Hopp til innhold

Djabrails foreldre klager på henleggelsen av saken mot legen

– Jeg har mistet gutten min, og er ikke tilfreds med at den som gjorde feilen ikke stilles til ansvar for det, sier moren.

Djabrail

DØDE: Djabrail Sulejmanov (6) døde etter feilbehandling på Haukeland universitetssjukehus i fjor høst.

Foto: Privat

5. oktober falt Statsadvokatens avgjørelse i Djabrail-saken. Haukeland fikk 1,5 millioner kroner i bot. Saken mot legen som feilaktig satte en sprøyte med cellegift i seksåringens hode, ble henlagt «på bevisets stilling», fordi hun ikke handlet grovt uaktsomt, ifølge statsadvokat Benedicte Hordnes.

Djabrails foreldres bistandsadvokat sa de var fornøyde med reaksjonen mot sykehuset, men at de mente også legen burde straffes. Nå klager foreldrene på dette punktet i påtaleavgjørelsen.

– Selv om det var grov rutinesvikt, kunne feilen også vært unngått hvis legen hadde vært mer oppmerksom på hva hun gjorde, sier Djabrails mor, Fatima Jusjukajeva, til NRK.

– Jeg har mistet gutten min, og er ikke tilfreds med at den som gjorde feilen ikke stilles til ansvar for det, sier Jusjukajeva.

– Legen er ikke sterkt å bebreide

Legens advokat, Anders Schrøder Amundsen i Legeforeningen, har tidligere påpekt at saken har avdekket systemsvikt ved sykehuset. Han mener det derfor er riktig med foretaksstraff, og ikke med personlig straffeforfølgelse.

«Det er en tragedie når et barn dør som følge av feilbehandling, og vår medfølelse er med barnets familie og venner. Det skjedde en feil på sykehuset, men legen er ikke sterkt å bebreide for hendelsen. Vi mener derfor at henleggelsen av saken mot legen er riktig», skriver Amundsen i en e-post til NRK.

Jan Inge Thesen, advokat

ADVOKAT: Familiens advokat, Jan Inge Thesen.

Foto: Bjørn Opsahl

– Handlet grovt uaktsomt

Fredag gikk klagefristen ut. Familiens advokat, Jan Inge Thesen, bekrefter overfor NRK at de nå formelt har klaget på henleggelsen.

Han mener politiets beviser taler for at legen har handlet grovt uaktsomt, og begrunner det med følgende:

  • Ifølge den sakkyndige barneonkologen politiet brukte i saken, skulle legen ha avbrutt behandlingen når det ble klart at sprøyten med medikamentet som ble feilsatt var i rommet sammen med sprøyten som skulle vært satt.
  • Legen hadde ifølge rekonstruksjonen god tid og flere anledninger til å undersøke om hun hadde riktig sprøyte for hånden, uten å gjøre det.
  • Aktsomhetskravet skjerpes når legen visste at feil medikament var i behandlingsrommet og at forveksling er dødelig.
  • Legen var heller ikke under slikt tidspress som Riksadvokatens rundskriv forutsetter for ikke å anvende straff, mener advokaten.

Disse punktene er sentrale i klagen som fredag ettermiddag ble sendt statsadvokaten.

«De etterlatte foreldrene anfører at legens uaktsomhet er av en slik graverende art som tilsier at vilkårene er oppfylt for straff etter helsepersonelloven § 4 om forsvarlighet, jfr. § 67 om straff, samt straffeloven § 281 som gjelder uaktsom forvoldelse av død», skriver Thesen og advokatkollega Thorsteinn J. Skansbo i klagen.

– Å miste sitt barn er noe av det verste som kan ramme en familie. Dette er en veldig viktig sak, som det er svært viktig får en grundig straffesaksbehandling. Vi mener domstolen må få muligheten til å ta stilling til spørsmålet om straff, sier Thesen til NRK.

Statsadvokaten har tre måneder på seg til å vurdere om henleggelsen skal omgjøres. Sier de nei, går saken videre til Riksadvokaten.