkere, og er rystet over det han karakteriserer som skremmende funn:

  • I kun to av tilfellene har politiet møtt opp på stedet hvor barnet forsvant fra.
  • Politiet har ikke samlet fysiske eller elektroniske spor, ikke gjennomført samtaler med mulige vitner og ikke gjort utstrakte søk i internasjonale politiregistre.
  • Varsler om menneskehandel og prostitusjon følges ikke opp.
  • Voksne har hentet barn fra mottak uten å identifisere seg.
  • Det meldes om fysisk og psykisk syke barn, der noen er vurdert som fare for seg selv og andre.

Likevel har politiet henlagt alle sakene uten videre undersøkelser.

Egil Hole Olsvik ved politihøyskolen

Egil Hove Olsvik underviser politistudenter i vitenskapsteori og etikk. Han har forelest i etterforskningsmetode i 12 år.

Foto: Phillip Hofgaard / NRK

Olsvik mener at funnene er entydige og viser et politiarbeid av lav kvalitet.

Det er en rettssikkerhetssvikt som vi ikke bør være bekjent av. Dette er de svakeste av de svakeste i samfunnet, og disse barna er svært sårbare for utnytting, sier han.

NRK har tidligere fortalt om Agathe (16) som forsvant da hun skulle ta bussen mellom to mottak på Vestlandet lille nyttårsaften for syv år siden.

Til tross for at asyladvokaten hennes slo alarm og fryktet at jenta ble utsatt for menneskehandel, ble hun ikke meldt savnet før 57 dager senere, og politiet henla saken uten å gjøre noen undersøkelser.

Les også Agathe (16) skulle ta bussen lille nyttårsaften. Så forsvant hun.

Vi er inne i en av de første tunnelene fra Skei til Sogndal. Vi sitter midt i bussen, og ser ut gjennom frontruten på taklysene som farer forbi.

– Man mister jo ord

– Det er ekstra alvorlig når barn forsvinner fra mottak da vi ikke vet om dette er barn som blir utnyttet av kyniske bakmenn eller andre, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

Erlend Wiborg stortingsrepresentant for Frp.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) mener lukkede asylmottak vil forhindre forsvinninger.

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Han mener det er viktig å sørge for at politiet tar disse sakene på alvor og har en reell og god etterforskning.

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) deler Wiborg sin bekymring.

Grete Wold, SV

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV) krever gransking av hva som har skjedd med asylbarna som har forsvunnet.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

– Her er det barn som er blitt borte, de er ikke blitt lett etter, og på toppen av det hele har vi fått indikasjoner at det har foregått grusomme handlinger uten at det er fulgt opp. Man mister jo ord.

Etter NRKs asylavsløring i desember, har SV sammen med flere andre partier bedt Stortinget om en gransking for å komme til bunns i hvordan så mange barn kunne forsvinne – uten å bli lett etter.

Saken skal opp i Stortinget i mai.

Har satt ned en arbeidsgruppe

– Målet har vært å undersøke sakene for å få mer kunnskap om hvordan vi kan forbedre oss, sier John-Magnus Brekken Løkenflaen, seksjonsleder ved Politidirektoratet, om gjennomgangen de nå har gjort.

Både politiet og mottakene har et forbedringspotensial, viser gjennomgangen.

John-Magnus Brekken Løkenflaen, Seksjonssjef, Politidirektoratet.

John-Magnus Brekken Løkenflaen, seksjonsleder i Politidirektoratet, sier at etatene nå jobber for en bedre håndtering av savnetsaker med enslige mindreårige asylsøkere.

Foto: Julie Marie Naglestad

I tillegg kommer det frem at de ulike etatene følger retningslinjene forskjellig.

Det er nå etablert en arbeidsgruppe sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er i gang med å styrke samarbeidet, justere og samkjøre rutinene for når et asylbarn forsvinner.

Justisdepartementet mottok resultatene fra POD fredag sist uke, og ønsker ikke å uttale seg om funnene før de har fått sett nærmere på saken.

De viser til arbeidsgruppen som nå er nedsatt.

– Det er viktig å fortsette arbeidet med å forebygge at ungdommer forsvinner og forbedre rutinen når de har forsvunnet, sier statssekretær Geir Indrefjord (SP)