Valresultat 2019

Innlandet

Dovre
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,3 %
468 røyster
29,1 %
409 røyster
28,4 %
399 røyster
9,3 %
131 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Senterpartiet på fleirtalet?

Får Senterpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val5 av 17 plassar
Førre val10 av 17 plassar
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Dovre kommune. Dovrelista har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Dovre bør kvitte seg med kom­mu­nale eien­dom­mer for å bedre kom­mune­øko­no­mien.

Dovrelista er heilt einig i at:

Dovre bør kvitte seg med kom­mu­nale eien­dom­mer for å bedre kom­mune­øko­no­mien.

Visste du at ...

Det er  2 175 røysteføre i Dovre.
66 %har røysta
Av alle 1 430 røyster i Dovre var 537 røyster, altså
38 %førehandsrøyster
Av alle 1 430 røyster i Dovre var
23blanke røyster
I Dovre stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Dovre
Fylkestingsval