Valresultat 2019

Etne

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,6 %
266 røyster
18,4 %
115 røyster
12,8 %
80 røyster
10,1 %
63 røyster
7,5 %
47 røyster
6,1 %
38 røyster
2,4 %
15 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval