Valgresultat 2019

Vestland

Osterøy
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

25,0 %
1077 stemmer
20,1 %
869 stemmer
14,0 %
604 stemmer
13,8 %
595 stemmer
11,1 %
480 stemmer
6,8 %
294 stemmer
5,0 %
215 stemmer
4,2 %
179 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 27 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Fremskrittspartiet har fått flest stemmer i Osterøy kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Sjølv om kommunen har gjort opp for tid­le­gare under­skot, bør eien­doms­skat­ten vidare­fø­rast.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Osterøy må seie nei til alle forslag om kom­mune­sa­man­slå­ing.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

De fleste fore­slåtte bygge­pro­sjek­ter i strand­so­nen på Osterøy bør få nei.

Fremskrittspartiet er helt uenig i at:

Kravet om utslipps­frie opp­dretts­an­legg i Osterøy må fjernes for å få på plass flere anlegg.

Fremskrittspartiet er helt enig i at:

Osterøy må kon­kur­ranse­ut­sette kom­mu­nale tenester som til dømes sjuke­heims­drift.

Senterpartiet er helt enig i at:

Osterøy må seie nei til alle forslag om kom­mune­sa­man­slå­ing.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Meir av pengane Osterøy har fått over Hav­bruks­fon­det, må setjast inn i drifta.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kravet om utslipps­frie opp­dretts­an­legg i Osterøy må fjernes for å få på plass flere anlegg.

Senterpartiet er helt enig i at:

Helse- og omsorgs­ar­bei­da­rar i Osterøy skal ha rett til heile og faste stil­lin­gar.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Osterøy må kon­kur­ranse­ut­sette kom­mu­nale tenester som til dømes sjuke­heims­drift.

Visste du at ...

Det er  6 268 stemmeberettigede i Osterøy.
70 %har stemt
Av alle 4 366 stemmer i Osterøy var 1 394 forhåndsstemmer, altså
32 %forhåndsstemmer
Av alle 4 366 stemmer i Osterøy var
53blanke stemmer
I Osterøy stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Osterøy
Fylkestingsvalg