Valresultat 2019

Vennesla

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,3 %
408 røyster
21,1 %
315 røyster
18,2 %
272 røyster
12,2 %
182 røyster
6,9 %
103 røyster
5,4 %
80 røyster
3,1 %
46 røyster
2,5 %
38 røyster
1,7 %
25 røyster
1,5 %
23 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval