Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Hammerfest
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Hammerfest og Kvalsund slås sammen og blir til Hammerfest 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Hammerfest og Kvalsund ved forrige valg.

Partioppslutning

49,8 %
2575 stemmer
12,1 %
627 stemmer
9,8 %
508 stemmer
9,4 %
484 stemmer
6,2 %
321 stemmer
5,0 %
259 stemmer
4,8 %
250 stemmer
2,9 %
149 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Hammerfest kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ham­mer­fest må ønske gruve­drif­ten til Nussir vel­kom­men og aksep­tere sjø­de­poni.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ham­mer­fest må kreve ny veipakke uten bom­pen­ger.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det må settes av mer penger enn i dag til å ved­li­ke­holde kapell og kirker.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kommunen må komme i gang med nytt opp­vekst­sen­ter i Kvalsund i den neste perioden.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

En gjeld på over 2 mil­li­ar­der viser at poli­ti­kerne har inves­tert for mye og må stramme inn.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det er ikke rea­lis­tisk å elevene et gratismåltid på skolen hver dag.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skole­fri­tids­ord­nin­gen må bli gratis for første­klas­sin­gene.

Senterpartiet er helt enig i at:

Skole­fri­tids­ord­nin­gen må bli gratis for første­klas­sin­gene.

Visste du at ...

Det er  8 959 stemmeberettigede i Hammerfest.
59 %har stemt
Av alle 5 256 stemmer i Hammerfest var 2 148 forhåndsstemmer, altså
41 %forhåndsstemmer
Av alle 5 256 stemmer i Hammerfest var
83blanke stemmer
I Hammerfest stilte
8lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Hammerfest
Fylkestingsvalg